<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aktiwiteit 3:

Om hoofgedagtes te kan identifiseer en ‘n opsomming daarvan te kan maak en om idees samehangend en logies in verskeie konsepweergawes te kan organiseer

[lu 3.4,4.4]

Lees die volgende artikel en beantwoord dan die vrae wat volg:

Omgewingsentrum vir kinders van oral

Die Parmalat-omgewingsentrum wat vroeër vandeesmaand by Soetwater amptelik geopen is, bied ‘n puik geleentheid vir kinders, en veral dié van agtergeblewe gemeenskappe, om onderrig te ontvang in ‘n groot verskeidenheid aspekte van die omgewing.

Soetwater, die droom van Jan Labuschagne, ‘n voormalige onderwyser aan die Laerskool Kommetjie, het vir 80 kinders en vier onderwysers op ‘n slag plek. ‘n Groot verskeidenheid opvoedkundige aspekte word aangeroer, maar daar is drie fokusgebiede: pret en avontuur, natuur- en omgewingstudie en opvoeding- en gesondheidskwessies.

Wat die natuur- en omgewingstudie betref, het Soetwater baie om te bied. Daar is ‘n ryk biodiversiteit met maklike toegang tot ‘n hele aantal verskillende ekologiese stelsels.

Dié stelsels sluit bergfynbos, duin-madeliefies, seisoenale vleilande sowel as rotskus en sandstrande in.

Kinders en onderwysers word bewus gemaak van allerlei aspekte van Soetwater, soos die Khoi-khoi-visvanggate, skulphope, meer as 200 faunaspesies, 550 floraspesies, die teenwoordigheid van die endemiese swarttobie en die vuurtoring wat steeds in gebruik is.

Skole wat plek wil bespreek vir die driedaagse kamp of vir daguitstappies kan Jane Sanda by 021 783 2806 bel. Leierskampe vir leerlingrade en vakansie-avontuurkampe vir kinders is ook beskikbaar.

Aangepas uit: Die Burger , 19 November 2002

1. Skryf een volsin van nie meer nie as 20 woorde oor wat Soetwater bied.

2. Verduidelik in een volsin van nie meer nie as tien woorde na watter ekologiese stelsels verwys word.

3. Wat beteken dit as hy ‘n “voormalige” onderwyser is? Dit hoef nie ‘n volsin te wees nie, maar dit mag nie sewe woorde oorskry nie.

4. Wat is fauna en flora? Verduidelik in twee aparte sinne. Dit hoef nie volsinne te wees nie, maar saam mag dit nie meer as ag woorde wees nie.

Aktiwiteit 4:

Om ‘n woordeboek te kan gebruik om jou woordeskat uit te brei

[lu 6.1]

1. Gebruik ‘n verklarende woordeboek om die betekenis van die volgende woorde uit te vind. Die woorde kom uit die artikel in Aktiwiteit 3.

1.1 biodiversiteit

 • ekologie
 • seisoenaal
 • endemies

Assessering

LU 2 PRAAT
Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit word bewys as die leerder:
2.4 gevorderde interaksievaardighede toon deur aktief aan groepbesprekings, gesprekke, debatte en ondersoeke deel te neem:
LU 3 LEES EN KYK
Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit word bewys as die leerder:
3.4 begrip toon van ’n wye verskeidenheid informatiewe tekste:
3.7 evalueer tegnieke wat in visuele, geskrewe en multimedia-tekste gebruik word om ‘n spesifieke effek te bereik:
LU 6 Taalstruktuur en-Gebruik
Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.
Dit word bewys as die leerder:
6.1 met woorde werk:
6.2 met sinne werk:
6.3 werk met tekste:
LU 4 SKRYF
Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingsryke tekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit word bewys as die leerder:
4.4 gebruik die skryfproses onafhanklik en met gemak om tekste te skep:

Memorandum

AKTIWITEIT 1

 • Praat oor die hele vigsprobleem. Die leerders sal baie te sê hê. Maak net seker dat hulle nie die verkeerde idees of inligting het nie.

AKTIWITEIT 2

 • opgewek
 • blindelings
 • wêreldwye
 • rein
 • stouterds
 • Goeie klerestyl of haarstyl
 • Steil bulte
 • sluit die deur
 • die kluienaar slyt die dae alleen in sy kamer
 • slaan die bal raak / raak aan my
 • monnike (let op een “k”)
 • saunas (hoekom nie ’s?)
 • virusse
 • risiko’s (hoekom ’s?)
 • Elkeen van ons word deur die epidemie geraak.
 • Die oogklappe moet (deur mense) gebêre word.
 • Die partytjie gaan (deur ons) ondersteun word.
 • Toiletsitplekke dra nie vigs oor nie.
 • Die skrywer sê dat dit ‘n universele probleem is wat ons almal se aandag verg.
 • Hy wil nie swaarmoedig raak nie; nietemin moet hy die probleem onder ons aandag bring.
 • Dit is ‘n universele probleem; dus verg dit almal se aandag.
 • Dit is ‘n groot probleem, nogstans doen ons niks daaraan nie.

AKTIWITEIT 3

 1. Soetweide bied ‘n groot verskeidenheid opvoedkundige aspekte met die fokuspunt pret, avontuur, natuur- en omgewingsake en opvoedkundige en gesondheidskwessies. (19 woorde)
 2. die bergfynbos, duinmadeliefies, seisoenale vleilande en rotskus en sandstrande (9 woorde)
 3. Hy is afgetree. (3 woorde)
 4. Fauna is diere. Flora is blomme. (6 woorde)

AKTIWITEIT 4

 • verskeidenheid van lewende organismes
 • die verhouding van lewende organismes tot hul omgewing
 • wat volgens seisoen water bevat, al dan nie
 • plaaslik / inheems

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11058/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask