<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 6

Van boom tot blik

Module 5

Die vervaardiger of produsent

Ja, alle plantaardige voedselsoorte het hul reis na jou toe op 'n .................….. begin. Boere verskaf dus die GRONDSTOWWE afkomstig van die natuurlike hulpbron, nl. bome of plante, waarvan die uiteindelike produk vervaardig word. Die lug, water, land en minerale is ook voorbeelde van NATUURLIKE HULPBRONNE. Die grondstowwe word verskaf aan die VERVAARDIGER wat dit verwerk in FABRIEKE of NYWERHEDE. Dit is dus baie belangrik dat ons nie die natuur besoedel nie.

Dit is belangrik dat 'n boer sy grondstowwe teen 'n basiese prys verkoop wat hoog genoeg is om koste te dek en om 'n redelike wins te verdien, maar laag genoeg om sy goedere verkoop te kry. Vandag se regte prys kan môre heeltemal onvanpas wees as gevolg van veranderende marktoestande.

Die boer moet dus sy kostestrukture noukeurig ontleed sodat sy uitgawes, d.w.s. sy produksiekoste (lone vir werkers, kunsmis, water, vervoer na fabriek, ens.), nie sy inkomste oorskry nie.

Wat is kostestruktuur?

Dit is die beplanning om seker te maak dat die verkoopprys van 'n item alle koste insluit, asook voorsiening maak vir 'n wins. Dit is die enigste manier om sake te bedryf oor die lang termyn om nie bankrot te speel nie.

Agtergrond
Daar is hoofsaaklik twee tipes boere, nl. kommersiële en bestaans-(selfonderhoudende) boere. 'n Kommersiële boer verkoop alles wat hy verbou en betaal die werkers wat die verskillende take vir hom verrig. Hy maak dus geld uit sy besigheid en voorsien ander mense van voedsel en goedere. Bestaansboere verbou slegs genoeg goedere en hou net genoeg diere aan om vir hom en sy gesin te sorg. Elke persoon op die plaas is verantwoordelik vir verskillende take en word nie noodwendig daarvoor betaal nie.

Opdrag 1

Voltooi die volgende tabel om die verskil tussen bestaans- en kommersiële boerdery aan te dui.

Bestaansboerdery Kommersiële boerdery
  1. Plaas is klein.
Voorsien kos aan ‘n groot aantal mense.
Verskaf werk aan baie mense.
  1. Hou produkte vir eie gebruik.
Voorsiening van water.
  1. Gebruik primitiewe implemente.
LU 2.1

Om goedere te maak, het 'n produsent materiale , arbeid , kapitaal (geld vir toerusting en geboue) en entrepeneurskap nodig. Dit is die vier faktore van produksie.

  1. Wat is materiale?

Mense het materiale nodig om goedere te kan produseer. Dit kan GRONDSTOWWE (appels, eiers, minerale), semi-voltooide materiale (sy van 'n sywurm wat op 'n tol gedraai is, maar wat nog nie in tekstiel geweef is nie) of voltooide materiale (klaarverwerkte grondstowwe, om iets nuuts, bv. kledingstof, van te maak) wees.

Alle produsente benodig ook energie wat uit grondstowwe soos hout, steenkool, water, ens., verkry is.

  1. Wat is arbeid?

Menslike arbeid is nodig om goedere te produseer of om dienste te kan lewer. Mense hoef nie net fisiek te werk nie, maar verstandelike arbeid word ook deur hoogsgeskoolde en opgeleide mense gelewer. Sommige produkte is ook arbeidsintensief (benodig baie mense), terwyl ander weer min arbeid benodig. Hierdie kennis en vaardighede van mense wat gebruik word om produkte te maak of dienste te lewer, word MENSLIKE HULPBRONNE genoem. Die vergoeding wat 'n werker in ruil vir sy arbeid ontvang, is 'n LOON of 'n SALARIS.

  1. Wat is kapitaal?

Dit is die geld wat nodig is om geboue, toerusting, gereedskap en masjinerie te koop. 'n Produsent het kapitaal nodig om goedere te produseer of dienste te lewer. Die vergoeding wat die eienaar van die kapitaal ontvang van die mense wat dit gebruik, word RENTE genoem.

  1. Wat is entrepreneurskap?

Goeie beplanning, bestuur, besluitneming en die bereidwilligheid om risiko's te neem, is eienskappe van 'n entrepreneur. Hy bring die materiale, kapitaal en arbeid bymekaar en verander dit in 'n besigheid. Die vergoeding wat 'n entrepreneur ontvang, word WINS genoem.

Opdrag 2

'n Tamatieboer lewer vars tamaties aan die plaaslike supermarkte, winkels en kafees. Daar is verskillende mense en dinge betrokke by die verskaffing van die tamaties.

Plaas elkeen onder die korrekte faktor van produksie ( tamaties, plaaswerkers, boer, banklening, verpakkers, stoor, trekke r, sleepwa, plastieksakkies, sorteertafel .)

Materiale Arbeid Kapitaal Entrepreneurskap
LU 3.1

As die boer egter sy tamaties aan 'n fabriek lewer wat dit verwerk deur dit in te maak, sê ons dat die grondstof verander is in 'n finale produk. Die proses word PRODUKSIE genoem. Produksie is dus die omskepping van grondstowwe in nuttige goedere en/of dienste.

Assessering

LU 2
Volhoubare Groei en OntwikkelingDie leerder is in staat om begrip van volhoubare groei, heropbou en ontwikkeling te toon en om krities oor die verwante prosesse na te dink.
Ons weet dit as die leerder die volgende doen :
2.3 identifiseer stappe wat die staat kan doen om historiese wanbalanse en armoede reg te stel (bv. herverspreiding van hulpbronne, geslagsgelykheid, kapasiteitsbou, die herstel van menswaardigheid, die skep van geleenthede vir bemagtiging).
Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FINANSIËLE KENNIS EN VAARDIGHEDEDie leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs- verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.
Assesseringstandaarde(ASe)
Ons weet dit as die leerder die volgende doen :
3.1 verstaan en neem deel aan die produksieproses, van grondstowwe tot eindprodukte, insluitend afvalprodukte.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 6. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11012/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask