<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans eerste addisionele taal

Graad 4

Die mense naaste aan my

Module 7

Ons familie

Aktiwiteit 1

Om karakters te identifiseer [lu 3.1.2]

DIE VERRASSING (Leesstuk)

(a) Lees die volgende leesstuk in groepe van vier. Elke leerder kan een paragraaf lees.

(b) Soeklees en onderstreep al die woorde wat name aan lede van 'n familie gee.

Elke leerder probeer eers op sy eie en vergelyk sy woorde met die res van die groep.

Ons familie het 'n groot geheim wat net Oupa nie mag weet nie. Oupa verjaar en ons gaan vir hom 'n verrassingspartytjie hou. Ouma gaan vir hom vra om by ons te kom kuier en as hulle hier opdaag, verras ons hom met baie geskenke en eetgoed.

Ai, maar dit is 'n groot opgewondenheid by ons huis. Almal werk hard om alles reg te kry. Pappa braai vleis en Mamma bak koek. Ouboet dra tafels en stoele aan en my susters dek die tafels.

My ooms en tantes, neefs en niggies is ook almal hier en elkeen het iets te ete saamgebring, en ook 'n present vir Oupa. Hy is darem 'n gelukkige man om so baie liefde van sy vrou, kinders en kleinkinders te ontvang.

Oom Gus maak ons almal stil, want Oupa en Ouma is by die voordeur. Stilletjies staan ons nader en toe Oupa die deur oopmaak, sing almal: "Veels geluk, liewe Oupa...!"

Aktiwiteit 2

Om korrek te leer spel [lu 4.5.2]

(a) Skryf nou die woorde hieronder neer:

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

..........................................................................................

DIE FAMILIE (Woordeskat en prente)

Aktiwiteit 3

Om ‘n plakkaat te maak [lu 4.4.1]

(a)plakkaat

Knip prente uit tydskrifte wat lede van 'n familie voorstel, bv. 'n oupa en 'n ouma.

Werk in groepe en plak die prente op 'n karton om 'n plakkaat te maak.

Skryf nou die name van die lede van die familie by elke prent en wys dit vir die ander groepe.

Aktiwiteit 4

Om inligting te gebruik [lu 1.3.2]

WIE STAAN WAAR? ('n Luisteroefening)

Hier staan die Frank-gesin in 'n ry. Julle opvoeder gaan vir julle vertel wat elke lid se naam is en waar hulle in die ry staan. Net Oupa Sam se naam is ingevul. Luister mooi en probeer om die ander lede se name reg neer te skryf.

Aktiwiteit 5

Om na instruksies te luister en dit uit te voer [lu 1.2.1]

'N GESINSFOTO ('n Mondelinge aktiwiteit)

(a) Die mondelinge speletjie kan in groepies van twee gespeel word.

(b) Elke leerder knip eers die prente van die onderskeie gesinslede wat op die volgende blad verskyn, uit.

(c) Elke leerder kry 'n vel papier waarop die gesinslede uitgepak kan word.

(d) Die twee leerders (A en B) draai hul rûe na mekaar terwyl A vir B sê waar die gesinslede moet staan, bv. Vader staan in die middel in die agterste ry.

(e) B pak die prente soos A sê en A doen dieselfde.

(f) As hulle klaar is, vergelyk hulle hul gesinsfoto's.

(g) B kry nou weer geleentheid om vir A instruksies te gee om sodoende ook 'n gesinsfoto saam te stel.

Woorde wat gebruik kan word:

agterste ry, voorste ry, middel, tussen, langs, regs, links, voor, agter

Assessering

Leeruitkoms 1: luister

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

1.2 mondelinge instruksies, aanwysings en beskrywings verstaan:

  • fisiek op instruksies reageer (soos hoe om iets te maak).

1.3 mondelinge beskrywings verstaan:

1.3.2 ‘n diagram van byskrifte voorsien.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.1 sommige elemente van stories op ‘n eenvoudige manier verstaan:

3.1.2 karakters (soos: Dink aan gepaste name vir karakters sonder name).

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.4 mediatekste ontwerp:

4.4.1 ‘n eenvoudige plakkaat of kennisgewing ontwerp.

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.2 bekende woorde korrek spel.

Leeruitkoms 5: dink en redeneer

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

5.4 inligting van een modus na ‘n ander oordra:

  • inligting uit ‘n geskrewe teks gebruik om ‘n grafiek of 6able te skep of byskrifte by ‘n diagram te skryf.

Memorandum

Aktiwiteit 1

Oupa

Ouma

Pappa

Mamma

Ouboet

susters

ooms

tantes

neefs

niggies

Questions & Answers

do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask