<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 6

Regte en verantwoordelikhede

Module 5

Die regte en pligte van suid-afrikaanse kinders

Die regte en pligte van suid-afrikaanse kinders

Dit is belangrik om te weet dat elke Suid-Afrikaner - dit maak nie saak hoe oud of jonk hy of sy is nie - ‘n spesiale persoon is wat die reg het om in vrede en veiligheid te lewe. Kinders het die reg tot ‘n goeie opvoeding en ruimte om hulle eie besondere persoonlikheid en talente te ontwikkel. Maar regte en voorregte kan net "opgeëis" word as jy bereid is om die  verantwoordelikheid wat  daarmee saamgaan ook te aanvaar. Slegs deur jou pligte na te kom, mag jy aanspraak maak op jou regte.

Aktiwiteit 1:

Om ‘n speletjie oor regte en verantwoordelikhede te speel

[lu 2.1]

Hierdie werkopdrag is eerder ‘n speletjie, maar tog sal dit maak dat jy in ‘n japtrap al jou regte en voorregte  op die punte van jou vingers ken!

Elke groep moet ‘n stel van 24 speelkaarte maak met die regte en pligte daarop. Elke kaart het dus een reg of plig netjies en leesbaar daarop uitgeskryf. Die agterkante van al die kaarte  van die stel moet dieselfde lyk.

n Paar wenke:

 • Gebruik manilla-karton om die kaarte te maak.
 • Bring ‘n stel speelkaarte van die huis om as template te dien.
 • Wees oorspronklik.
 • Maak ‘n rekenaaruitdruk van die regte en pligte in ‘n groot lettertipe om leesbaarheid te verseker.
 • Vir ‘n superpak wat lank sal netjies bly, kan die kaarte aan beide kante met kleefplastiek oorgetrek word.

Verskillende moontlikhede vir speletjies:

 1. Speel "Snap”: die ooreenstemmende reg- en pligkaart vorm ‘n paar. Die speler met meeste pare wen.
 2. Elke speler moet ‘n kaart uit die pak trek en dan vir 30 sekondes daaroor praat. Aan die einde van ‘n rondte stem almal wie sy of haar 30 sekondes die beste benut het.
 3. Speel "Pictionary" : Verdeel die groep in twee spanne: Een speler trek ‘n kaart  en moet dan ‘n prentjie teken wat die inhoud van sy kaart weergee. Die ander spelers moet probeer raai na watter reg of plig dit verwys. Elke span trek aan die begin 12 kaarte. Die eerste span wat korrek deur sy 12 kaarte gewerk het, is die wenner.
 4. “Charades” Hierdie spel werk amper net soos ‘Pictionary’. Hier trek ‘n speler ook ‘n kaart, maar moet deur mimiek die kaart verduidelik. Die res van sy spanmaats moet dan die raaiwerk doen. Elke span werk ook deur 12 kaarte en die eerste span wat al die kaarte reg geïdentifiseer het, is die wenners. ‘n Goeie wenk is om voor die tyd op ‘n gebaar te besluit vir ‘n reg (bv. ‘n viva-vuis) en ‘n gebaar vir ‘n plig (bv. ‘n vingerwysing),Hier volg die regte en pligte wat op die kaarte moet verskyn. (Onthou: julle moet dit nie op julle speelkaarte nommer nie).

Regte van leerders:

 1. Om opgevoed te word en om geestelik en fisiek te ontwikkel.
 2. Om deur volwassenes versorg en gelei te word.
 3. Om regverdig en met respek behandel te word.
 4. Om toegang te hê tot inligting.
 5. Om die kans te hê om ‘n bydrae te lewer in die gemeenskap.
 6. Om binne ‘n veilige omgewing te wees wat leer verseker.
 7. Om teen jou eie pas te ontwikkel.
 8. Om na die hoogste standaarde te mik.
 9. Om soos ‘n individu behandel te word.
 10. Om deur opgeleide opvoeders onderrig te word.
 11. Om onderrig te kry en te mag praat in die taal van jou keuse.
 12. Om toegelaat te word om jou kultuur en geloofsoortuigings uit te leef.

Pligte van leerders:

 1. Om te luister, te leer en bereid te wees om opgevoed te word.
 2. Om volwassenes te respekteer en te ondersteun.
 3. Om ander  met waardigheid en respek te behandel en ingestel te wees om hulle regte te beskerm.
 4. Om ander toe te laat en te help om te kommunikeer.
 5. Om saam met ander onderrig te word en hulle ook te help leer.
 6. Om met ander saam te werk en ‘n veilige omgewing te verseker.
 7. Om verskille in ander mense waar te neem, toe te laat en te respekteer.
 8. Om toegang tot inligting te soek en fluks te werk.
 9. Om ander as individue te respekteer.
 10. Om bereid te wees om opgevoed te word, saam te werk en met konsentrasie te luister.
 11. Om te leer om ander se taalverskille te aanvaar.
 12. Om bereid te wees om ander se kultuur en geloofsoortuigings te aanvaar, te respekteer en te help beskerm.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
S OSIALE O NTWIKKELING Die leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.1 nadink oor eie toepassing van kinderregte soos uiteengesit in die Suid-Afrikaanse grondwet;
2.2 die belangrikheid van ’n nasiebouprogram wat met ’n nasionale dag gepaardgaan, bespreek en evalueer;
2.3 die uitwerking van geslagstereotipering, seksisme en mishandeling op persoonlike en sosiale verhoudings bespreek;
2.4 die betekenis en persoonlike en sosiale belangrikheid van belangrike stadiums in die individu se lewe in ’n verskeidenheid kulture vertolk;
2.5 menswaardigheid in ’n verskeidenheid gelowe in Suid-Afrika bespreek.

Questions & Answers

so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 6. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11001/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 6' conversation and receive update notifications?

Ask