<< Chapter < Page Chapter >> Page >

AFRIKAANS EERSTE ADDISIONELE TAAL

Graad 4

MY WOONPLEK

Module 13

MY HUIS

Vir die Opvoeder:

Taalstrukture en Spelling

Modules 13 tot 20 bevat baie aktiwiteite wat deur middel van die kommunikatiewe benadering sekere taalstrukture aanleer. Hierdie taalstrukture kan wel in die klas aangebring word, byvoorbeeld:

Woordeskat

Vir elke vertrek in die huis, asook die buitekant van die huis, moet die woordeskat aangeleer word. Die woorde kan op flitskaarte aangebring word.

Kleure

'n Kleurkaart met die name van die kleure kan as naslaanbron gebruik word.

Leestekens

Die gebruik van die leestekens kan deur middel van voorbeelde aan leerlinge vertoon word.

VOORBEREIDING

Sekere aktiwiteite verg voorbereiding.

  • By die luistervaardigheid moet die volgende woorde óf op flitskaarte óf op die bord óf op 'n transparant geskryf word.

skoorsteen muur rook motorhuis

paadjie dak swembad voordeur

posbus heining tuin venster

lugdraad

  • Die leerlinge moet HUIS TE KOOP-advertensies uit koerante skool toe bring. Gee genoeg tyd vooraf.
  • By die BINGO-SPELETJIE moet die prentjies los geknip word en liefs nie vooraf aan die leerders getoon word nie.
  • By die eerste aktiwiteit ONS BOU 'N HUIS benodig die leerders gom en 'n skêr.
  • Om die aktiwiteit oor saamgestelde woorde (samestellings) te doen, moet die woorde op flitskaarte geskryf word en opgeknip word om aan elke leerder in 'n groep 'n deel van die woord te gee.
  • By die aktiwiteit KOM ONS MAAK BED OP kan die aksies as 'n klasgroep saam met die opvoeder gedoen word. Die opvoeder kan dit 'n paar keer herhaal totdat die leerders dit redelik gemaklik kan doen.

Aktiwiteit 1

Om voorwerpe te klassifiseer [LU 5.2.3]

Om woordeskat op te bou [LU 6.3.4]

Kom ons bou 'n huis (woordeskat)

Knip die prentjies van die verskillende kamers uit en plak elkeen in die regte spasie. Doen dit eers individueel en vergelyk jou voltooide prentjie met 'n maat s'n. Lees die vertrekke se name vir mekaar.

Aktiwiteit 2

Om ‘n liedjie op te voer [LU 2.4.3]

Dis my huisie ('n liedjie)

Sing die liedjie oor die huisie wat julle gebou het. Probeer ook om julle eie versie op te maak. Sing dit op die wysie van "Twinkle, twinkle, little star."

Aktiwiteit 3

Om eenvoudige sinne te skryf [LU 4.2.1]

Die vertrekke in ons huis (mondeling en skriftelik)

Kom ons bou sinne. Werk saam in julle groepe om sinne te vorm. Doen dit eers mondelings. Skryf dan enige vyf sinne in die spasie onderaan.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Aktiwiteit 4

Om eenvoudige vrae te beantwoord [LU 1.1.1]

Om ander ‘n beurt te gee om te praat[LU 1.5.1]

Om na ander te luister [LU 1.5.2]

Nee! ('n mondelinge aktiwiteit)

Werk in groepe en neem beurte om 'n vraag te vra. Die leerder wat die vraag beantwoord, begin elke keer sy/haar antwoord met "Nee, ..." en dan sê hy/sy die regte sin.

Julle kan selfs 'n maat se naam voor aan die vraag noem.

VRAE : Bad jy in die studeerkamer?

Speel jy speletjies in die kombuis?

Eet jy in die eetkamer?

Kook jy kos in die sitkamer?

Kyk jy televisie in die badkamer?

Ontvang jy besoekers in die kelder?

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

stories verstaan (aan leerders vertel of gelees):

  • letterlike vrae beantwoord;
  • ander leerders respekteer:

1.5.1 ander leerders ‘n beurt gee om te praat.

1.5.2 luister na ander.

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • die addisionele taal op ‘n kreatiewe wyse gebruik:

2.4.3 ‘n bekende rympie, gedig of liedjie opvoer.

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • vir ‘n sosiale doel skryf:

4.2.1 ‘n eenvoudige nota of boodskap skryf.

Leeruitkoms 5: dink en redeneer

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

5.2 taal gebruik om te dink:

5.2.3 dinge klassifiseer (soos verskillende soorte voertuie) volgens bepaalde kriteria (soos die funksie en kapasiteit daarvan).

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.3 sy/haar woordeskat ontwikkel:

6.3.4 ongeveer 2 000 tot 3 500 alledaagse gesproke woorde binne konteks verstaan teen die einde van graad 4. Indien leerders die addisionele taal vir leer in ander leerareas gebruik, behoort hulle na 3 500 woorde te mik.

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask