<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Ekonomiese en bestuurswetenskappe

Graad 4

Die kafee op die hoek

Module 6

Die kafee en kliënte

Enige goeie sakeman of –vrou sal probeer om sy of haar kliënte/klante gelukkig te hou deur na hulle belange om te sien. Daar is verskeie aspekte waarop die besigheidseienaar moet let.

  1. Veiligheidsmaatreëls en higiëne

Die winkeleienaar moet nie alleen die veiligheid van sy personeel verseker nie, maar ook dié van sy klante. Hy moet probeer voorkom dat iemand beseer word deur byvoorbeeld aan te dui wanneer vloere nat is en klante kan gly. Indien ‘n werker of ‘n klant op die perseel beseer word, moet die nodige noodhulp toegepas kan word.

Kafees is ook dikwels die teiken van gewapende rooftogte. Wat kan die eienaar doen ten einde sy personeel en klante in ‘n mate daarteen te beskerm? (Groepwerk)

‘n Skoon winkel maak dat ons sommer makliker daar sal koop. Die vloere moet blink en daar moenie vlieë wees nie. Die personeel moet netjies voorkom en die voorraad moet aantreklik uitgestal wees. Een negatiewe ervaring deur ‘n kliënt kan veroorsaak dat hy nie weer die betrokke onderneming besoek nie.

  1. Dientoonbank

Dit is sekerlik die kern van al die aktiwiteite in ‘n kafee. Die dientoonbank word ook gewoonlik by die ingang of uitgang van die kafee aangetref en daar moet te alle tye iemand aan diens wees.

Aktiwiteit 1

Om ‘n lys te maak van dienste wat in ‘n besigheid gelewer kan word [lu 4.2]

Kyk of jy en jou maat ‘n lys kan maak van ‘n paar dienste wat by die dientoonbank gelewer word.

.................................................................................................................

.................................................................................................................

..................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Ja, dit is hier waar alle betaalwerk geskied. Dit is ook hier waar ons byvoorbeeld elektrisiteitsrekenings kan betaal en Lotto-kaartjies kan koop, rokers hulle sigarette kan kry en vrugte en groente dikwels geweeg word. Dit is dan ook rondom die dientoonbank waar die veiligheidsmaatreëls die doeltreffendste moet wees.

Wat dink jy doen die bestuurder met groot hoeveelhede kontant op die perseel? Ry hy elke uur bank toe daarmee? (Dinkskrum)

  1. Advertensies

Hoeveel kafees is daar in die omgewing van jou huis?

Indien jy nou teruggaan na die eerste module, sal jy die rede vind waarom besighede hulle dienste en produkte moet adverteer. Ja, hulle moet kompeteer met ander besighede rondom hulle.

Aktiwiteit 2

Om ‘n advertensie te ontwerp [lu 4.3]

Dink jy dit is nodig vir die kafee op die hoek om sy produkte te adverteer?

Bespreek gerus hierdie vraag in julle klein groepe en gee terugvoering aan die klas. Onthou om jou antwoord met goeie redes te staaf.

Ontwerp nou ‘n advertensie vir die plaaslike koerant waarin jy die kafee wat so pas in jou omgewing oopgemaak het, adverteer.

  1. Behoeftes van die klant

Dít is die eienaar se hoofdoel: om in die behoeftes van sy klante te voorsien.

Wie is sy klante? Ja, dit is die inwoners van die woonbuurt wat grens aan die kafee, sowel as besoekers aan die woonbuurt.

Elke gesin benodig daagliks ‘n verskeidenheid produkte en dienste om te kan oorleef. Sommige produkte moet elke dag aangevul word, soos

brood en melk, terwyl ander produkte minder gereeld bekom moet word. Die kafee moet voorsiening maak vir hierdie van-dag-tot-dag behoeftes (dit is die SNELBAAN) , sowel as vir die minder gereelde aankope (die STADIGE BAAN) . Sommige voorraad sal dus langer op die winkelrak bly lê as ander.

Aktiwiteit

Om te probeer vasstel hoe die eienaar sy voorrade kategoriseer [lu 4.2]

Julle kan nou gerus as ‘n klas die plaaslike kafee besoek en ‘n lys maak van artikels in die onderskeie kategorieë.

SNELBAAN STADIGE BAAN

Watter lys is die langste?

  1. Vind ons enige bederfbare produkte in die stadige baan? Waarom nie?
  1. Hoe vergelyk die pryse van die produkte in die stadige baan met dié van soortgelyke produkte in groter supermarkte? Kan jy aan ‘n moontlike verklaring hiervoor dink?

Assessering

LEERUITKOMS 3: BESTUURS-, VERBRUIKERS- EN FINANSIËLE KENNIS EN VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om kennis en die vermoë te toon om verskeie bestuurs-, verbruikers- en finansiële vaardighede toe te pas.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.2 drie verskillende soorte plaaslike sakeondernemings onderskei.

LEERUITKOMS 4: ENTREPRENEURSKENNIS EN –VAARDIGHEDE

Die leerder is in staat om entrepreneurskennis, -vaardighede en -houdings te ontwikkel.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

  • verduidelik hoe entrepreneurs arbeid (werk), kapitaal (geld, masjinerie (gereedskap) en natuurlike hulpbronne (grondstowwe) kombineer om wins te maak.

4.3 onderskei tussen die entrepreneursaksies van koop, verkoop en produseer.

Memorandum

Bladsy 1

Fasiliteer ‘n klasgesprek rondom die veiligheid/gevare binne ‘n kafee.

Bladsy 1

Leerders kan tydens ‘n besoek aan die kafee die verskeidenheid dienste by die dientoonbank monitor en ‘n lys maak. Hier word koepons vir elektrisiteit, lotto-kaartjies, sigarette, gas en vele meer verkoop, en die kasregister word beman.

Bladsy 2

Maak leerders opnuut bewus van die element van kompetisie en motiveer hulle om ‘n advertensie te ontwerp wat fokus op die goeie hoedanighede van die kafee wat hulle bemark.

Bladsy 3 en 4

  • Gesels oor die konsepte “Fast and Slow Lane” en maak seker dat die leerders ‘n goeie begrip daarvan het.
  • Gedurende hul besoek aan die kafee maak die leerders ‘n lys van artikels wat volgens hulle as “fast lane” of “slow lane” -artikels geklassifiseer kan word.
  • Dit is belangrik dat die opvoeder hom/haar deeglik vergewis van die inhoud van die module sodat die leerders duidelike riglyne kan ontvang i.v.m. watter inligting hulle moet versamel tydens hul besoek aan die kafee.

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
I know this work
salma
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
I rally confuse this number And equations too I need exactly help
salma
But this is not salma it's Faiza live in lousvile Ky I garbage this so I am going collage with JCTC that the of the collage thank you my friends
salma
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
hi
salma
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 4. OpenStax CNX. Sep 17, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11085/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask