<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 7

Stelsels en beheer: elektrisiteit

Module 12

Om ‘n elektroniese wiskundige speletjie te maak – deel 1

Opdrag 1:

Om ‘n elektroniese wiskundige speletjie te maak

LU/AS 1.2/1.7 – 1.9
LU/AS 1.10/1.12 – 1.13

Probleem:

Die leerders in gr.4 by Laerskool sukkel baie in die aanleer van tafels in Wiskunde.

Ontwerpvoorstel:

Ontwerp en maak ‘n oplossing vir hierdie probleem.

A. Skryf ‘n paar redes neer waarom ‘n oplossing vir hierdie probleem ‘n positiewe uitwerking op gr. 4-leerders se lewe sal hê.

Moontlike oplossings vir die probleem.

  • Ouers of ouer familielede moet beter vaslegging tuis doen.
  • Leerders moet elke dag ‘n tafeltoets by die skool skryf.
  • Ontwerp speletjies om vaslegging speel-speel te verseker.
 • Leerders skryf foute van tafeltoets 50 keer uit.

Ander:

Ontwerpspesifikasies en beperkings

Mense(ouderdom / mark):

Doel:

Voorkoms Kleur:

Vorm:

Werking:

Impak op die omgewing - waar gemaak

- waar gebruik

Veiligheidsaspekte tydens vervaardiging:

Tydens gebruik

Ontwerpvoorstel

Ek gaan ‘n (wat) ontwerp en maak vir

(wie) sodat hulle (doel) beter

sal ken en toepas in die (waar).

Koste van materiaal gebruik vir die elektriese stroombaan

Isoleerbord

Gloeilamp

Gloeilamphouer

Battery (9V)

Batterykonnektor

Skroefies

Resistor

Gonser

Konnektors

Isoleerdraad

Wasters

Spleetspelde

Koste van materiaal gebruik vir die houer

Karton

Isoleerdraad

Spleetspelde

Koste van vervaardiging

Verkoopprys

Wins

Tydstoewysing vir ontwerp en vervaardiging van speletjie

Datum
Probleem en marknavorsing
ONDERSOEK:
Beperkings, spesifikasies en ontwerpvoorstel
ONTWERP: Aanvanklike idees
Ontwerp
VERVAARDIGING: . Keuse van materiaal en gereedskap
Maak van komponent
Beskrywing van proses
EVALUERING: Skets van produk
Evaluering van produk
Samestelling van projekportefeulje

Ondersoek ten minste drie bestaande elektroniese speletjies en voltooi die kolomme ten opsigte van ten minste vyf van die kernaspekte van ontwerp.

Speletjie1 Speletjie2 Speletjie3
No. Naam van speletjie
1 Vryhandskets van voorkoms VormKleur
2 Grootte
3 Beheer
4 Koste, en is dit toeganklik vir alle groepe in die gemeenskap?
5 Duursaamheid
6 Hoeveelheid speletjies
7 Doel
8 Materiaal gebruik en voordelig of nadelig vir omgewing
9 Vir watter ouderdomsgroep? Is dit voordelig of nadelig vir hulle?
10 Kragbron

Wiskundige speletjie

Elektroniese vasvrae

Benodigdhede (materiaal en gereedskap) :

 • naam
 • skerm met opening vir gonser en lig
 • 10 vrae en 10 antwoorde
 • 20 spleetspelde

Teken die agteraansig op die agterkant van jou gekose ontwerp. Dui aan hoe die geleidingsdrade ‘n vraag met sy korrekte antwoord verbind.

Watter idee is jou beste oplossing? Idee:

Skryf geldige redes neer vir jou keuse.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
Tegnologiese Prosesse en VaardighedeDie leerder is in staat om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en verantwoordelik toe te pas deur gepaste inligtings- en kommunikasietegnologie te gebruik.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ondersoek :
1.2 bestaande produkte ondersoek wat toepaslik is vir ‘n probleem, situasie of behoefte gebaseer op die volgende kernaspekte van ontwerp.
ontwerp :
1.5 ‘n kort en duidelike stelling of ontwerpopdrag skryf of kommunikeer vir die ontwikkeling van ‘n produk of stelsel met betrekking tot ‘n gegewe probleem, behoefte of geleentheid;
1.7 minstens twee alternatiewe oplossings genereer en die idees annoteer;
1.8 moontlike oplossings kies, sinvolle redes vir keuse gee en ‘n gekose idee deur middel van grafika of modelleringstegnieke ontwikkel;
maak :
1.9 ‘n plan ontwikkel vir die maak van ‘n produk, met besonderhede oor al die volgende:
 • hulpbronne en hulpmiddels wat nodig is (bv. lyste materiaal, gereedskap, mense, koste);
 • sketse wat die nodige afmetings of hoeveelhede toon;
 • al die stappe wat nodig is vir die maak van die produk;
1.10 gepaste gereedskap en materiaal kies en gebruik om produkte deur middel van gepaste tegnieke te maak deur verskillende soorte materiaal akkuraat te meet, uit te merk, te knip/sny of te skei, te vorm of te vervorm, te heg, te las of saam te voeg, en af te rond;
1.12 die produk of stelsel evalueer gebaseer op kriteria wat direk met die ontwerpopdrag en sommige van die spesifikasies en beperkings verband hou, en verbeteringe of wysigings voorstel;
1.13 die doeltreffendheid van die plan van aksie wat gevolg is evalueer en voorstel hoe toekomstige planne verbeter kan word.

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11031/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask