<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 8

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 3

Werkswinkel-metode

DRAMA

Aktiwiteit 1

Werkswinkel-metode

  • Nadat julle groepe gekies is en julle op ‘n KLEUR besluit het, moet julle begin skryf aan die teks. Die eerste leerder skryf ‘n woord of sin neer en die volgende leerder moet dit aanvul. Elkeen van julle moet ‘n sin skryf wat aanpas by die reeds geskrewe werk. Hierdie proses kan in twee of meer lesure aangebied word, sodat julle sinvolle werk kan skryf.

Aktiwiteit 2

  • Nadat die teks voltooi is, moet julle BEWEGINGS uitwerk wat pas by die geskrewe sinne. Julle kan ‘n hele stel bou met kartondose en leë koeldrankkiste. Dit is altyd lekker om ‘n drie-dimensionele ‘VERHOOG’ te bou van niks af nie. Julle moet die verhoog op verskillende hoogtes bou, sodat dit meer interessant is vir die opvoering.

Aktiwiteit 3

  • Veronderstel joune is die BLOU-groep, moet in gedagte gehou word dat twee emosies voorgestel kan word: hoop of wanhoop. Indien julle op HOOP besluit, moet die teks dit baie duidelik aandui. Begin bv. met ‘n sin soos: “Ek hoop ek kry werk vir die vakansie.”

Nou moet daar verder aan die sin gebou word. ‘n Ander voorbeeld is die boer wat sê: “Ek hoop my graan groei goed.” Dit is ‘n baie lekker voorstel, want dan kan julle die opvoering begin deur in klein bondeltjies te sit en stadig op te strek soos wat die plant groei. Elke plantjie moet woorde kry om te sê. Gepaste musiek hierby verleen atmosfeer, bv. stadige musiek om die groeiproses uit te beeld.

Aktiwiteit 4

  • Julle kan blou materiaal gebruik om oor die verhoog te drapeer. Voeg daarby ‘n tikkie groen en bruin om die landerye voor te stel. Blare en takke van bome kan gebruik word.

In hierdie afdeling kan julle afwyk van die gewone kleure deur kleure ook te meng. Dit hoef nie noodwendig net blou of rooi of geel te wees nie. As jou emosies ‘n bietjie deurmekaar is, kan dit aangedui word deur verskillende kleure materiaal te gebruik wat jy om jou lyf kan drapeer, sodat die kyker dadelik kan sien in watter bui jy is.

Julle dialoog sal uiteraard by die aktiwiteite wat julle gaan aanbied, moet pas.

Aktiwiteit 5

  • Nadat al die groepe hulle verskillende take afgehandel het, en die skryfwerk gedoen is, kan daar nou met mening aan die produksie gewerk word. Onthou dat julle enige tyd ook gebruik kan maak van dansbewegings, of rek- en strekbewegings, of enige ander beweging wat pas by jou onderwerp. Uitbundige beweging sal gebruik word by rooi en geel, groen en pers. Dit beteken nie dat jy op en af moet spring nie! Met beweging word daar gekyk na groot liggaamlike bewegings asook kleiner, intiemer bewegings, bv. hand-gebare, opkyk na die lug, ineenvou en gaan lê op die verhoog.

Aktiwiteit 6

  • Die woorde van julle tekste moet teen hierdie tyd gememoriseer wees. Julle is almal vertroud met die inhoud van julle tekste en elkeen weet waarheen hy beweeg en wat die klimaks van die produksie gaan wees. Onthou: elke improvisasie moet ‘n BEGINPUNT, ‘n MIDDELPUNT en ‘n KLIMAKS hê! Gewoonlik het die aanbieding ‘n gelukkige einde (klimaks). Probeer om julle storie ook so uit te werk.

Aktiwiteit 7

  • Nou is dit tyd vir die opvoering en gaan daar gekyk word na julle kreatiewe vermoëns, skryfvaardighede en die samestelling van ‘n geloofwaardige improvisasie. Die storie MOET die kyker boei, anders gaan julle geen aandag van die gehoor kry nie. Probeer om gesond te kompeteer met die res van die klas en GENIET DIT! Improvisasie stel julle in staat om vir ‘n verandering ‘n ongewone opdrag sonder inhibisies uit te voer!
  • Bogenoemde improvisasie kan voor die res van die skool opgevoer word – teen ‘n geringe fooi!

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
deelname en samewerkingDie leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENtov 3.1 – 3.3 hieronder, die volgende toon:
3.1 entrepreneursvaardighede deur saam te werk om kunswerke te bemark beoefen;
3.2 tydsduur en selfdissipline toepas om by sperdatums te hou;
3.3 opleiding en loopbane op die gebied van kuns en kultuur (gebaseer op navorsing en terreinbesoeke) verken en bespreek;
3.4 werk saam met:3.4.1 interdissiplinêre aanbiedings te organiseer en doeltreffende organisasievermoëns en –vaardighede rondom beplanning, bestuur en bemarking te toon;
3.4.2 take en verantwoordelikhede doeltreffend te deel, bv. deur verskillende rolle in groepprojekte te speel;
VISUELE KUNS3.8 navorsing oor die kunste kan doen en dit met ander deel;
MUSIEK3.7 navorsing oor die emosionele aspekte van musiek kan toon;
DRAMA3.6 navorsing oor informele teater kan toepas;
DANS3.5 navorsing oor loopbaanmoontlikhede in dans kan doen en dit kan deel.

Questions & Answers

how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11045/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask