<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Na net drie maande in sy eerste pos, is Joseph een oggend vroeg in ‘n kruisvuur tussen taxi’s gewond. Hy was baie ernstig beseer en moes vier maande in die hospitaal deurbring tot alle rekonstruktiewe chirurgie voltooi is. Mnr. Wall se staalfirma het egter geweet oor watter kwaliteite Joseph beskik en het intussen sy vrou in diens geneem ten einde die huishouding te help om te oorleef. Joseph is sederdien voltyds terug by die werk, al moes sekere aanpassings aan sy taakomskrywing gemaak word omdat sy beserings nie meer toelaat dat hy enige swaar voorwerpe mag optel nie. Mnr. Wall het ook begin om Thandi, Joseph se vrou, op te lei om met sekere administratiewe take te help.

Joseph kon spoedig ‘n eie woning bekostig en ook vir hom ‘n ligte voertuig aanskaf om veilig na sy werk en terug te reis.

Vandag is Joseph die fabrieksbestuurder met ‘n goeie salaris terwyl Thandi tuis bly om na hul drie kinders om te sien.

Wat eers vir Joseph na ‘n hopelose situasie gelyk het, het met die hulp van iemand wat in hom geglo het, ‘n blink toekoms geword. Joseph het met eerlikheid, volharding, ‘n bereidheid om te leer en harde werk ‘n goeie toekoms vir hom en sy gesin verseker en ook ‘n groot bydrae gelewer tot die land se ekonomie. Joseph se seuns sal ook eendag met meer gemak die wêreld van werk kan betree.

 • Wie in hierdie verhaal van Joseph, openbaar UBUNTU?
 • Ken jy nog mense wat UBUNTU openbaar. Beskryf kortliks hoe hy/sy UBUNTU uitleef.

In 2004 het Suid-Afrika sy eerste dekade van demokrasie gevier. In hierdie tien jaar, en daarna, is daar baie gedoen om ekonomiese wanbalanse te probeer regstel.

Aktiwiteit 1:

Om ‘n onderwerp te bespreek en ‘n definisie daarvan te formuleer

[lu 2.2]

In groepverband, bespreek wat UBUNTU beteken en skryf ‘n kort verklarende definisie.

Bespreek die verskillende groepe se definisies en stel een duidelik definisie as klas saam.

Aktiwiteit 2:

Om vrae wat betrekking op ‘n spesifieke onderwerp het, te bespreek

[lu 2.2]

So beskryf John Monqu wat hy van dag tot dag ervaar.

“ Ons huise is nou van steen en dit is nie meer so nat en koud in die winter nie. Daar is ‘n kraan met skoon water op elke straathoek en almal het toegang tot drinkwater. Die kinders is minder siek en die kliniek verskaf goeie medisyne indien iemand siek word. My kinders kan reeds almal lees en skryf, want die skoolbus laai hulle soggens op die straathoek op en laai hul weer na skool af. Hier was baie lank laas ‘n brand in ons omgewing, want die mense het nou krag in hul huise en hoef nie meer op paraffienstowe en kerse staat te maak nie. Ons het egter nog baie probleme met werk. Die meeste industrieë is ver en die taxi’s is nie ‘n baie betroubare en veilige vervoermiddel nie. Dit is nog steeds saans baie onveilig buite ons huise. Die bende-aktiwiteite vier botoon en die polisie is nie sigbaar genoeg om ‘n verskil te maak nie.”

a) Bestudeer hierdie uittreksel noukeurig en…

 • …maak ‘n lys van die veranderings (verbeterings) wat volgens John reeds deur die nuwe regering tot stand gebring is;
 • …noem ook die terreine wat nog aandag moet vereis;
 • …vergelyk John se siening van die veranderings met die veranderings soos wat jul dit in julle eie gemeenskappe ervaar.

b) Voer nou onderhoude met ander graad 7 leerders en skryf hul idees neer oor hoe die regering nog aanpassings kan maak ten einde die wanbalanse reg te stel.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante proses na te dink.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder die volgende doen:
2.1 inligting versamel oor die invloed van ekonomiese beleidsrigtings tydens apartheid op eienaarskap , armoede , welvaart en gehalte ;
2.2 identifiseer stappe om sosio-ekonomiese wanbalanse en armoede reg te stel:
 • herverspreiding van rykdom;
 • regstellende aksie;
 • skepping van werksgeleenthede.

Memorandum

Na aanleiding van die verhaal:

 • Mnr. Wall
 • Let op die positiewe uitwerking wat dit op ander se lewens het.

Aktiwiteit 1

 • Leerders formuleer hul eie definisies van Ubuntu na aanleiding van die gegewe teks.

Aktiwiteit 2

 • Huise (van steen gebou)

Drinkwater uit ‘n kraan

Klinieke

Toegang tot skole

Vervoer na skole

Krag/elektrisiteitsvoorsiening

 • Ver van werksplek

Swak openbare vervoer

Onveilige woonareas

Misdaad

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11024/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask