<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 5

Persoonlike ontwikkeling

Module 16

Hantering van emosies

Hantering van emosies

Aktiwiteit:

Om deur rolspel verskillende emosies uit te beeld

[lu 3.3; 3.4]

Rolspel

Verdeel in groepe.

Moontlike situasies word hieronder beskryf, maar julle opvoeder kan ook meer of ander situasies uitdink wat betrekking het op die lewensomstandighede van die leerders in julle klas. Die opvoeder skryf die volgende situasies op stukkies papier, gooi dit in ‘n papiersak en elke groep trek ‘n onderwerp daaruit.

LW: Dit is belangrik om die emosies of gevoelens van al die rolspelers uit te beeld. Let daarop dat in sommige van die situasies aggressiewe optrede uitgebeeld sal word. Dit is belangrik dat julle goed sal nadink oor effektiewe maniere om hierdie aggressiewe gedrag te hanteer binne die rolspel.

In al die tonele kom probleemsituasies voor. Ten minste een van die rolspelers moet met ‘n positiewe oplossing vir die situasie na vore kom.

 1. ‘n Bejaarde in ‘n rolstoel. Die persoon wil gaan inkopies doen by die supermark. Die supermark se hoofingang het ‘n hele klomp trappe.

Rolle:

 • Die ou man of vrou
 • Die eienaar van die supermark
 • ‘n Weldoener
 • ‘n Onsimpatieke lid van die publiek
 • ‘n Behulpsame kind
 • ‘n Kind van so 10 -11 jaar oud ly aan ‘n ongeneeslike siekte en is in die hospitaal. Dis sy of haar verjaarsdag en sy/haar ouers en maats wil graag ‘n spesiale dag daarvan maak.

Rolle:

 • Die siek kind
 • Die dokter of verpleegster
 • Die ma of pa van die siek kind
 • Twee of meer maats
 • Dis die sokkerwêreldbeker-eindstryd. Daar is nog net ‘n beperkte aantal kaartjies oor. ‘n Ry mense staan by die kaartjiesloket om ‘n kaartjie te koop. ‘n Laatkommer druk tweede van voor in.

Rolle:

 • Die kaartjieverkoper
 • Die laatkommer
 • ‘n Aantal persone in die ry. Hulle moet verskillende reaksies toon.
 • Die graad 5-onderwyser se selfoon is gesteel toe sy tydens pouse uit die klaskamer was.

Rolle:

 • Die opvoeder
 • Die skuldige persoon
 • ‘n Aantal leerders wat verskillende reaksies moet toon
 1. In julle klas is daar ‘n kind met Down se sindroom. Een van die leerders in die klas treiter en tart hom/haar voortdurend. Die ouer broer of suster van die verstandelik gestremde kind is woedend oor die situasie en gaan een pouse die boelie te lyf.

Rolle:

 • Die leerder met Down se sindroom
 • Die klasboelie
 • Die ouer broer of suster
 • Een of meer klasmaats
 • Die toneel speel laat in die nag af, voor ’n winkel. Die winkeleienaar word daarvan verdink dat hy dwelmmiddels aan laerskoolkinders verkoop. Daar is reeds heelwat bendegeweld in die woonbuurt en die ouers sowel as die kinders van die buurt is moeg daarvan om altyd in vrees te lewe.

Rolle:

 • Die winkeleienaar
 • Ten minste twee ouers
 • Een of meer kinders
 • ‘n Polisieman/vrou

Na afloop van elke toneel moet genoeg tyd bestee word om die emosies wat na vore gekom het, te bespreek. Effektiewe hantering van aggressie en emosionele situasies moet geïdentifiseer en bespreek word.

Assessering

LU 3

persoonlike ontwikkeling

Die leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy/haar wêreld te reageer.

Dit word bewys as die leerder:

3.1 persoonlike suksesse identifiseer en ‘n aksieplan ontwikkel vir die voortgesette vorming van ‘n positiewe selfbeeld;

3.2 begrip van en respek vir liggaamsveranderings toon;

3.3 op ‘n gepaste manier uitdrukking gee aan ‘n verskeidenheid gevoelens en dit respekteer;

3.4 maniere ondersoek en evalueer om doeltreffend op gewelddadige situasies en kontekste te reageer;

3.5 besin oor hoe terugvoering gegee en ontvang kan word;

Questions & Answers

so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 5. OpenStax CNX. Sep 23, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10982/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask