<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Waar kom ons vandaan?

Module 3

My dorp!

Versamel inligting oor julle dorp. Lees ‘n bietjie watter belangrike dinge oor die jare daar plaasgevind het. Bring dit op ‘n tydlyn aan. Vergelyk julle tydlyn met die ander groep s’n. (Groepwerk)

Teken 2 prentjies om aan te dui hoe jou dorp ontwikkel het.

Assessering

ASSESSERINGSTANDAARDE(LU’s)
GESKIEDENIS LU 2
HISTORIESE KENNIS EN BEGRIPDie leerder kan historiese kennis en begrip toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 gebeure en voorwerpe in volgorde kan rangskik om ‘n gevoel van tydsverloop te ontwikkel (chronologie en tyd).
EBWLU 1
DIE EKONOMIESE KRINGLOOP Die leerder sal in staat wees om sy kennis en begrip van die ekonomiese siklus binne die inhoud van die ekonomiese probleem te demonstreer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.5 ‘n paar sakeleiers en entrepreneurs in sy of haar eie gemeenskap kan identifiseer.

Memorandum

  • Versamel vroegtydig genoeg inligting sodat dit vir die leerders beskikbaar is in die klas. So leer hulle ook om op hulle eie navorsing te doen. Die bladverwysings kan op die bord aangebring word om dit vir hulle makliker te maak.
  • Leerders kan ook ‘n portfolio saamstel van ‘n belangrike persoon in hul dorp, van die burgemeester of as daar dalk ‘n sportster, skrywer of ‘n politieke figuur woon.

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11106/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask