<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Hoe het die mense van lank gelede musiek gemaak?

...................................................................................................................

Watter kunsvorms het behoue gebly?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Hoe het tegnologie gehelp dat jou dorp of stad ontwikkel het?

...................................................................................................................

Watter belangrike gebeurtenisse het al in jou dorp plaasgevind?

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

Watter maande van die jaar kry jou dorp

die meeste reën? .....................................................................

die minste reën? .....................................................................

Aktiwiteit 2

Om inligting uit bronne oor jou skool te bekom [lu 1.2, 1.3]

Werk in groepe. Vind uit of julle skool ‘n koerant of ‘n ander geskrewe bron het waarin die skoolhoof belangrike gebeure opteken. Gebruik hierdie bron om die volgende vrae te ondersoek, en skryf jou bevindings neer:

In watter jaar is jou skool gestig? ..................................................................

Hoe oud is die skool? ....................................................................................

Wie het die skool gestig? ..............................................................................

Wie was die eerste hoof van jou skool?

...................................................................................................................

Watter klaskamers is die oudste in die skool?

...................................................................................................................

Hoe verskil hierdie klaskamers van die nuwe klaskamers?

...................................................................................................................

...................................................................................................................

Probeer foto’s van kinders in die hande kry wat jou skool in die verlede bygewoon het. Gebruik hierdie bronne om die volgende vrae te antwoord:

 • Het die skooldrag verander? .........................................
 • Het haarstyle verander? .....................................
 • Het die onderwysers se klere met die jare verander? .....................

Voer in pare onderhoude met ouer mense wat julle skool by-gewoon het toe hulle kinders was. Vra hulle om julle te vertel :

 • hoe hulle by die skool gekom het of skool toe vervoer is;
 • hoe hulle onderwysers was;
 • die dissipline in die skool;
 • die vakke waarvan hulle gehou het en dié waarvan hulle nie gehou het nie;
 • die skryfbehoeftes wat hulle gebruik het;
 • die sport wat hulle by die skool gespeel het.

Aktiwiteit 3

Om inligting uit bronne oor huise te bekom [lu 1.2, 1.3]

(a) Ben en Dawie is beste maats en hulle bly op Mooimeisiesfontein. Hulle lees dikwels mekaar se dagboeke. Bestudeer hulle dagboekinskrywings, en ook die prente van hulle huise.

Bekyk huis (i) en huis (ii). Pas die regte huis by die regte persoon volgens die dagboeke.

 • Die twee huise het ooreenkomste en verskille. Maak ‘n lys daarvan.
 • Hoe vergelyk hierdie huise met die huise in jou omgewing?
 • Hoekom is ‘n mens se huis so belangrik?
 • Teken ‘n mooi prent van jou huis.

Die beste manier om geboue soos dié huise te beoordeel, is om sekere vrae oor hulle te vra en dan die antwoorde neer te skryf. So sal jy meer uitvind oor geboue – en die ooreenkomste en verskille tussen hulle raaksien! Al wat jy nodig het, is gesonde verstand, pen en papier!

(b) GEBRUIK NOU DIE VOLGENDE VRAE OM MEER UIT TE VIND OOR DIE GESKIEDENIS VAN JUL HUIS.

Aktiwiteit 4

Verslaggewing oor hoe om inligting uit bronne te bekom [lu 1.1, 1.2, 1.3]

Skryf ‘n kort verslaggie oor die geskiedenis van jou dorp/stad of skool of huis. Jy is welkom om prente, foto’s of ander bronne in te sluit.

Assessering

Leeruitkoms 1: geskiedkundige ondersoek

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

1.1 werk met bronne: inligting aanteken en verwerk uit ‘n verskeidenheid van bronne;

 • vrae beantwoord: inligting uit bronne gebruik om vrae te beantwoord;
 • antwoorde kommunikeer uit bronne: kennis en begrip kommunikeer op verskillende maniere.

Questions & Answers

what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11090/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask