<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Identifiseer onderstaande illustrasies. Watter van hierdie voorwerpe kan as artefakte beskou word. Klassifiseer die artefakte volgens hulle gebruike deur gebruik te maak van die tabel wat volg. Herhaal die prosedure vir dié wat jy as moderne artefakte identifiseer.

Antieke artefakte

WAPENS GEREEDSKAP KLEDING JUWELIERS-WARE MASKERS HOUERS

Moderne artefakte

WAPENS GEREEDSKAP KLEDING JUWELIERS-WARE MASKERS HOUERS

Voeg nog items of artefakte van die twintigste of een-en-twintigste eeu by onder elke kolom in die MODERNE ARTEFAKTE-TABEL. Dink aan voorbeelde afkomstig uit die populêre kultuur of die massa-media: gewilde popsterre, sepiesterre, filmhelde, ensovoorts.

Aktiwiteit 3:

Om ‘n video-omslag te ontwerp en te skep

[lu 1.13]

STAP 1

Teken EEN voorbeeld vanuit elkeen van die sewe kolomme wat jy onder VOORBEELDE VAN MY POPULÊRE KULTUUR in Aktiwiteit 3.1 ingevul het. Probeer om soveel moontlik van die papier met die sewe afbeeldings te vul. Hierdie afbeeldings (byvoorbeeld ‘n bofbalkolf, ‘n motor, ‘n selfoon, ensovoorts) moet verteenwoordigend van JOU wees.

STAP 2

Trek met ‘n liniaal drie vertikale kolomme van 7 cm elk, en ses horisontale lyne van 5 cm elk, bo-oor jou tekening, soos ‘n skaakbord se blokkies.

STAP 3

Gebruik nou kleurpastelle of verf om alle spasies in die eerste blokkie te vul, deur eers aan die vorm of voorwerp in die blokkie ‘n warm kleur te gee, en dan aan die agtergrond ‘n koue kleur. In die volgende blokkie ruil jy die warm en koue kleure om en vul eers die vorm of voorwerp met koue kleur en dan die agtergrond met warm kleur. So word daar met elke nuwe blokkie warm en koue kleure omgeruil.

Aktiwiteit 4:

Om ‘n artefakte-houer te skep

[lu 1.14]

STAP 1

Bring ‘n kartonhouer klas toe. Die grootte maak nie saak nie, solank die houer ‘n deksel het.

STAP 2

Skeur nou stukkies papier uit ou tydskrifte om op die houer te plak, maar besluit eers watter twee komplementêre kleure jy gaan kies vir jou houer, byvoorbeeld ROOI en GROEN of GEEL en PERS of BLOU en ORANJE. Die deksel kan met een kleur bedek word en die houer self met die ander kleur OF die houer en deksel kan met albei kleure afgewissel word om patrone en/of vorms te skep.

STAP 3

Plak nou die video-omslag wat jy in die vorige aktiwiteit gemaak het, bo-op die deksel.

STAP 4

Laastens moet jy ten minste vyf persoonlike artefakte, wat eie aan JOU is, binne-in die houer plaas. Hierdie artefakte kan ook gemaak word of jy kan klaargemaakte artikels gebruik. Die hele klas se houers kan dan uitgestal word in ‘n beskikbare lokaal in die skoolgebou.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
skepping, interpretasie en aanbiedingDie leerder is in staat om werk in elk van die kunsvorme te skep, te interpreteer en aan te bied.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
DANS
1.1 danse uit populêre kulture leer en opvoer;
1.2 die volgende doen om die liggaam voor te berei:
  • doen ‘n vasgestelde opwarming wat die liggaam rek en versterk;
  • toon toenemende kinestetiese bewustheid, konsentrasie en bewustheid van die korrekte en veilige gebruik van die ruggraat en ledemate;
  • beweeg met koördinasie en musikaliteit in passiekombinasie oor ruimte heen.
1.3 improviseer, komponeer en kombineer bewegingsmotiewe deur die gebruik van:1.3.1 bewegings of gebare;1.3.2 herhaling en stiltes;1.3.3 kontrasterende dinamika.
1.4 danspassies en kombinasies daarvan uit minstens twee style of tradisies van Suider-Afrika opvoer.
DRAMA
1.5 ‘n eenvoudige opwarmingsroetine, gebaseer op die onderwyser se oefeninge, saamstel om met die klas te deel;
1.6 met die onderwyser se bystand deelneem aan die skep en aanbieding van ‘n geskrewe skets of afgeronde improvisasie wat op populêre kultuur gebaseer is. Hierdie item behoort:
1.6.1 kennis van die teikengehoor te toon;
1.6.2 hulpmiddels wat tot die stuk bydra, te gebruik;
1.6.3 gepaste dramatiese elemente te gebruik;
1.6.4 ander kunsvorme in te sluit;
MUSIEK
1.8 liedjies of musiek uit die populêre of plaaslike kultuur leer en aanbied;
VISUELE KUNS
1.12 ‘n artefak aanbied waarin idees uit die populêre kultuur of massamedia gebruik word;
1.13 kuns, kunshandwerk of ontwerpstukke skep wat die volgende toon:
1.13.1 differensiasie tussen die organiese en nie-organiese aspekte van die geboude en natuurlike omgewing in die ontwerp, waarnemingstekenwerk en tweedimensionele en driedimensionele werk;
1.13.2 interpretasie en uitdrukking van eie begrip van kultuur en erfenis;
1.14 onafhanklik eie kunswerke vir ‘n skoolaanbieding selekteer, aanbied en monteer.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask