<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 7

Module 1

‘n klasgesprek

Gesels ‘n bietjie as ‘n klas oor die skoollewe. Om skool toe te gaan is mos nie altyd so sleg nie.

Elkeen van julle kry nou ‘n beurt om die volgende vraag te beantwoord:

(a) Waarvan hou jy by die skool?

Jou antwoord kan begin met:

Ek hou van
of
Ek hou daarvan

Onthou dat ons nie van mense praat nie, maar van dinge en aktiwiteite.

(b) Waarvan hou jy nié by die skool nie?

Jou antwoord kan weer begin met:

Ek hou nie van
of
Ek hou nie daarvan

Weer eens praat ons nie van mense nie .

(c) Jy probeer nou die volgende by jou maat vasstel:

 • sy/haar gunsteling vak;
 • sy/haar gunsteling sport;
 • sy/haar gunsteling kultuuraktiwiteit.

Jy stel vrae waarop sy/hy ja of nee antwoord totdat jy reg geraai het.

Ruil om sodat jou maat vir jou die vrae vra.

LU 2.2.1

(d) Joseph Valentine en Saviwe Tibe se gunstelinge is in kodevorm geskryf. Kan jy die vakke, sportsoorte en kultuuraktiwiteite ontsyfer?

Skryf die letters van die alfabet van die laaste tot die eerste letter en nommer elke letter vanaf een, bv. Z=1; Y=2; X=3, ens.

Joseph

Saviwe

LU 3.7.5

VOER ‘N ONDERHOUD

Verdeel weer in groepe van twee. Een van julle is ‘n onderhoudvoerder en die ander een beantwoord die vrae. Die onderhoudvoerder is ’n joernalis wat ‘n onderhoud vir sy koerant met ‘n leerder van ‘n skool moet voer. Die joernalis wil soveel moontlik inligting oor die skool inwin om ‘n artikel oor die skool in die plaaslike koerant te plaas.

Hier is ‘n paar wenke vir die vrae wat gevra behoort te word:

 • Skool se naam en ligging?
 • Wanneer gestig?
 • Leuse?
 • Skoolhoof?
 • Aantal leerders?
 • Sportsoorte aangebied?
 • Kultuurlewe en verenigings?
 • Uitstappies?
 • Fondsinsamelings?
 • Oud-leerders wat bekendheid verwerf het?
 • Ander presteerders? ens.

3. INLIGTINGSTUK

Voltooi die volgende inligtingstuk oor julle skool skriftelik.

Foto of skets van julle skool:

 1. Wat is jou skool se naam?
 2. Wat is jou skool se adres?
 1. Wanneer is die skool gestig?
 2. Hoeveel leerders is in julle skool?
 3. Wie is julle skoolhoof?
 4. Wat is die skool se leuse?
 5. Watter kleur(e ) is die skooldrag?
 6. Aan watter sportsoorte kan julle deelneem?
 7. Aan watter kulturele aktiwiteite kan julle deelneem?
 8. Hoe laat begin julle skooldag?
 9. LU 4.1.1
  Hoe laat eindig julle skooldag?..............

4. GROEPSGESPREK

Gesels in julle groepe hoekom ‘n mens skool toe moet gaan en ook oor hoekom ‘n mens nié skool toe hoef te gaan nie.

Skryf twee paragrawe oor die twee onderwerpe en verduidelik die redes kortliks.

(a) Dit is noodsaaklik om skool toe te gaan.

(b) Dit is nie noodsaaklik om skool toe te gaan nie.

LU 4.7.2

5. STILLEES

Lees hoe ‘n seun wat in Engeland woon se skooldag verloop.

My naam is Harry Joyce en ek woon in Surrey, Engeland. Ek is in ‘n seunskool. Daar is 379 seuns in ons skool. My skooldag begin elke oggend om 8:15 en eindig elke middag om 17:30. Ons eet almal middagete saam in die skoolsaal. Vanaf 14:45 tot 16:15 moet al die seuns aan sport deelneem.

Dis nou winter en ons speel almal rugby, sokker en hokkie. My gustelingvak is Latyn. Ek vaar ook baie goed in Frans. Ons Franse onderwyser, Madame Mullon, is baie kwaai. Ons klas gaan volgende week vir ‘n opvoedkundige toer Frankryk toe. Ek is baie opgewonde, want ons reis per bus tot by Dover en dan met ‘n veerboot tot by Calais waar ons toerbus vir ons wag.

Beantwoord die volgende vrae deur slegs ‘n kruisie in die toepaslike kolom te maak.

Waar Onwaar Onvoldoende bewyse
a. Harry is in ‘n skool waarheen slegs seuns gaan.
b. Harry se ma pak nie vir hom ‘n kospakkie vir skool nie.
c. Die enigste sportsoorte by sy skool is rugby, sokker en hokkie.
d. Harry vaar baie goed in Latyn
e. Sy Franse onderwyser is ‘n vrou.
f. Hy gaan vakansie hou in Frankryk.
g. Dover is ‘n dorp in Engeland.
h. Calais is ‘n dorp in Frankryk.
i. ‘n Veerboot is ‘n boot wat vere vervoer.
j. Hulle gaan per bus in Frankryk toer.
LU 3.6.3

Assessering

LU 2
PRAATDie leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
2.2 voer interaksie in die addisionele taal:
2.2.1 gebruik taal vir ‘n wye verskeidenheid funksies: gee uitdrukking aan menings en gevoelens, maak keuses, gee raad en maak voorstelle (soos: Ek dink jy moet ...);
2.2.2 neem deel aan rolspel in verskillende situasies wat verskillende soorte taalgebruik behels (soos formele en informele telefoongesprekke);
2.3 toon ontwikkeling in die vermoë om kenmerke van gesproke taal te gebruik om te kommunikeer: woord- en sinsaksent, intonasie, ritme;
2.4 begin sosiale en etiese kwessies debatteer:
2.4.2 betrek ander by die bespreking (soos: Wat dink jy?);
2.4.3 onderbreek die bespreking op ‘n hoflike wyse (soos: Verskoon my ...);
LU 3
LEES EN KYKDie leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.6 gebruik leesstrategieë:
3.6.3 begin om leesspoed te verbeter en te evalueer;
3.7 lees vir genot:
3.7.2 lees enkele nuwe tekssoorte (soos ‘n roman);
3.7.5 los woordraaisels op (soos blokkiesraaisels);
3.8 toon begrip van die gebruik van naslaanwerke:
3.8.2 gebruik ‘n woordeboek en verstaan ‘n woordeboekinskrywing (spelling, klem, uitspraak, woordsoort, betekenis).
LU 4
SKRYFDie leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.1 skryf om inligting oor te dra:
4.1.1 vul vorms en roosters in;
4.5 ontwerp mediatekste:
4.5.2 gebruik ‘n raam om ‘n eenvoudige brosjure te ontwerp;
4.6 benader skryf as ‘n proses:
4.6.4 gebruik kennis van grammatika en spelling om te redigeer;
4.7 gebruik ontwikkelende kennis van taalstruktuur en -gebruik:
4.7.2 begin om bewustelik vanuit ‘n sekere perspektief te skryf.

Memorandum

 1. (d)
 • tegnologie
 • tennis
 • drama
 • Xhosa
 • netbal
 • koor

5.

(a) Waar

(b) Onvoldoende besonderhede

(c) Onwaar/Onvoldoende besonderhede

(d) Waar/Onvoldoende besonderhede

(e) Waar

(f) Onwaar

(g) Waar

(h) Waar

(i) Onwaar

(j) Waar

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11017/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask