<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 6   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalbegrip, optelling en aftrekking

Aftrekking

Opvoeders afdeling

Memorandum

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit 3.11: om probleme in konteks op te los [lu 1.6.1]

Om ‘n reeks tegnieke te gebruik om berekeninge te doen [lu 1.8.2]

* * Hierdie is ‘n taak vir jou portefeulje. Julle het lekker gesels oor ‘n begroting. Beantwoord nou die volgende vrae. Werk so netjies soos jy kan, maar kyk eers hoe jou taak geassesseer gaan word!

Vind nou tuis uit:

1. Werk jou ouers volgens ’n begroting elke maand?

2. Maak ’n lys van alles waarvoor jou ouers maandeliks moet begroot.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Wat is die grootste uitgawe vir jul gesin elke maand?____________________

4. Watter bedrag begroot jou ouers (min of meer – jy kan afrond) vir kruideniersware elke maand?_____________________________________________

5. Wat is die verskil tussen hierdie bedrag en jou skoolfonds wat jou ouers maandeliks moet betaal?_____________________________________

6. Hoeveel, dink jy, behoort ’n gesin van vier (twee volwassenes en twee tiener-kinders) te begroot vir ontspanning (uiteet, fliek, ens.) elke maand? ______________

Verduidelik hoe jy jou antwoord kry.

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

7. Stel nou jou eie begroting vir die volgende maand op vir JOUSELF! (d.w.s. hoeveel geld jy nodig het en waarvoor).

8. Hoeveel sal jy oorhê om te spaar as jy R300 sakgeld gekry het?

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Assessering: begroting

Kriteria 1 2 3 4
Volledigheid Feitlik geen opdrag is uitgevoer nie. Die helfte opdragte is uitgevoer. Een of twee opdragte is nie uitgevoer nie. Al die opdragte is uitgevoer.
Netheid en organisasie Werk is slordig en ongeorganiseerd. Georganiseerd, maar moeilik om te lees. Netjies en georganiseerd, maklik leesbaar. Netjiese, duidelik uiteengesette werk; duidelik leesbaar.
Korrektheid van berekenings Al die antwoorde is verkeerd bereken. Baie foute is begaan. Min foute is gemaak. Antwoorde is almal korrek bereken.

Toets

1. Watter getalle kom kort sodat die totaal in elke rigting 47 sal wees?

(3)

2. Ebrahim moes die volgende bereken: 130 000 – 27 864

2.1 975 – 325 = __________________________________

2.2 1 050 – _______________________________________ = 900

2.3 103__________ – 102_____________ = ____________ (3)

3. Waar of Onwaar?

3.1 Die verskil tussen 7 000 en 3 628 is 3 372 ____________________

3.2 25 minder as 18 500 is 18 275 ________________________ (2)

4. Ebrahim moes die volgende bereken: 130 000 – 27 864: 130 000 – 27 864

Hy het dit so gedoen:

Sy berekening is egter foutief. Omkring elke fout wat jy sien. (2)

5. Verbeter nou Ebrahim se som .

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________(2)

6. Verminder 408 276 met 129 479.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________(4)

7. As die aftrektal 5 346 200 is en die verskil is 1 326 408, wat is die aftrekker?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

__________________________________________________________________(4)

Assessment

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en hul verwantskappe te herken, te beskryf en voor te stel. Hulle kan ook met bekwaamheid en vertroue tel, skat, bereken en kontroleer tydens die oplos van probleme.

Assesseringstandaard 1.6: Dit is duidelik wanneer die leerder probleme oplos in konteks, insluitend kontekste wat gebruik kan word om ‘n bewustheid van ander leerareas, asook van menseregte-, sosiale, ekonomiese en omgewingskwessies, te bevorder soos:

1.6.1: finansiële kontekste (insluitend koop en verkoop, wins en verlies, eenvoudige begrotings, lees en vertolking van rekeninge, en afslag);

Assesseringstandaard 1.8: Dit is duidelik wanneer die leerder skat en bereken deur geskikte bewerkings vir die oplossing van probleme in verband met die volgende te kies en te gebruik:

1.8.2: optel en aftrek van heelgetalle.

.

Questions & Answers

what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
how to synthesize TiO2 nanoparticles by chemical methods
Zubear
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
hoe werk werkbord in wiskunde
Nel Reply
werkbord
Nel Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 6. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11072/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask