<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 6

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 3

Om dialoog met ‘n maat te ontwikkel

DRAMA

Aktiwiteit 1:

Om dialoog met ‘n maat te ontwikkel

[lu 3.4]

DIALOOG

Dialoog : tweespraak, samespraak tussen twee of meer persone

Verklarende Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal

Oefening 1

Laat die leerders die volgende woorde voorstel en dan verbaal daarop reageer:

lente oggend son berge bries
 • Neem kennis dat die stem spontaan sal opgaan.
 • Wat ook al verbind is met die opwaartse vloei van die lewe, van energie en verwondering, geesdrif of vervoering sal die stem laat opgaan.
 • Laat die leerders ander woorde en frases ondersoek wat die stem sal laat opgaan.
 • Laat die leerders die volgende woorde voorstel en dan verbaal daarop reageer:
begraafplaas grafte gemors stilte dood
 • Wat ook al gebonde is aan die afname van energie, met ongevoeligheid en ontnugtering, sal laer gaan op die klankskaal.
 • Laat die leerders ander woorde en frases wat hulle stemme donker sal kleur, ondersoek.
 • Omstandighede in die lewe verander die voorkoms van dieselfde frase wat die klem na enige woord verskuif en dus ‘n nuwe kleur aan die frase gee.

Oefening 2

 • Bied aan die leerders ‘n paar frases en laat hulle die frases op verskillende maniere interpreteer.

Voorbeeld

“vanaand gaan ons wonderlike sang hoor”

 • Wanneer ons gelei word deur die betekenis van hierdie frase, sal ons die klem op sang plaas.
 • Stel jou voor dat hierdie frase gesê word deur ‘n entoesiastiese persoon wie se kamer vol prente van die sanger hang.
 • Stel jou voor dat hierdie persoon oorloop van bewondering vir sy sangheld.
 • Stel jou voor hoe hierdie entoesias bogenoemde frase sal sê – die klem sal dan op wonderlik val.
 • Stel jou voor dat hierdie frase deur ‘n bejaarde professor gesê word – vir hom is sang ‘n ernstige en fyn kuns wat die kultuur en kennis van die kunste versinnebeeld.
 • Die professor praat met minagting oor baie bekende sangers.
 • Die professor sal die frase op ‘n ander manier sê as die entoesias – die klem sal val op sang .
 • Stel jou voor dat die frase gesê word deur ‘n persoon wat al jare probeer om konserte van hierdie sanger by te woon – die klem sal val op vanaand.

Dialoog

  • Die dramaturg moet sy materiaal dramatiseer.
 • Dit moet tot aksie en gesprek getransformeer word.

Oefening 3

 • Laat die leerders ‘n kort toneel skryf – een folio – oor ‘n gesprek tussen twee mense.
 • Hulle kan self die karakters kies.
 • Groepeer die leerders in pare.
 • Laat die leerders die dialoog lees en dan daarop reageer.
 • Laat die leerders besluit watter dialoog die beste is.
 • Neem die ‘wen-dialoog’ en laat die leerders dit op verkillende maniere interpreteer – verskillende emosies, stemmings, ens.

Aktiwiteit 2:

Om ‘n lei- en volgmimieksituasie aan te neem

[lu 3.4]

MIMIEK

 • Mimiek is die tegniek om ‘n idee of stemming of karakter uit te beeld deur slegs gebare en liggaamsbeweging te gebuik sonder enige dialoog .
 • Dit hang af van die akteur se vaardigheid hoe hy sy karakter en die omgewing skep deur die fisiese bewegings van sy hele liggaam.

Oefening 4

 • Groepeer die klas op in pare.
 • Laat die leerders na mekaar kyk.
 • Een leerder moet volg, die ander een moet lei.
 • Gee verbale opdragte en laat die leerders die instruksies volg terwyl hulle na mekaar kyk, bv. “lig jou regterbeen”, “vang ‘n bal”, “water val op jou kop”, “maak jou gesig skoon”, ens.
 • Beplan die instruksies voor die tyd.

Oefening 5

 • Gee die leerders vyf minute om ‘n kort lei- en volg- mimieksituasie voor te berei.
 • Maak seker dat hulle begrip toon vir die bewegings wat hulle moet uitvoer.
 • Maak seker dat hulle gebruik maak van die volle omvang van die bewegings wat hulle kan uitvoer.
 • Maak seker dat die storie wat hulle uitbeeld, duidelik is.
 • Laat hulle die mimiek voor die res van die klas doen.
 • Laat die leerders hulle gunsteling mimiekpoging uit die klas kies.
 • Laat al die leerders die ‘wen-mimiek’ doen met die ‘wen-paar’ as die leiers en die res van die klas wat volg.

Wenke:

 • Dit is belangrik om ‘n klasstruktuur en -beheer tot stand te bring, veral as die klas groot is.
 • Probeer om ‘n balans te handhaaf tussen gee en neem, konsentrasie en ontspanning, vryheid en beperking.
 • Stel duidelike doelwitte en reëls voor.
 • Wees entoesiasties, besorgd en aanmoedigend.
 • Moet nie te veel praat nie.
 • Lei die leerders om te ontdek en wag vir die oomblik wanneer dit gebeur.
 • Reageer op die idees en gevoelens van die klas.
 • Moedig kreatiwiteit aan.
 • Jou opdragte moet kort en duidelik wees.
 • Wees goed voorbereid en aanpasbaar.
 • Beweeg heeltyd tussen die leerders en kyk of hulle die opdragte verstaan en of hulle aanmoediging nodig het.
 • Laat die klas altyd op ‘n positiewe noot eindig.
 • Ondersteun die goeie en probeer foute ignoreer – terugvoering moet konstruktief wees – nie destruktief nie.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKING Die leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENt.o.v. 3.1 – 3.6 hieronder, die volgende toon:
 • samewerking met ander lede van ‘n groep gedurende kunsaktiwiteite;
 • die vermoë om eie bydraes binne groepverband te lewer;
 • aanvaarding van medeleerders;
DRAMA (3.3, 3.4)
 • gegewe stukkies dialoog saam met ‘n maat uitbrei en ontwikkel en die vermoë toon om op ‘n maat se idees te “voed” en daarop te reageer;

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11006/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask