<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Tegnologie

Graad 9

Argitektoniese beplanning

Module 6

Strukture

AKTIWITEIT 1:

Om die term ‘strukture’ te verduidelik.

’n Struktuur kan gedefinieer word as ’n liggaam wat toegepaste kragte weerstaan sonder om van vorm of grootte te verander, behalwe vormveranderings wat deur die elastisiteit van die stof waaruit dit bestaan, veroorsaak word.

Om veilige en doeltreffende strukture te kan ontwerp, moet ons die uitwerking van kragte verstaan. Die studie van kragte wat rustend is, staan bekend as statika , terwyl dinamika na die studie van kragte of liggame verwys wat in beweging is.

Die hooffunksie van ’n struktuur is om kragte van een plek na ’n ander oor te dra. As jy op ’n stoel sit, dra die stoel jou gewig oor na die vloer. As jy oor ’n brug stap, dra die brug jou gewig oor na die walle of rante waarop die brug rus. Voorwerpe wat as strukture dien kan natuurlik ook ander bykomende funksies hê.

Die mure van ’n huis vorm ’n struktuur wat verskillende gewigte na die grond oordra, maar saam met die dak verskaf hulle ook beskutting teen die elemente. Later in hierdie module gaan jy ’n addisionele konstruksie (klaskamer) vir jou skool ontwerp en maak. Jou ontwerp sal die toepassing van estetiese sowel as tegniese oorwegings behels. Jy sal poog om jou struktuur aantreklik te laat lyk sodat dit bydra tot die verryking van die omgewing.

Fokustaak A

1. Verduidelik in jou eie woorde wat ’n struktuur is.

2. Gee voorbeelde van strukture in die onmiddellike omgewing.

3. Maak ’n lys van alle moontlike doeleindes waarvoor strukture aangewend word, waaraan jy kan dink. Gee in elke geval ’n voorbeeld van ’n struktuur om te verduidelik hoe die struktuur sy doel dien.

LU 2.1

AKTIWITEIT 2:

Om tussen verskillende soorte strukture te kan onderskei.

Massastrukture : Hierdie is soliede strukture soos gravitasiedamme wat die toegepaste kragte deur middel van hul eie gewig weerstaan.

Raamstrukture : Stawe word by hulle punte aan mekaar geheg om ’n raamwerk te vorm waarna dikwels as ’n skeletstruktuur verwys word. As die stawe almal op dieselfde vlak lê, word hulle ‘enkelvlakrame’ genoem (twee-dimensioneel) maar as hulle in drie vlakke lê noem ons hulle ruimterame (drie-dimensioneel). Dit is dikwels nodig om ’n ruimteraam met een of ander vorm van plaatmateriaal te bedek, bv. ’n hoë gebou wat met glas bedek is.

Doppe : In teenstelling met raamstrukture, dra ’n dop die kragte wat daarop uitgeoefen word deur die plaatmateriaal waaruit dit vervaardig is, oor. Baie items soos bv. motorvoertuie is in die verlede as ’n raam ontwerp en met plaatmateriaal bedek. Deesdae word hulle as doppe ontwerp en word die kragte deur die plaatmateriaal wat die dop vorm, oorgedra (skulpboukonstruksie). Die dop word dikwels met verstywers versterk wat help dat die dop sy vorm behou en sodoende versterk word. ’n Studie van die sterkte van die materiaal self word soms as ’n vak by ingenieurskursusse ingesluit en kan as meganiese ingenieurswerke of iets soortgelyks bekend staan (fokus op weerstandsmateriale).

Fokustaak B

  • Maak sketse van voorbeelde van die volgende uit die omgewing:

1. Massastrukture

2. Enkelvlakraam

3. Ruimteraam

4. Skulpboukonstruksie

LU 2.1

5 . Ontwikkel ’n inligtingsblad oor stowwe/materiale wat as plaatmateriaal vir geboue gebruik kan word.

6 . Wat beteken versterking?

7 . Gee voorbeelde van versterkte materiale.

LU 2.2

Assessering

LU 2
TEGNOLOGIESE KENNIS EN BEGRIP Die leerder is in staat om relevante tegnologiese kennis te verstaan en dit eties en verantwoordelik toe te pas.
Dit is duidelik wanneer die leerder :
strukture:2.1 kennis en begrip van strukture demonstreer in terme van:
  • eienskappe van materiale wat hulle werking in strukture affekteer;
  • ’n analise van die effekte van verskillende beladings (strukture);
verwerking:2.2 kennis en begrip toon oor hoe materiale geprosesseer kan word om hulle kenmerke te verander of te verbeter (lewensduur), en hoe herwinbare materiale hervervaardig kan word.

Memorandum

Fokustaak A

1. Leerders moet wys dat hulle duidelik verstaan wat ‘n struktuur is. Aktiwiteit 1 verduidelik wat ‘n struktuur is.

2. Enige struktuur, van natuurlik tot mensgemaak (voorbeeld). Huise, dakke, voëlneste, fietsraam, grotte, ens.

3. Ondersteun / stut – leer, stoeleBeskerm – huis, voëlnesteSluit in / bevat – swembad, inkopiesakOorspan ‘n afstand – brug, wasgoeddraad

Fokustaak B

1. damwalle, opgaardamme

2. fietsraam

3. elektriese krag-voorsieningstoring

4. motor, bv. Volvo

5. Hierdie bladsy moet inligting bevat oor plaatmateriaal soos glas, houtprodukte en metaalprodukte wat deesdae deur bouers gebruik word. Die leerders moet navorsing doen vir hierdie werkopdrag.

6. Die term beteken dat ‘n sekere materiaal versterk is deurdat ‘n sterk materiaal in sy struktuur bygevoeg is. Deesdae word metaalstawe in die meeste betongeboue gebruik om die beton te versterk.

7. Gewapende betonHout, bv. laaghoutGlas wat metaalstrokies bevat

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Tegnologie graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11070/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Tegnologie graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask