<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 7

Kaartwerk

Module 12

Rigting en kontoerlyne

1. Rigting

Daar is vier hoofrigtings, maar tussen dié vier hoofrigtings is daar sekondêre en tersiêre rigtings. Maak seker dat jy daarmee vertroud is en bestudeer die meegaande figuur.

Hoofrigtings

Sekondêre rigtings

Tersiêre rigtings

2 . Kontoerlyne

Wat is ‘n kontoerlyn?

  • Dit is lyne wat plekke, wat op dieselfde hoogte bo seevlak geleë is, met mekaar verbind. Deur na die patrone van kontoerlyne te kyk, kan jy baie inligting oor ‘n gebied se eienskappe bekom.

Kenmerke van kontoerlyne

  • Elke kontoerlyn sluit by homself aan en vorm dus ‘n geslote lyn.
  • Kontoere kruis of sny mekaar nooit nie of verdeel ook nie in twee nie.
  • Die enigste geval waar kontoere mekaar raak, is wanneer hulle ‘n loodregte vorm soos ‘n krans of ‘n waterval voorstel.
  • Die verskil in hoogte (of toename tussen twee opeenvolgende hoogtelyne) is konstant. Hierdie verskil in meter staan bekend as die vertikale tussenruimte.
  • Die kontoer se hoogte in meter word by ‘n onderbreking in die lyn (of net bokant die lyn) geskryf.
  • Elke vyfde kontoerlyn is duideliker (of dikker) geteken. Waar die vertikale tussenruimte 20 meter is, word die duideliker lyne as 300 meter en 400 meter aangedui; die ander tussen-in word ligter aangedui.
  • Wanneer daar ‘n baie steil helling is, is die kontoere baie naby aan mekaar geteken. As dit ‘n helling is wat geleidelik styg, is die kontoere deurgaans ver uitmekaar.

Aktiwiteit 1:

Om die simbole op ‘n topografiese kaart te verstaan

[lu 1.4]

  • Bestudeer hierdie gedeelte van Ceres se 1:50 000 kaart.
Aktiwiteit 1.6 Om die simbole op ‘n topografiese kaart te verstaan
LU 1.4

1. Beantwoord nou die volgende vrae:

a) Hoeveel stasies en sylyne word aangedui?

b) Word hierdie dorp deur ‘n enkel- of dubbelspoor bedien?

c) Noem die naam van die rivier wat deur die dorp loop.

d) Noem die naam van die rivier wat in die Ceresdam vloei.

e) Hoeveel afsonderlike woongebiede word aangetoon?

f) Hoe hoog is die hoogste piek in die Witsenberg?

g) Bepaal die afstand tussen die polisiestasie en die sylyn (stasietjie) Skoonvlei.

h) Verduidelik hoekom die kontoere in die omgewing van die Aartappelrivier (noord van die dorp) ver van mekaar is, terwyl dit suidwes van Ceres weer baie naby aan mekaar geleë is.

Hierdie topografiese kaarte word nie in atlasse gevind nie. Jy kan dit bestel vanaf die Staatsdrukker in Pretoria, waar dit deur kartograwe geteken word vanaf vertikale lugfoto’s en ortofotokaarte.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEKDie leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 ‘n verskeidenheid aardrykskundige en omgewingsbronne relevant vir ‘n ondersoek identifiseer [vind bronne];
1.2 inligting relevant vir die ondersoek uit eenvoudige grafieke, kaarte en statistiese bronne organiseer en interpreteer [werk met bronne];
1.3 afstande op aardbolle, atlasse en kaarte meet deur lynskale te gebruik [werk met bronne];
1.4 plaaslike kaarte en/of ortofotokaarte gebruik om ligging te bepaal en die vraagstuk en die konteks daarvan te ondersoek (vergelyk met veldwaarnemings) [werk met bronne];

Memorandum

Aktiwiteit 1:

1.

a) 4

b) Enkelspoor

c) Dwarsrivier

d) Koekedourivier

e) Hoofdorp, tweede direk oos van hoofdorp, derde noordoos van hoofdorp Nduli.

f) Slab Peak 1 392 m

g) 6,2 cm × 50 000 = 310 000 cm ÷ 10 000 = 3,1 km

h) Aartappelrivieromgewing is geleë in die breë plat riviervallei, waar kontoere ver van mekaar geleë is om ‘n plat helling voor te stel. Die suidweste is ‘n hoër, bergagtige area wat steil berghellings het. Die kontoere is dus naby aan mekaar geleë.

Questions & Answers

so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11020/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask