<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Graad 8

Materie

Module 14

Boustene van materie

Klasaktiwiteit: Eksperimente in Groepsverband

[LU 1.2, 1.3]

EKSPERIMENT 1:Beweging van deeltjies in vloeistowwe

Plaas ‘n bietjie tafelsout in ‘n proefbuis en voeg ‘n bietjie water by en skud.

1. Wat het met die kristalle gebeur?

2. Proe aan die water. Is daar nog sout in?

3. Wat sou gebeur het as jy nie die proefbuis geskud het nie?

Maak afleidings deur die volgende te voltooi:

4. Die tafelsout het onsigbaar geraak, maar die sout was nog in die

5. Die tafelsoutdeeltjies het tussen die waterdeeltjies inbeweeg en ons sê dit het

6. Water sowel as tafelsout bestaan uit

EKSPERIMENT 2:Bewegings van deeltjies in vloeistowwe

Vul die glasbekertjie met water.

Voeg nou kaliumpermanganaat of voedselkleursel stadig deur die strooitjie by – moenie roer nie.

1. Let op wat gebeur en voltooi die sketsreeks:

Maak afleidings deur die volgende te voltooi:

2. Die kaliumpermanganaat of kleursel het versprei van waar daar ..................... was na waar daar ..................... was totdat dit oral ewe veel was.

3. Deeltjies beweeg dus

4. Vloeistowwe bestaan ook uit

EKSPERIMENT 3:Beweging van deeltjies in gasse

Maak afleidings van die gassproeidemonstrasie deur die volgende te voltooi:

1. Gasdeeltjies beweeg van waar daar ........................... is na waar daar minder is totdat dit gelykmatig versprei is.

  1. Gasse bestaan dus ook uit

Assessering

LU 1

Wetenskaplike Ondersoek

Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Dit is bewys as die leerder:

1.1 ondersoeke kan beplan;

1.2 ondersoeke kan uitvoer en data kan insamel;

1.3 data kan evalueer en bevindinge kan kommunikeer.

Memorandum

KLASAKTIWITEIT:

EKSPERIMENTE IN GROEPSVERBAND

EKSPERIMENT 1:

1. kristalle los op

2. ja

3. sou nog kristalle onder sien le

AFLEIDING:

  • water
  • opgelos
  • kleindeeltjies

EKSPERIMENT 2:

AFLEIDING:

  • Baie – min
  • Spontaan
  • deeltjies

EKSPERIMENT 3:

AFLEIDINGS:

  • Baie
  • Deeltjies

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11049/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask