<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 7

Kritiese en kreatiewe denke

Module 12

Die elemente van drama in sosiale en kulturele gebeurtenisse ondersoek

Drama

 • In hierdie eenheid gaan ons die elemente van drama in sosiale en kulturele gebeurtenisse ondersoek. Moenie bekommerd wees nie! Dit is pret!
 • Jy het al een of ander tyd ‘n ritueel gesien en ek is seker dat jy al by ‘n sportbyeenkoms was by jou skool. Probeer onthou wat jy gesien en ondervind het die laaste keer toe jy by jou skool se interskole sportbyeenkoms was. Dit is waarna ons gaan kyk! Sien, ek het jou gesê jy hoef nie bekommerd te wees nie! Dit gaan definitief pret wees!

Aktiwiteit 1:

Om elemente van drama in kulturele geleenthede te identifiseer:“interskole”

[lu 2.3]

Navorsing en Bespreking:

Ondersoek rituele in jou eie lewe of kultuur en maak ‘n lys.

Laat jou opvoeder die rituele waarmee jy vorendag kom, op die bord neerskryf en bespreek elkeen kortliks.

Voorsien die inlgting omtrent die rituele wat jy voorstel.

Ondersoek die optogte, dreunsange, verrigtinge, ens., van die rituele.

Ondersoek die volgende:

 • Wat is die struktuur van die ritueel? (begin, middel en einde)
 • Is daar ‘n natuurlike progressie van gebeure?
 • Is daar ‘n patroon van gebeure?
 • Waar is die dinamiese spanning?
 • Verval die ritueel in ‘n roetine of herhaling?

Navorsingsprojek

Vors ‘n openingseremonie van jou keuse na, bv. die openingseremonie van die Olimpiese Spele, ‘n boksgeveg, ‘n rugbywedstryd, ‘n ‘rock’-konsert, die opening van die Parlement, ensovoorts.

Isoleer die volgende dramatiese elemente :

 • optogte;
 • dreunsange;
 • musiek en/of begeleiding;
 • spesiale effekte (bv. vuurwerkkuns, rook, beligting, klank, ens.);
 • kostuums;
 • choreografie;
 • rolverdeling (die mense betrokke by die seremonie);
 • tyd en duur van optog;
 • gehoor se samewerking.

Indien jou klas te groot is, kan die klas in groepe opgedeel word.

Bied ‘n mondelinge en visuele verslag oor die projek aan.

Prakties:

Werk saam met die hele klas aan ‘n openingseremonie vir die volgende interskole sportbyeenkoms – atletiek, sokker, rugby, ensovoorts.

Hierdie openingseremonie moet die volgende insluit, indien moontlik:

 • ‘n tema (Afrika, Rock ‘n Roll, James Bond, Disco, ens.);
 • dirigente of rasieleiers;
 • liedjies, musiek, dreunsange;
 • begeleiding (tromme, slaginstrumente, ens.);
 • ‘n opwindende optog op die sportveld;
 • kostuums;
 • rekwisiete (‘streamers’, rosette, fluitjies, vlaggies, baniere, ens.);
 • spesiale effekte (rookmasjiene, vuurwerke, ens.).

Beplan eers die optog en stel ‘n struktuur en produksieplan vir die seremonie voor.

Verfyn en ontwikkel hierdie pre-produksieplan met die hulp van jou opvoeder.

Stel die openingseremonie saam deur eers die proses in die klas uit te beeld.

Gaan na die sportveld en oefen en voer die seremonie op.

Suid-Afrikaanse Kunstenaars en ons Kunserfenis

Aktiwiteit 2:

N navorsingstaak oor ons kunstenaars en ons kunserfenis

[lu 2.2, 2.4]

Die waardes, geloofsisteme en tradisies van ‘n kultuur word weerspieël in die kunste en word van een generasie na ‘n ander oorgedra. Die kunste verander gedurig as gevolg van nuwe invloede vanaf die gemeenskap en individuele kunstenaars.

Voorbeelde van individue in al vier kunsvorme wat ‘n belangrike invloed op die kunste in Suid-Afrika gehad het:

Dans

 • David Poole – Ballet
 • Alfred Hinkel – Moderne Dans
 • Vusi Ngema – Afrika-dans

Drama

 • Maggie Laubser / Irma Stern
 • Gerhard Sekoto / Helen Mmakgoba Sebedi
 • Penelope Siopis / William Kentridge

Musiek

 • Roelof Temmingh / Bongani Ndodana
 • Miriam Mkeba / Abdullah Ebrahim
 • Nataniël / Koos du Plessis

Navorsingstaak:

Kies slegs een van die kunstenaars hierbo gelys. Doen navorsing oor die kunstenaar en sy / haar styl en versamel inligting oor die volgende:

 • biografie (vroeë jare, opleiding, ens.);
 • impak van die gemeenskap op die kuns van daardie tyd (politiese of oorsese invloede, ens.);
 • kort beskrywing van een van die kunstenaar se werke (beskryf die motivering agter en doel van die werk);
 • beskryf hoe die kunstenaar se invloed ‘n impak op die kunste in Suid-Afrika gehad het.

Hieronder volg ‘n paar riglyne om jou met die navorsing te help.

Deel 1

 • Kyk na die verskillende faktore wat die kunste in ons kultuur beïnvloed en affekteer.
 • Identifiseer die spesifieke styl van jou gekose kunstenaar en vergelyk dit met die ander style van daardie tyd, m.a.w. identifiseer die ooreenkomste en verskille tussen die style.

Deel 2

Doen navorsing oor jou gekose kunstenaar en versamel genoeg inligting om die volgende vrae te kan beantwoord:

 • Wie is jou kunstenaar?
 • Wanneer en watter tipe opleiding het hy / sy ontvang?
 • Wie het ‘n invloed op sy / haar opleiding gehad?
 • Hoe sou jy die kunstenaar se indiviuele styl beskryf?
 • Wat was die motivering agter sy / haar kreatiewe werk?
 • Hoe het hy / sy ‘n impak op hulle spesifieke kunsvorm gehad?
 • Noem en gee ‘n kort beskrywing van een van sy / haar kunswerke.

Deel 3

Organiseer die inligting in ‘n kort mondelinge aanbieding (5 minute).

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 2
REFLEKSIE Die leerder kan krities en skeppend op kuns- en kultuurprosesse, -produkte en -style in vergange, asook huidige kontekste reflekteer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
GESAMENTLIK (2.1 – 2.2)
uitvind oor ‘n Suid-Afrikaanse kunstenaar van die verlede of hede, van enige kunsvorm, en daaroor aan die klas verslag doen;
die wenslikheid verduidelik dat ‘n land se inheemse kennissisteme, kunswerknalatenskap in musems, galerye, teaters, kulturele persele en natuurlike erfenispersele bewaar word;
DANS (2.3 – 2.4)
navorsing oor ‘n tradisionele dans in die gemeenskap doen met behulp van mense, boeke of video’s en dit in die klas aanbied;
waarnemingsvaardighede toon deur komponente van danse gesien in Suid-Afrika te beskryf, asook die ooreenkomste en verskille ten opsigte van bewegingstyl, doel, gebruik van dansers, kostuums en musiek;
DRAMA (2.5)
die elemente van drama (bv. optogte, lofsange) herken en identifiseer in vorme van kulturele en sosiale uitdrukking oor ‘n tydperk (bv. openingseremonies, rock-konserte, staatsaangeleenthede, sport);

Questions & Answers

can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
yes
Asali
I'm not good at math so would you help me
Samantha
what is the problem that i will help you to self with?
Asali
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask