<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Graad 5

Meting en tyd

Module 41

Massa

Massa

Aktiwiteit 1:

Om probleme op te los wat die kies van standaardeenhede insluit [LU 4.6]

1. Net soos by lengte, is dit noodsaaklik dat ons sal weet wanneer om gram, kg en ton as eenheid te gebruik.

Werk saam met ’n maat en maak beurte. Neem enige drie voorwerpe in jou klas. Hou elkeen apart vas en rangskik hulle dan van die ligste tot die swaarste. In watter eenheid sal jy jou items weeg: gram? kg? ton?

Voltooi die tabel:

Item Van lig tot swaar Eenheid
1 . .......................................... .......................................... ..........................................
2 . .......................................... .......................................... ..........................................
3 . .......................................... .......................................... ..........................................

Onthou jy nog?

1 000 g = 1 kg

1 000 kg = 1 ton

Soms is items / artikels so lig dat jy nie kan sien hoeveel hulle weeg op ’n gewone skaal nie. Maak ’n regmerkie by dié wat jy dink ’n massa van minder as 1 gram het.

’n veer
’n krammetjie
’n haarrekkie
’n uitveër
’n lemoen
’n pen
’n koppiespeld
’n sandkorrel
’n haar

Aktiwiteit 2:

Om te meet en op te teken [LU 4.5.1]

Om met toepaslike meetinstrumente presies te meet [LU 4.7.1]

Het jy geweet?

Om die massa van ’n item te bepaal, beteken dat ons wil weet hoe swaar die item is of hoeveel dit weeg . Om dit te kan doen, benodig ons ’n skaal . Aan hoeveel verskillende soorte skale kan jy dink?

Skryf hul name hier neer.

1. Kyk goed na die volgende voorbeelde van skale. Werk saam met ’n maat en skryf die lesing op elke skaal neer.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

2. Kyk na die volgende tekeninge en skryf die massa van die voorwerpe neer.

2.1

2.2

2.3

2.4

Aktiwiteit 3:

Om te skat, te meet en op te teken [LU 4.5.1]

Om met toepaslike meetinstrumente presies te meet [LU 4.7.1]

Werk in groepe van drie. Bring die volgende items van die huis af saam:

’n skaal ; 1 koppie rou rys ; 1 koppie suiker ; 1 koppie koekmeel ; 1 koppie sout ; 1 koppie graanvlokkies en 1 koppie rosyntjies.(Onthou om dieselfde koppie te gebruik wanneer julle afmeet!)

1. Bepaal nou die massa van bogenoemde en voltooi die tabel.

Item Massa in g geskat Gemeet Verskil
.............................................. ......................... ..................... .....................
.............................................. ......................... ..................... .....................
.............................................. ......................... ..................... .....................
.............................................. ......................... ..................... .....................
.............................................. ......................... ..................... .....................
.............................................. ......................... ..................... .....................

2. Wat weeg die swaarste?

3. Wat weeg die ligste?

Aktiwiteit 4:

Om probleme op te los wat die kies van berekening met en herlei van standaardeenhede insluit [LU 4.6]

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask