<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Die toebels

Opvoeders afdeling

Memorandum

Inleiding

Die avonture van die Wapse is nou verbonde aan die ondervindings van elke leerder in Graad 1, seuns sowel as dogters. Hulle word blootgestel aan ander omgewings - stedelik, platteland, en word bewus van hoe anders mense lewe, bv. in die bos, sonder krane en elektrisiteit.

Opvoeders moet onthou dat daar leerders in hul klas mag wees wat nie Graad R bygewoon het nie en dus sekere vaardighede, strategieë en konsepte van Graad R nie ontwikkel of aangeleer het nie. Die opvoeder het dus nodig om te verseker dat hierdie in Graad 1 aangeleer en ontwikkel word. (Sien Graad R-modules)

Luister en spraak is die belangrike fondamente waarop geletterdheid gebou word. Die mate waarvolgens leerders die praat van hul huistaal bemeester het, sal verskil en die opvoeder moet hiervan bewus wees.

Taalontwikkeling is ‘n proses wat geleidelik ontwikkel en elke leerder het die simpatieke ondersteuning van die opvoeder ter alle tye nodig.

In Graad 1 luister en lees die leerders stories en word hulle betrek by die leer van klanke en die skryf van die taal. Die klasomgewing moet ‘n plek wees wat die leerders sal aanmoedig om alle aspekte van die taal te leer.

TYDSKEDULE

Alle leerders behoort al agt modules te voltooi, plus-minus twee per kwartaal. Hulle moet toegelaat word om teen hulle eie spoed te werk.

Hier identifiseer Willie met die leerders. Hy vier sy verjaardag. Daar is wesenlike verskille en leerders bespreek hulle. So ook verskil mense van mekaar.

Die Toebels is Willie se maats. Hulle bly in tonnels in die grasland. Die reën veroorsaak ‘n vloed. Die uil weet wat om te doen. Daar is stories om te lees, verjaardagkaartjies om te maak en probleme om op te los.

Skrif
en , , , ,
klanke ,

INTEGRASIE VAN TEMAS

Sosiale geregtighede

  • Leerders kan betrokke raak deur mense wat rampe oorleef het, te help.

n Gesonde omgewing

  • Reën is belangrik vir mens en dier.

Menseregte

  • Elkeen het ‘n reg tot skoon drinkwater.

Leerders afdeling

Inhoud

Die toebels

Jy onthou seker nog vir Willie Waps en al die ander Wapse wat in hulle boomhuisies in die bos woon. En jy onthou seker nog die paadjie oor die rivier, teen die berg op en met die lang kronkelpad langs tot binne-in die bos waar die Wapse woon.

As jy versigtig met hierdie pad tot in die bos sou stap en nie te veel lawaai maak nie, sou jy dalk, as jy gelukkig is, een van die Toebels langs die pad kry. Maar jy sou mooi moes kyk, want die Toebels is baie skaam en hulle is nog ‘n bietjie kleiner as die Wapse.

Die Toebels woon nie in die bos nie. Hulle woon in die grasveld voor die bos. En omdat daar so baie gras en so min bome is, woon die Toebels ook nie in boomhuise nie. Dit sou moeilik wees, en hulle sou vreeslik moes baklei oor die paar bome wat daar staan. Nee, die Toebels woon in tonnels in die grond.

Hierdie tonnels is nie sommer gewone tonnels nie. O nee! Die Toebels woon nie in erdvarktonnels of ou haasgate nie! Hulle woon in pragtige kamertjies in lang, groot, skoon tonnels. Dis natuurlik nie maklik om so ‘n tonnel te grawe nie. Hulle grawe lank om hulle huisies te maak. Dikwels help die molle hulle om vinniger te werk.

Jy sou seker dink dat so ‘n tonnel baie koud en donker is, maar dit is glad nie! Die molle maak spesiale luggate na die grond toe en verder brand daar oral in die tonnels klein lampies om vir die Toebels lig te gee.

Die Toebels en die Wapse is goeie maatjies. Al is die Toebels kleiner en al het hulle krulhare, en al woon die Wapse in boomhuise en is hulle bene baie krommer, is hulle altyd vriendelik met mekaar en help mekaar graag. Die Toebels leer vir hulle kinders dat die Wapse ook baie spesiaal is, al lyk hulle anders, en die Wapse leer vir hulle kinders dat dit nie belangrik is waar jy woon of hoe jy lyk nie. En omdat hulle almal dit verstaan, woon die Wapse en die Toebels in vrede saam.Questions

Hier is die toebels!

  • Kleur die prent in
  • Lees en leer die gediggie. Versier daarna die bladsy.

My hare krul woes in die lug

joune is glad en lank.

Al speel jy beter bal as ek,

sal ek nie daaroor sug.

My ouma sê ek sing weer mooi,

ek doen my somme reg.

Al is my hare bietjie woes,

my wange is mooi rooi.

Ons lyk mos nie dieselfde nie,

ons is nie ewe slim.

Maar ons speel almal lekker saam,

verskille traak ons nie.

LU 2.3
LU 4.1
LU 4.1
  • Ek lees al stories! Teken die prente.

Willie teken in sy boomhuis. Tessie slaap in haar bed. Hulle woon almal in die bos. Meneer Mol woon ook in die bos. Hy ry met die trein onder die grond.

Willie is maatjies met die Toebels. Die Wapse woon in boomhuise. Die Toebels woon in tonnels onder die grond. Die Toebels speel wegkruipertjie saam met Willie en Kassie.

LU 3.4
LU 4.1
p P pappa paal
prent perd prinses
pruim pop piesang
b B baba bak
bok bobbejaan braai
bek bal bakkie
LU 3.4
  • Ek skommel die woorde om ‘n sin te maak.
speel. Willie Gaan
woon in Toebels tonnels.
met Bienkie speel Makkie.
trein. Meneer Mol Ry
LU 5.3
LU 4.1

Assessering

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.3: Dit is duidelik wanneer die leerder sing, resiteer, mimiek en liedjies, gedigte en rympies opvoer.

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard 3.4: Dit is duidelik wanneer die leerder letters en woorde herken en betekenis uit geskrewe teks skep.

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder toenemend leesbaar skryf.

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.3: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te ondersoek.

Questions & Answers

what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
how to synthesize TiO2 nanoparticles by chemical methods
Zubear
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans huistaal graad 1. OpenStax CNX. Sep 08, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11010/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans huistaal graad 1' conversation and receive update notifications?

Ask