<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 1

Alles oor my

Module 1

My gesin

Ons kry verskillende soorte gesinne. bespreek.

 • Sommige mense het een groot gesin.
 • Sommige mense het ’n klein gesin.

My gesin

Teken jou gesin :

Dit is my gesin!

My gesin

 • Sê vir jou vriende wat jou pa, ma, broers en susters se name is.
Ja Nee
Ek het een gesin.
Ek het twee gesinne.
 • Hoe voel jy wanneer jy tuis is? Kleur die gesiggie in wat wys hoe jy voel wanneer jy tuis is.

 • Verbind die blokkies wat by mekaar pas.
 • Bespreek die prente.

Bespreek die prent:

 • Wie doen wat in die huis? Bespreek in groepe.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
lewensoriënteringLU 2
SOSIALE ONTWIKKELING:Die leerder kan begrip van en ‘n verbintenis tot konstitusionele regte en verantwoordelikhede toon, asook sensitiwiteit vir verskillende kulture en godsdienste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.3 verhoudings met gesins- en familielede en die uitgebreide familie kan verduidelik.
GESKIEDENISLU 2
HISTORIESE KENNIS EN BEGRIPDie leerder kan historiese kennis en begrip toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 eie en ander mense se ervarings in die verlede en die hede kan bespreek;
EBWLU 2
VOLHOUBARE GROEI EN ONTWIKKELINGDie leerder kan begrip van heropbou, volhoubare groei, en ontwikkeling toon en krities oor verwante prosesse nadink.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 spanwerkvaardighede toon wanneer take by die skool onderneem word.
KUNS EN KULTUURLU 1
SKEPPING, INTERPRETASIE EN AANBIEDINGDie leerder kan werk skep, dit interpreteer en aanbied in elk van die verskillende kunsvorms – Dans, Drama, Musiek en Visuele Kunste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 ( drama ) – deelneem aan eenvoudige dialoog en aksiereekse wat gebaseer is op bekende ervarings in eie gesin of gemeenskap;1.9 ( visuele kunste ) – betrokke raak by skeppende kunsprosesse deur die sintuie en emosies te gebruik om ontwerpelemente te verken, met die klem op primêre kleure en lyn;1.10 ( visuele kunste ) – ontdek eenvoudige geometriese vorms soos lyne en vierkante.
LU 2
REFLEKTERINGDie leerder kan krities en kreatief reflekteer op artistieke en kulturele prosesse, produkte en style in die verlede en die huidige kontekste.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.6 (visuele kunste) -verduidelik wat in eie kuns oorgedra word en wat die leerder dink in ander se kunswerke oorgedra word;2.7 (saamgesteld) – stories vertolk deur spel, fantasie en die verbeelding.
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKING:Die leerder kan persoonlike en interpersoonlike vaardighede deur individuele en groepdeelname in Kuns- en Kultuuraktiwiteite demonstreer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.7 (saamgesteld) – besluite neem en keuses maak en instruksies in kunsaktiwiteite volg.

Memorandum

Die familie/gesin

 • Leerders vertel vir die klas van iets wat gebeur het toe hulle baie klein was. Voer ook ‘n onderhoud met ‘n ouer of grootouer. Hulle kan vir die klas van hulle ondervindinge kom vertel (Gesk. 2.1). Leerders bring iets van die huis af wat baie jare gelede deur hulle ouma/oupa gebruik is (Gesk. 3.3).
 • Verdeel die klas in groepe. Elke groep moet een van die stories kies wat hulle van hulle ouers/grootouers vertel het en dit dan dramatiseer (K+K 1.3; 2.7 ).
 • Leerders verf ‘n prent van hulleself. Maak gebruik van verskillende materiale vir klere, hare en oë. (lap, gras, tydskrifte, ens.). Teken ‘n raam met patrone rondom die prent en maak van verskillende vorms en kleure gebruik. Leerders wys dit vir die res van die klas en verduidelik wat hulle gedoen het (K+K 1.9; 1.10; 2.6; 3,7).
 • Elke leerder bring ‘n foto van die gesin skool toe. Wys die foto vir die klas en vergelyk die ouderdomme en verskillende gesinslede met mekaar. Maak van die verskillende woordeskat soos oud, jonk, middeljarig, ens., gebruik. Sien werkvel (Gesk. 2.2). Laat hulle hulle gesin teken.
 • Prentebespreking: ‘n Gesin wat besig is met daaglikse aktiwiteite. Bespreek op watter manier jy vir jou gesin kan wys jy gee om vir hulle en watter soort gedrag ‘n ander persoon seermaak. Wat ervaar hulle as negatief en as positief. Verduidelik eers die twee begrippe. Kleur werkvel in.
 • Leerders verdeel weer in groepe. Dramatiseer ‘n dialoog waar ‘n gesin eers wys hulle gee vir mekaar om en daarna weer waar ‘n gesin twis (K+K 1.3; EBW 2.2).
 • Leerders ontwerp en maak ‘n fotoraam vir die gesinsfoto. Wys en bespreek die verskillende soorte vorms en rame wat ‘n mens kry. Leerders ondersoek watter soort materiaal vir ‘n raam gebruik kan word. Verduidelik die verskillende stappe. Leerders voltooi die werkvelle om al die verskillende materiale te herken wat hulle vir die raam benodig, asook die ontwerp van die raam. Evalueer die produk (Teg. 1.2 – 1.4).

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11102/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede' conversation and receive update notifications?

Ask