<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 7

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 4

Om verhoudings deur dans te verken

DANS/BEWEGING

Die dans kan die visuele kuns, musiek en drama aanvul en komplementeer deur die aktiwiteite wat hier onder beskryf word.

Bring jou gunsteling kleur T-hemp (vermy swart of wit) om in jou dansklas aan te trek .

Opwarming

Opwarming behoort toenemend en getrou gedoen te word. Opwarming behoort die liggaam van beserings te vrywaar, soepel te maak, in stand te hou en ook tegniese vaardigheid te ontwikkel. Bewegingskombinasies en bewegingsekwense behoort ingesluit te word.

Volg die leerkrag se leiding waar ‘n reeks opwarmingsoefeninge aan jou voorgestel word. Onthou herhaling van sekwense en korrekte plasing van die liggaam is ten alle tye van belang om die liggaam te kondisioneer, soepel te maak en vaardigheid te ontwikkel.

Jy sal ook die geleentheid kry om jou eie kombinasies en sekwense te skep wat ontwerpelemente vir choreografie sal insluit soos vinnig, stadig, lig, vloeiend, rukkerig, hoog, laag en stil of rustig.

Dansopwarming en -oefeninge wat getrou en doelgerig uitgevoer word, kan ook jou liggaam voorberei en versterk vir jou gunsteling sport.

Verken verhoudings deur dans

Aktiwiteit 1:

Om verhoudings deur dans te verken

[lu 3.3]

Vertrouensoefening

 • Verken, ontdek en neem gevoelens waar om ‘n sensitiewe bewustheid van eie en ander se gevoelens en ruimte te ontwikkel.
 • Groepeer saam in die middel van die kamer so na aan mekaar as moontlik sonder om te raak.
 • Stap en ryg tussen mekaar deur en bly so naby moontlik aan mekaar sonder om te raak en te stamp aan mekaar. Maak oogkontak met mekaar.
 • Loop nou so vêr as moontlik, na die oop ruimte, weg van mekaar in ‘n teenoorgestelde rigting, sodat jy alleen is. Vermy oogkontak.
 • Loop weer na die middel van die kamer en ryg tussen mekaar deur soos tevore.
 • Herhaal hierdie aktiwiteit verskeie kere, sodat jy beide ‘n nabye groepsgevoel en kontrasterende, allenige verwyderdheid kan ervaar.

Refleksie

Bespreek wat jy van jouself geleer het.

 • Is ek ‘n uitgaande persoon wat by ander maats wil aansluit, of is ek teruggetrokke en wag dat ander by my aansluit?
 • Het ek gevoel dat ek verwerp word of verlig gevoel omdat andere my alleen gelos het?
 • Het ek bedreig gevoel of het ek dit geniet as ander my persoonlike ruimte betree het?

Aktiwiteit 2:

Om verhoudings deur dans te verken

[lu 3.3]

Kontrabalanseer met ‘n maat

 • Die aanbieder sal vir jou leiding gee in hierdie aktiwiteit.
 • Loop na ‘n maat, hou beide die maat se hande stewig voor julle liggame vas (verkieslik om die gewrig), hou nou julle liggame ferm in een lyn, leun weg van mekaar vanaf die enkels en strek die elmboë, gebruik mekaar se gewig om te balanseer.
 • Buig julle knieë gelyktydig en gaan sit op die vloer sonder om die voete te beweeg: hou steeds julle hande stewig vas.
 • Kom stadig regop en strek die knieë. Herhaal die afgaan en opkom.
 • Loop nou na ‘n ander maat en herhaal die aktiwiteit.
 • As jy genoeg vertroue ontwikkel het kan julle eksperimenteer en die oefening rug-aan-rug en sy-aan-sy met slegs een hand probeer.
 • Stap nou na ‘n maat wat jou kleur T-hemp komplementeer of stap na ‘n maat wat jou T-hemp kontrasteer.
 • Werk saam met ‘n maat ‘n bewegingsreeks uit van julle keuse wat die kontrabalans voorafgaan, bv. begin weg van mekaar : strek op enige manier, krimp, strek, maak ‘n draaibeweging, hardloop namekaar, hou hande vas en kontrabalanseer.

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
DEELNAME EN SAMEWERKING Die leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede deur individuele en groepdeelname aan kuns- en kultuuraktiwiteite te toon.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEEN t.o.v. 3.1 – 3.8 hieronder, die volgende toon:
 • omskepping van persoonlike ervaringe in vorms van uitdrukking;
 • die vermoë toon om eie bydraes binne groepsverband te lewer;
VISUELE KUNS (3.8)
 • saamwerk met ander in die beplanning en skepping van ‘n gesamentlike kunsproduk of aanbieding wat nasiebou in Suid-Afrika bevorder;
MUSIEK (3.6 – 3.7)
 • Suid-Afrikaanse liedere uit verskillende kulture met die gepaste ritme, tempo en dinamika sing en/of speel;
 • gepaste melodiese of nie-melodiese begeleiding vir enige Suid-Afrikaanse volksliedjie, lofsang of melodie skep;
DRAMA (3.4 – 3.5)
 • met sensitiwiteit in ‘n groep saamwerk om tonele rondom persoonlike en sosiale vraagstukke te verken en te ontwikkel en met alternatiewe oplossings vir probleme te eksperimenteer;
 • die vermoë toon om aandagtig te luister, op tekens te reageer en harmonieus in ‘n groepsgedramatiseerde koraalvers of gedramatiseerde prosastuk te praat en te beweeg;
DANS (3.3)
 • vaardighede toon wat vertroue tydens samewerking met ‘n maat opbou deur middel van aktiwiteite soos:
 • om kontrasterende en aanvullende vorms te skep wat visueel doeltreffend is;
 • om maniere uit te dink om saam met ‘n maat gewig uit te balanseer.

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask