<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 7

Regte en verantwoordelikhede

Module 8

Die verryking wat diverse kulture in suid-afrika meebring

Die verryking wat diverse kulture in suid-afrika meebring

Die leuse op ons landswapen, geskryf in die Khoisan-taal van die / Xam-mense, beteken Verskillende mense verenig , of mense wat verskil, verenig saam . Met hierdie woorde bevestig ons die groot verskeidenheid kulture wat ons verteenwoordig. Indien ons dit nastreef en ook die laaste strofe van ons volkslied ernstig opneem (“ Sounds the call to come together, and united we shall stand, Let us live and strive for freedom, in South Africa our land. ”), het ons ‘n wenresep vir die daarstelling van ‘n groot kulturele skatkis.

Voor jy die werkopdragte kan aanpak, is dit nodig dat jy weet wat die woord “kultuur” beteken. Die Verklarende Woordeboek (HAT, 1988) beskryf dit so: Begrip wat die ganse geestelike besitting van ‘n volk op elke terrein omvat . Die woordeboek verduidelik dit verder deur die sin: Kultuur is wat oorgebly het nadat jy vergeet het wat jy opsetlik geleer het.

Kultuurgoed is dus die taal, kos, danse, liedere, speletjies, rituele en gebruike wat jy vanself in jou ouerhuis aanleer. Met die wêreld wat as gevolg van globalisasie en die kommunikasie-ontploffing “kleiner” word, word die grense tussen verskillende kultuurgroepe toenemend vaag en minder duidelik onderskeibaar. Dit is eintlik jammer dat kosbaarhede wat eie is aan ‘n volk of groep, stelselmatig verdwyn. Dit is baie belangrik dat elke volgende geslag erns maak om vas te stel waar hulle wortels lê sodat hulle die beste daaruit kan haal, dit kan uitbou en dit vir die toekomstige geslagte kan behou. Dink maar aan die wonderlike kultuurskat van die Koisan wat deur verwestering amper tot niet is. Wonderlike rotstekeninge, stories en medisyneresepte wat nog net deur ‘n paar ou mense onthou word, is bykans al wat van hierdie ryk skat oorgebly het.

Aktiwiteit 1:

Om ‘n ondersoek oor kultuuronderwerpe te doen [LU 2.4]

Groepaktiwiteit

Werk in groepe van vier tot ses leerders.

Elke groep moet ‘n ondersoek gaan doen oor een van die onderstaande kultuuronderwerpe om vas te stel watter verskillende kulture in ons land verteenwoordig word:

  • Grimering en juwele
  • Kleredrag
  • Kos
  • Dans
  • Musiek

Versamel oor ‘n tydperk van twee weke pamflette, kleurbrosjures en artikels in tydskrifte en koerante wat handel oor verskeie kultuurgoed en gebeure. Advertensies kan ook ‘n goeie bron wees.

Wenk:

‘n Goeie plek om te begin, is by toerismekantore, kunsgalerye of winkels wat gerig is op toerisme.

Hier is ook ‘n paar webtuistes waar jy inligting kan kry oor kulturele aspekte in al nege provinsies:

www.capetourism.org

www.northerncape.org.za

www.ectourism.co.za

www.zulukingdom.org.za

www.fstourism.co.za

www.gauteng.net

www.tourismnorthwest.co.za

www.ourismboard.org.za

www.mpumalanga.com

  • Bring nou die inligting wat julle versamel het, klas toe.
  • Vul die onderstaande tabel in en gee telkens ‘n voorbeeld uit jou artikels en brosjures.

Voorbeeld:

Onderwerp van ondersoek: grimering en juwele

Voorbeeld Voorwerp/onderwerp Kultuur
a Saffraan verfpatrone op die handpalms en voete (Mahendi) Hindoe
b Kralewerk Zoeloe

Onderwerp van ondersoek:

Voorbeeld Voorwerp/onderwerp Kultuur

Assessment

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELINGDie leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 die toepassing van menseregte soos beskryf in die Suid-Afrikaanse grondwet bespreek;
2.2 verduidelik hoe om geslagstereotipering en seksisme teen te werk;
2.3 die belangrikheid van vrywilliger-organisasies bespreek;
2.4 verduidelik hoe die erkenning van diverse kulture die Suid-Afrikaanse samelewing kan verryk;
2.5 die rol van die mondelinge tradisie en van geskrifte in ’n verskeidenheid wêreldgelowe verduidelik.

Questions & Answers

how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11028/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask