<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 9

Kritiese en kreatiewe refleksie

Module 10

Invloede en omstandighede wat ‘n kunstenaar se ontwikkeling vorm

VISUELE KUNSTE

Aktiwiteit 1:

Om na te vors hoe invloede en omstandighede ‘n kunstenaar se ontwikkeling vorm

[LU 2.7, 2.11]

In hierdie leereenheid (Visuele Kuns) gaan jy die invloede op, en omstandighede, persoonlik en geskiedkundig, rakende ‘n spesifieke kunstenaar se werk, ondersoek.

Stap 1

Voordat jy jou eie navorsing gaan doen, sal jou onderwyser eers die internasionale kunstenaar, David Hockney, met julle behandel. Julle gaan na die volgende aspekte kyk (skryf die antwoorde in jou joernaal):

  • AGTERGROND VAN DIE KUNSTENAAR

Wanneer en waar is die kunstenaar gebore?

Wat was die kunstenaar se belangstellings en/of stokperdjies as kind?

Het die kunstenaar formele opleiding in kuns ontvang? Indien wel, waar?

  • INVLOEDE OP DIE KUNSTENAARVYFTIGERJARE

Watter kunsstyle en/of kunstenaars het aan die begin ‘n invloed op die kunstenaar gehad?

Wat was die neiging in kuns gedurende daardie jare?

Hoe het die kunstenaar se werk aan die begin gelyk?

Het daar enige geskiedkundige kunsgebeure plaasgevind? Verduidelik.

SESTIGERJARE

Was daar enige persoonlike gebeure of ervarings gedurende hierdie tydperk wat ‘n invloed op die kunstenaar gehad het? Indien wel, verduidelik.

Kan enige persoonlike kenmerke reeds in die kunstenaar se werk herken word? Indien wel, noem hulle.

Beskryf die kunstenaar se styl op hierdie tydstip.

Noem een of meer voorbeelde van ander kunsvorme, soos musiek, wat die kunstenaar beïnvloed het.

Met watter media het die kunstenaar gedurende hierdie jare gewerk?

SEWENTIGERJARE

Het modes en tegnologiese vooruitgang die kunstenaar beïnvloed? Verduidelik, indien wel.

Met watter temas het die kunstenaar gedurende hierdie tydperk gewerk?

Het die kunstenaar dieselfde media as vroeër gebruik? Indien nie, verduidelik.

Noem enige geskiedkundige gebeure wat die kunstenaar se werk beïnvloed het.

Hoe het die kunstenaar se belangstellings as kind later ‘n invloed op sy werk gehad?

  • VOORBEELDE VAN DIE KUNSTENAAR SE WERK

Bestudeer ‘n paar van die kunstenaar se werke en verduidelik hoe omstandighede en invloede deur die jare in daardie werke gesien kan word.

Onthou om te kyk in watter jaar die spesifieke kunswerk geskep is en vergelyk dit dan met die gebeure in die kunstenaar se lewe in daardie tyd.

Stap 2

Jy gaan nou ‘n kunstenaar van jou keuse navors. Die onderwyser sal vir jou name van kunstenaars gee waaruit jy kan kies. Gebruik dieselfde formaat as hierbo om vir jou rigting te gee. Doen die taak in jou leerderjoernaal en onthou om ‘n bibliografie van al die bronne wat jy vir inligting gebruik het, aan die einde saam te stel.

N abetragtingsvrae

Dink oor jou navorsingsproses en beantwoord die volgende vrae:

1. Watter hulpbronne het vir jou die meeste met jou navorsing beteken?

2. Was die inligting wat jy gekry het akkuraat en insiggewend? Waarom? Waarom nie?

3. Het hierdie benadering jou gehelp om die invloede op kunstenaars se werk beter te verstaan? Waarom? Waarom nie?

Aktiwiteit 2:

Om navorsing in verband met ‘n kunstenaar in die praktyk toe te pas

[LU 2.5]

Stap 1

Jy gaan deur middel van hierdie aktiwiteit jou navorsing oor ‘n spesifieke kunstenaar toepas deur ‘n modelteater in die styl van daardie kunstenaar te skep. Maar eers moet die konstruksie gemaak word (sien illustrasie):

Sny ‘n verhoogopening in die een stuk stewige karton.

Teken en sny drie reghoekige gate aan die sye en die voorkant van die graankoshouer (om lig deur te laat).

Gom dan die graankoshouer tussen die twee stukke stewige karton vas – die stuk karton met die verhoogopening moet aan die voorkant van die graankoshouer met die gat geplak word en die tweede stuk karton aan die toe agterkant van die graankoshouer.

Knip die bokant van die graankoshouer oop.

Die basiese struktuur van die modelteater is nou klaar en kan geverf of versier word.

Stap 2

Nou kan die binnekant van die modelteater gemaak word. Dit moet egter in die styl van die bestudeerde kunstenaar wees.

Teken en verf of gee kleur aan die agtergrond van die verhoog op ‘n aparte vel A4- papier.

Plak die agtergrond vas op die binneste agterkant van die graankoshouer.

Teken en verf, of kleur verdere prentjies op kleiner stukkies A4-papier om as syvleuels op die verhoog te dien.

Buig ‘n klein stukkie van die onderkante van die syvleuels om sodat hulle kan regop staan en gom dit binne die oop sye van die graankoshouer vas – ongeveer twee per sy.

Laastens kan karakters of figure geteken, geverf of ingekleur en uitgeknip word. Hierdie figure se onderkante moet omgebuig word sodat hulle regop kan staan. (Prentjies van figure kan ook uit tydskrifte geknip en dan op karton geplak word.)

Stap 3

Die klas se modelteaters sal in die skoolgebou uitgestal word!

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
REFLEKSIEDie leerder kan krities en skeppend op kuns- en kultuurprosesse, -produkte en -style in vergange, asook huidige kontekste reflekteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
GESAMENTLIK
2.3 kan analiseer hoe kulture mekaar affekteer en hoe hulle verandering ondergaan;
2.4 die rol wat tegnologie in die vorming van prosesse en produkte in drama, dans, musiek en kuns oor die tyd heen gespeel het, kan analiseer;
2.5 die begrippe mag, kontrole en dominering in massamedia- en volkskultuurverband kan bespreek en vertolk;
DANS
2.7 besin en vergelykings tref oor hoe sosiale danse hulle tyd weerspieël;
DRAMA
2.8 die positiewe en negatiewe effekte van televisie, radio, dokumentêre programme of rolprente op ons lewens kan analiseer;
2.9 ‘n resensie oor ‘n plaaslike of ander dramaproduksie kan skryf, met verwysings na konvensies van die opvoer en elemente van drama;
MUSIEK
2.10 die wyse waarop musiek in liedjies, rituele, publieke gebeure, rolprente, opera of advertensies gebruik word om reaksies te ontlont, kan analiseer;
VISUELE KUNSTE
2.11 die invloede en omstandighede wat die ontwikkeling van ‘n Suid-Afrikaanse, Afrika- of internasionale kunstenaar uit die verlede of hede bepaal, kan ondersoek en verduidelik.

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11066/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask