<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 5

Ontdek die wêreld van sport

Module 1

Sportsoorte

Julle eerste spanpoging!

Hoeveel sportsoorte ken julle? Verdeel in spanne van ses. Julle onderwyser is die tydhouer en vraesteller. Julle kry drie minute om elke vraag te beantwoord.

Julle onderwyser sal elke vraag herhaal. BAIE BELANGRIK!

Luister baie mooi na die vereistes van elke sportsoort. Skryf al die sportsoorte neer waaraan julle kan dink. Die span wat die meeste antwoorde reg het, is die wenners!

[LU 1.3.3]

Gedig

Laat julle onderwyser die volgende gedig hardop vir julle voorlees.

SPORT

Spring, gooi, hardloop, slaan,

Op die veld of op die baan.

Skop met die voet of slaan met die hand,

Speel op gras of grond of sand.

Roei of seil, ski of swem,

Almal wil die resies wen.

In branders, swembad of rivier,

Watersport is groot plesier.

Boks of stoei pas in ‘n kryt,

Rofstoei is kwaai, pasop vir byt!

Gewigoptel vra spiere bou,

Gimnaste moet balans kan hou.

Soveel sport te kies en te keur,

Soveel reëls wat ek moet leer.

Spel maak ons lewens ryk en vol,

Sport speel daarin ‘n reuse-rol.

Ken julle al hierdie sportsoorte wat in die gedig genoem word? Gesels daaroor. Lees die gedig hardop vir ‘n maat. Luister terwyl jou maat dit voorlees. Help mekaar met die uitspraak van die woorde.

[LU 3.7.2]

Soek die woorde in die gedig wat met die volgende woorde rym en skryf hulle neer. Byvoorbeeld mooi – gooi

ding held hop kras
manier koei nou kol

Lees hierdie woorde ‘n paar keer hardop saam.

[LU 3.2.1]

Spel

Mark, Tembu en Ben het die eerste drie plekke in die 100 m behaal. Kan julle agterkom wat hulle posisies was? Skryf hulle name en posisies neer.

Mark was

Tembu was

Ben was

Teken die podium en vul elke posisie in.

Kopieer die tabel en skryf die ontbrekende woorde neer:

een
twee
derde
vier
vyfde
sesde
sewe
agste
nege
tien

Lees die woorde en leer hulle. [LU 6.2.9]

Aan watter sportsoort dink ek?

Julle gaan nou ‘n vasvraspeletjie speel. Julle moet weer in spanne verdeel. Elke spanlid gaan ‘n beurt kry om aan ‘n sportsoort te dink. Die res van die span moet dan vrae stel om te bepaal aan watter sportsoort hy/sy dink. Die vloeidiagram hieronder is ‘n voorbeeld van hoe die speletjie gespeel word. Die spanlede se vrae word in die reghoeke aangedui en die antwoorde in die sirkels. Die geheim is om so min as moontlik vrae te vra. [LU 2.4.3]

Vrae:

Verdeel nou in spanne. Die spanlid wat aan ‘n sportsoort dink, skryf die sportsoort op ‘n geheime kaartjie neer.

Gebruik hierdie vloeidiagram om aan te dui hoe vinnig die span die sportsoort waaraan jy gedink het, kon identifiseer.

Verslag van ‘n netbalwedstryd

Adil Peterson is kaptein van haar skool, Laerskool Mooiheuwel, se eerste netbalspan. Sy moet Maandag tydens die skool se saalbyeenkoms verslag doen van die vorige Woensdag se netbalwedstryd. Adil het die verslag reeds geskryf, maar sy het glad nie hoofletters gebruik nie. Sy het ook nie punte of vraagtekens aan die einde van die sinne gesit nie. Skryf asseblief die verslag oor met al die hoofletters en leestekens op die regte plekke.

  1. ons netbalspan het verlede woensdag ‘n wedstryd gespeel
  2. ons opponente was die laerskool goudland
  3. hulle skool is in sonskyndorp geleë
  4. het julle gehoor hoe ver ons gewen het
  5. ek moet tasneem adams gelukwens
  6. sy het uitstekend gevaar en die eindtelling was 12-6 in mooiheuwels se guns

Questions & Answers

An investment account was opened with an initial deposit of $9,600 and earns 7.4% interest, compounded continuously. How much will the account be worth after 15 years?
Kala Reply
lim x to infinity e^1-e^-1/log(1+x)
given eccentricity and a point find the equiation
Moses Reply
12, 17, 22.... 25th term
Alexandra Reply
12, 17, 22.... 25th term
Akash
College algebra is really hard?
Shirleen Reply
Absolutely, for me. My problems with math started in First grade...involving a nun Sister Anastasia, bad vision, talking & getting expelled from Catholic school. When it comes to math I just can't focus and all I can hear is our family silverware banging and clanging on the pink Formica table.
Carole
find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
Jeannette has $5 and $10 bills in her wallet. The number of fives is three more than six times the number of tens. Let t represent the number of tens. Write an expression for the number of fives.
August Reply
What is the expressiin for seven less than four times the number of nickels
Leonardo Reply
How do i figure this problem out.
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
I think if critical temperature denote high temperature then a liquid stats boils that time the water stats to evaporate so some moles of h2o to up and due to high temp the bonding break they have low density so it can be a reason
s.
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 5. OpenStax CNX. Sep 04, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10970/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask