<< Chapter < Page Chapter >> Page >
 1. Die verhaal van Antjie Somers is ‘n lekker bangmaakstorie. Dit is nie dieselfde as ‘n spookstorie nie.

Julle opdrag is om nog bangmaakstories te gaan soek. Vra vir Ma en Pa om te help. Met watter bangmaakstories het hulle grootgeword? Hier volg ‘n paar voorbeelde:

 • Die Tokkelos (‘n Xhosa verhaal)
 • Die Elwekoning
 • Daar is ook bangmaakgedigte. Hier volg ‘n paar:

Amakeia : A. G. Visser

Maballêl : Eugene Marais

Makoemazaan die waterman : A.G. Visser

Kom vertel julle bangmaakstories aan die klas.

Die volgende bangmaakgedig is ‘n verwerking van A G Visser se bekende Ruiter van Skimmelperdpan.

Ruiter in die Nag

In die oorlog het daar ‘n berede soldaat,

In ‘n veldslag skielik die lewe gelaat

Toe ‘n bom wat langs hom ontplof,

Sy kop afruk en laat rol in die stof.

Met neusgate wyd het die perd deur ‘n kloof

Gejaag met die man sonder hoof.

Die grusame vrag het bly sit in die saal,

Maar die einde van die pad sou hulle nooit haal.

By ‘n huisie verby waar ‘n vrou staan en kyk.

Sy gil en word bleek soos ‘n lyk,

Want in die afkop-ding herken sy haar Jan!

In die skemer verdwyn die perd en man.

Wee die vreemd’ling wat snags daar skuiling kom soek,

Want die verhaal staan geskryf in geen boek:

Van die huisie wat bouvallig nog staan

In die silwere lig van die maan.

En saam met die wind wat tier deur die kloof,

‘n Perd wat verskyn met ‘n man sonder hoof.

Dis alles te veel vir die menslike oog,

Want die bloed uit sy nek spuit ‘n boog!

En dan uit die vervalle gebou

Verskyn daar meteens ‘n waansinnige vrou.

Met hare orent en vingers wat krul,

Begin die skrikbeeld histeries te gil:

“Hoekom rus jy nie Jannie de Beer?

Waarom kom jy weer en weer?

Elke nag jaag jy my op,

Met jou ewige galop ……….. galop?”

Bly weg van die bouval daar diep in die kloof

Waar ‘n wit perd met man sonder hoof,

En ‘n vrou se waansinnige lag,

Na al die jare op mense steeds wag.

Opdrag 3:

Om die gedig op gevoelvolle en dramatiese wyse voor te dra ter wille van al die akteurs en aktrises in die klas

[lu 2.1]

Ter wille van al die akteurs en aktrises in die klas

 1. Kies een strofe uit die gedig.

Memoriseer die strofe.

Dra die strofe voor aan die klas. Maak gebruik van oordrewe dramatisering waar nodig.

Onthou, hierdie gedig is veronderstel om ‘n mens koue rillings te gee, want dit is ‘n bangmaakstorie. Maak dus gebruik van gepaste stemtoon (fluister, gil, lag, histerie, ens.)

 1. Wie wen die Oscar vir die beste toneelspel?

Opdrag 4:

Om te dink en te redeneer oor die betekenis van woorde en uitdrukkings

[lu 5.1.1, 6.4.3]

In, om en uit die gedig

 • Wat beteken die volgende woorde?

Skrikwekkend

Waansinnig

Afgryslik

Weersin

Grusaam

 • Wat beteken die volgende uitdrukkings?
 1. Die wind wat tier deur die kloof
 1. Te veel vir die menslike oog
 1. “Hoekom rus jy nie Jannie de Beer?”
 1. Berede soldaat
 1. “Elke nag jaag jy my op.”

Opdrag 5:

Om inligting te uit die gedig te verkry wat laat blyk dat die gedig verstaan word

[lu 3.2]

 • Vrae
 1. Die perd was wit. Hoekom nie swart of bruin nie?
 1. Wat is in die kloof?
 1. Hoekom sê die digter die man se naam is Jannie de Beer en nie byvoorbeeld Kosie van der Merwe nie
 1. Is die gedig geskryf in omarmde rym (a, b, b, a), gepaarde rym (a, a, b, b) of gekruiste rym (a, b, a, b)?

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11016/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask