<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 7

Module 4

Luisterlees

VIR DIE OPVOEDER

LUISTERLEES

Dit is ‘n baie koue wintersoggend. Die wêreld is spierwit gesneeu. Nie een van die kinders is warm aangetrek nie. Die meeste van hulle lyk asof hulle ou lappe aan het. Hulle gesigte is vuil en ‘n paar van die seuns en dogters is kaalvoet. Die meeste van hulle moet baie ver loop om by die skool te kom.

‘n Paar kinders het warmaartappel handverwarmers. Dit is twee aartappels wat heelnag onder die warm as van die vuur gelê het. Die kinders hou dit dan in hulle hande op die pad skool toe om hulle warm te hou.

Hulle eet sommer die aartappels wanneer hulle by die skool kom. Dis ‘n lang skooldag. Hulle begin nege-uur en maak vyfuur klaar met ‘n pouse van twee ure vir middagete.

Vrae (Slegs ja of nee)

(a) Die kinders kry koud.

(b) Hulle het mooi klere aan.

(c) Hulle dra almal leerskoene.

(d) Hulle bly ver van die skool af.

(e) Hulle dra warm klippe in hulle hande om hulle hande warm te hou.

(f) Die skooldag is lank.

(g) Die middagete duur twee ure.

(h) Hulle gaan vyfuur huis toe.

LU 1.3.1
Luister na ‘n kort leesstukkie soos voorgelees deur julle onderwyser. Luister baie goed, want julle gaan vrae aan die einde van die leesstuk beantwoord. Julle onderwyser sal die leesstuk twee of drie keer voorlees.

Vrae: Skryf slegs “ja” of “nee”

1. ROLLEES

Rollees die volgende gesprek tussen twee kinders uit die Victoriaanse tydperk. Lees dit in groepe van twee en ruil om sodat julle beide kind A en kind B se rolle lees.

A : “Ek het Meester Hale nog nooit so sonder ‘n rottang in sy hand gesien nie.”

B: “Ja, en dan slaan hy mos nog voordat ‘n mens enigiets kan verduidelik.”

A : “Ek het al slae gekry omdat ek kamma te nors is.”

B: “Gister het ek hom glo nie hoflik genoeg geantwoord nie en sommer drie houe gekry.”

A : “Wie dink jy kry die seerste, seuns of dogters?”

B: “Mmmmm..wat is nou die seerste, rottanghoue op jou agterwêreld as jy ‘n seun is, of op jou hande en bene as jy ‘n dogter is?”

A : “Ek sou sê altwee is ewe seer, want hy slaan die seuns harder.”

B: “Ek kies liewer ‘n klomp houe met die rottang as om in die strafmandjie te moet klim.”

A : “Ek stem saam. My lyf pyn later so baie van die ongemaklike posisie en ‘n mens kan mos nie eens roer nie!”

B: “Was jy al baie kere in die mandjie?”

A : “Nee, nog net een keer, maar dit was een keer te veel!”

B: “Arme Mary moes vandag alweer die hoed met die D vir Donkie opsit.”

A : “Dis darem nie seer nie, maar mens voel maar baie simpel as jy so in die hoek moet staan.”

B: “Ek dink Mary hou haarself met opset dom. Sy mis lekker baie werk deur so in die hoek te staan.”

Luister mooi na jou groeplede en beoordeel hulle met behulp van die onderstaande ruit.

3 = swak 2 = goed 1 = uitstekend

Naam en Van Stemtoon Artikulasie Frasering Vlotheid Vertolking
LU 3.7.2

2. TEENOORGESTELDES

Woorde soos nors en vriendelik is teenoorgesteldes. Verbind nou die woorde in Kolom A met hulle teenoorgesteldes in kolom B.

A B
goed ongelukkig
mooi soet
gelukkig sleg
vergeet dom
bekend ver
naby lelik
stout onbekend
slim klein
groot onthou

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask