<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Opdrag 1:

Om met waardering na verbeeldingryke tekste te luister en vrae te beantwoord

[lu 1.1, 4.1]

 1. Watter plek word in die eerste paragraaf beskryf?

Wie word in die daaropvolgende twee paragrawe beskryf?

 1. Van wie kom ons meer te wete in paragraaf 4?
 2. In hierdie uittreksel het ons kennis gemaak met die drie hoofkarakters van die verhaal. Skryf hulle name neer.
 3. Stem julle saam met die volgende stellings? Staaf julle antwoorde met toepaslike aanhalings.
 4. Die inwoners van Avignon was ‘n klomp suurpruime.
 • Avignon was ‘n spookdorp.
 • Die stad was vaal en kleurloos.
  1. Daar het nooit besoekers gekom nie.
  2. Daar het ‘n stilte in die strate geheers.
  3. In die huise om die paleis was dit rustig en stil.
  4. Die mense was te lui om te werk.
  5. Die mense van Avignon was sielsongelukkig en sedig.
  6. Die mense was alleenlik gelukkig as hulle hard moes werk.
  7. Die fluit- en tromspelers het slegs by begrafnisse gespeel.
 • Vertel nou in jou eie woorde hoekom Avignon ’n wonderlike stad was in die tyd van die pouse.

Die inleiding tot die verhaal

Hoofstuk I dien as inleiding tot die verhaal.

Eerstens beskryf dit baie mooi waar die verhaal afspeel, en hoe soort plek dit was.

Tweedens word die hoofkarakters van die verhaal aan die leser voorgestel.

Die taal wat die skrywer gebruik, is beskrywend van aard. Taal word dus gebruik om inligting oor te dra. Dit dra daartoe by om gevoel en tekstuur aan die verhaal te verleen. In jul geestesoog moet julle kan visualiseer hoe dit in Avignon gelyk het.

Dit is deel van die menslike natuur om stories te vertel. Party mense kan dit beter doen as ander, veral omdat hulle van keurige taal gebruik maak.

Opdrag 2:

Om beskrywende taal te gebruik

[lu 1.1]

 1. Skryf die skrywer se beskrywing van die muil neer (par. 3):
 2. Is die beskrywing volledig genoeg sodat jy ‘n prent van die muil kan teken? Probeer.

Opdrag 3:

Om noukeurig na ‘n teks te luister en die vrae te beantwoord

[lu 1.2]

 1. Die skrywer skilder met woorde. Van Tistet Vedene sê hy die volgende in paragraaf 4: Voltooi.
 2. Hy was ‘n regte klein
 3. Sy pa het hom weggejaag omdat
 4. Hy het die ander leerjongens gedurig
 5. Is dit mooi of slegte karaktereienskappe?
 6. Die woorde karnallie en vabond beteken dieselfde. Kies die betekenis daarvan uit die volgende woorde en onderstreep die korrekte woord.

(gehoorsaam, soet, bedagsaam, ondeund)

 • Hoe beskryf die skrywer die bottel rooiwyn wat die pous by sy wingerd gedrink het? (par. 2)
 • Wat het die muil gedoen as hulle oor die brug van Avignon gery het? (par. 6)
 • Hoe het die inwoners van Avignon opgetree teenoor die muil? (par. 3)
 • Waarmee vergelyk die skrywer die muil? (par. 3)
 • Watter plan het Tistet Vedene beraam met die muil? (par. 4)

Opdrag 4:

Om ‘n teks spontaan te lees en vrae daaroor te beantwoord

[lu 3.1]

 1. Lees weer paragraaf 2 en beantwoord die volgende vrae:
  1. Van watter pous het die mense van Avignon die meeste gehou?
  2. Hoekom?
 2. Hoekom het die pous se gedrag die kardinale ontstel?
 3. Vertel in jou eie woorde wat Boniface elke Sondagaand na die kerkdiens gedoen het.
 4. Dramatiseer die terugtog soos in paragraaf 2 beskryf.

Vorm groepe van ses. Twee lede van elke groep is die muil. Een is die pous wat op die muil ry. Die ander drie lede moet “musiek” maak: gebuik sommer ‘n kartondoos as ‘n trom, koeldrankblikkies met klippies gevul, ens. Die muil moet kan danspassies uitvoer op die maat van die musiek. Die musiek moet ritmies wees.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask