<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: geskiedenis

Graad 8

Veranderende idees en tegnologieë: eerste wêreldoorlog

Module 12

Duikbote en loopgraaf-oorlogvoering in die eerste wêreldoorlog

AKTIWITEIT 1

Om duikbote as ’n kenmerk van die Eerste Wêreldoorlog te kan bespreek

LU 3.1 LU 3.2 LU 3.3 LU 3.4 LU 3.7

LEESSTUK 1

Aanvanklik wou Amerika (VSA) niks met die oorlog te doen hê nie. Die bekende isolasiebeleid van die Amerikaners het bepaal dat hulle nie in die politieke gebeure van Europa betrokke sou raak nie. Hulle enigste aandeel sou wees om voedsel en oorlogsmateriaal aan die vegtende Geallieerdes te verskaf.

Brittanje het ’n vlootblokkade opgestel om te keer dat oorlogsvoorrade hul vyande bereik. Britse voorraadskepe het oor die Atlantiese Oseaan van die VSA na Europa noodsaaklike oorlogsmateriaal verskeep. Duitsland het sy wapentegnologie ingespan om van die duikboot ’n uiters doeltreffende oorlogswapen te maak. Die duikbote het neutrale en oorlogskepe wat oorlogwater binnegevaar het, gekelder. Die totale tonnemaat van ’n miljoen ton aan skepe met hul voorraad is in April 1917 gekelder (gesink). In die praktyk het dit beteken dat Brittanje se voedselvoorrade gedaan was. Die magtige Britse Ryk was afhanklik van sy handel en die voorrade van sy kolonies het op die seebodem beland.

Die Duitsers is gewaarsku oor hul "onbeperkte duikbootoorlog", maar het dit as effektiewe oorlogvoering gesien. President Woodrow Wilson is deur die openbare gevoel in Amerika wat skerp teen die Duitsers gedraai het, verplig om oorlog te verklaar aan die kant van die Geallieerdes. Dit is juis hierdie toetrede van die Amerikaners op ’n tydstip toe die Geallieerdes besig was om die stryd te verloor, wat die Eerste Wêreldoorlog in die guns van die Geallieerdes beslis het.

Opdrag:

  • VRAE OOR DIE INTERPRETASIE VAN DIE SWARTGEDRUKTE KERNSIN:

1. Sê in ’n volsin wanneer iets as onbeperk beskryf kan word?

/2/

2. Sê in ’n volsin wanneer iets effektief is.

/2/

3. Dink jy dat die swartgedrukte woorde hierbo “onbeperkte duikbootoorlog” ’n Duitser se woorde was? Motiveer jou antwoord.

/3/

4. Waarom het die twee groepe die duikbootoorlog verskillend geïnterpreteer?

/3/

5. HERSIENING:

Stelling: Duitsland het sy wapentegnologie ingespan om van die duikboot ’n uiters doeltreffende oorlogswapen te maak.

5.1 Hierdie stelling is ’n feit / opinie. /1/

5.2 As ek uit die stelling die twee woorde /1/

en uithaal, dan bly slegs die /1/

feit / opinie oor /1/

5.3 Dui met ’n karet ^ aan waar EN watter woorde jy sal inlas om die stelling bevooroordeeld te maak.

Duitsland het sy wapentegnologie ingespan om van die duikboot ’n uiters doel­tref­fende oorlogswapen te maak. /1/

/ 15 /

LU 3.1 LU 3.2 LU 3.3 LU 3.4 LU 3.7

Opdrag: Die NAVORSINGSPROJEK

  • Jy het nou inligting ontvang oor soorte wapens en die gebruik daarvan. Kies nou jou eie onderwerp vir die tema: TEGNOLOGIESE ONTWIKKELING .
  • Leerders wat belangstel in wapens kan kies om navorsing te doen oor duikbote. Kyk weer na die vereistes vir ’n goeie projek in die bespreking in Module 1. In Leesstuk 3 word melding gemaak van die HMS Dreadnought. Leerders wat belangstel in slagskepe, kan navorsing doen oor die tegnologiese ontwikkeling van wapens bv. kanonne op skepe en die latere vliegdekskepe.
  • Indien jy meer belangstel in die moderne rekenaartegnologie van vandag, moet jy steeds die oorsprong/begin daarvan, navors. Jy moet ontwikkeling kan aantoon.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Geskiedenis graad 8. OpenStax CNX. Sep 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11043/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Geskiedenis graad 8' conversation and receive update notifications?

Ask