<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 5

Uitdrukking en kommunikasie

Module 5

Musiek

Aktiwiteit 1

Om die boodskappe in liedere te identifiseer

[lu 4.3; 4.5]

Lees die lied I’d like to teach the world to sing , luister daarna en sing dit.

I’d like to build the world a home and furnish it with love

Grow apple trees and honey bees and snow-white turtle doves

I’d like to teach the world to sing in perfect harmony

I’d like to hold it in my arms and keep it company

I’d like to see the world for once all standing hand in hand

And hear them echo through the hills for peace throughout the land

That’s the song I hear, let the world sing today

A song of peace that echoes on and never goes away

Put your hand in my hand, Let’s begin today

Put your hand in my hand, Help me find the way.

Voltooi die volgende vraelys:

1. Skryf in jou eie woorde wat die boodskap (of tema) van die lied is.

2. Wat beteken “harmonie”?

3. Wat, volgens die liedjie, kan ons doen om harmonie in die wêreld te bewerkstellig?

4. Wat beteken harmonie in musiek?

5. Wat is die vorm van die lied?

Aktiwiteit 2

Om 'n kletsrym oor 'n spesifieke tema te skep en uit te voer

[lu 4.3; 4.5]

  1. BOU ‘N KIND (Individueel)

S tap 1

Plak ‘n foto van jouself op 'n skoon vel papier of in jou werkboek

en versier met 'n raampie.

S tap 2

Om ‘n huis te bou het ons bakstene nodig – om ‘n kind te bou het ons boustene nodig! Vul ses boustene in wat noodsaaklik is om ‘n kind te bou. Kleur die stene wat wel teenwoordig is in jou lewe met groen in en die res met rooi.

  1. BOU ‘N HELD (Individueel)

Stap 1

Tuiswerk: Bring ‘n prent of foto van ‘n held. Onthou “gewone mense” soos jou ouers kan ook helde wees.

S tap 2

Luister na die opname van Mariah Carey se Hero .

Hier volg ‘n gedeelte van die lirieke.

There's a hero if you look inside your heart

You don't have to be afraid of what you are

There's an answer if you reach into your soul

And the sorrow that you know will melt away

And then a hero comes along with the strength to carry on

And you cast your fears aside and you know you can survive

So when you feel like hope is gone look inside you and be strong

And you'll finally see the truth

In elke mens is daar ‘n held!As ek positief is,is ek ‘n held!

Omkring eers die woorde wat tiperend van ‘n held is.

Vul dan die positiewe boustene in wat nodig is om van jou ‘n held te maak.

Kopieer die onderstaande skets en kleur die stene wat wel deel van jou lewe is met groen in en die res met rooi.

Is jy ‘n held? Hoekom?

  1. BOU ‘N POSITIEWE WÊRELD (groepwerk)

S tap 1

Verdeel in groepe. Elke groep skryf hul eie slagspreuk oor wat ‘n mens kan doen om ‘n meer positiewe wêreld te bou – ‘n wêreld in harmonie. ‘n Bestaande slagspreuk kan ook gebruik word.

S tap 2

Maak ‘n plakkaat van die slagspreuk.

S tap 3

Skep ‘n kletsrym om hierdie boodskap oor te dra.

S tap 4

Dra dit voor aan die klas.

Patrone in kletsrym

Daar is altyd ‘n vers en refrein.

Die Refrein word herhaal – dieselfde woorde!

Patroon: REFREIN; VERS 1; REFREIN; VERS 2; REFREIN; VERS 3; ens.

In kletsrym het die woorde aan die einde van elke reël ‘n sekere patroon!

Dit moet rym!

Ek kan leer
Daar’s geen keer
Ek word slimm er
Ek’s ‘n wenn er
OF
Ek kan leer
en word al slimm er
Daar’s geen keer
ek is ‘n wenn er
Titel:
Refrein:
Vers 1:
Refrein:
Vers 2:
Refrein:

Noem die patrone wat gebruik word:

RYM:

VORM:

Aktiwiteit 3

Om die tema te varieer

[lu 4.3; 4.4; 4.5]

Plak verskillende foto’s van jouself op 'n skoon vel papier of in jou werkboek. Dui op elke foto die veranderinge (variasies van jouself) wat plaasgevind het in jou voorkoms aan, bv. ouderdom, lang/kort hare, blonde/donker hare, kleredrag, sny op wang, ens.

Kopieer die volgende en vul in:

VARIASIES op die lied
Noem drie maniere waarop die tema gevarieer is:
Vandag se uitvoering
Positiewe punte Negatiewe punte
VARIASIES op die rymklets: ___________________ (titel)
Skryf die volgende in Morsekode:
  1. Die klap patroon
  2. Die refrein
Evalueer jouself
swak redelik goed UITSTEKEND
Werk saam met groep
Polsslag volg
Oefen aan party
Luister na opname
Voorstelle gee

Assessering

LU 4

UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur te ontleed en te gebruik.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

MUSIEK (4.3 – 4.5)

  • liedere sing en identifiseer, wat skynbaar dieselfde idee oordra, uit verskillende gemeenskappe, kulture en kontekste;
  • eie komposisies (gedigte en liedjies) gebruik om die aandag op huidige sosiale en omgewingsvraagstukke te vestig;
  • met 'n musikale doel kommunikeer met behulp van die wisselwerking tussen harmonie en toonhoogte (melofoon).

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10976/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask