<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 5

Klimaat- en plantegroeistreke van suid-afrika

Module 12

Die klimaat van suid-afrika: temperatuur

1. Die bou van Suid-Afrika

 • Omdat die reliëf van ‘n land ‘n groot invloed uitoefen op die klimaat van daardie land, is dit nodig om weer kortliks hierna te verwys. Vir meer inligting kan julle teruggaan na die module oor Suid-Afrika se fisiese struktuur.
 • As enige natuurkundige kaart in ‘n atlas bestudeer word, sal dit duidelik word dat ons land op verskillende hoogtes bo seevlak lê. ‘n Dwarsprofiel van die RSA se bou lyk na iets soos ‘n omgekeerde piering.

‘n Dwarsprofiel van die RSA

 • Die grootste gedeelte van Suid-Afrika lê dus hoog bo seespieël. Aan die Ooskus vloei daar ‘n warm seestroom, terwyl daar aan die Weskus ‘n koue seestroom is. Die hoë berge langs die kus sluit die binnelandse plato af. Hierdie faktore het almal ‘n groot uitwerking op die land se klimaat.

2. Faktore wat Suid-Afrika se klimaat beïnvloed

T emperatuur

Suid-Afrika toon tipiese temperatuurpatrone in die verskillende seisoene. So beplan min mense ‘n seevakansie aan die weskus gedurende die winter, terwyl Durban weer regte vakansietemperature gedurende die winter ondervind.

Wintertemperature

Somertemperature

Die temperatuur van Suid-Afrika word deur die volgende faktore beïnvloed:

Breedtegraadligging

Hoe verder ‘n streek van die ewenaar (0°B) geleë is, hoe kouer is dit daar. Plekke wat in die trope (rondom ewenaar) geleë is, ondervind dus warmer temperature as plekke by die pole.

Hoogte bo seevlak

Hoe hoër jy bo seevlak gaan, hoe kouer word dit. Die temperatuur daal dus met ‘n toename in hoogte. Omdat die RSA se binnelandse plato hoog bo seevlak geleë is, sal dit dus daar kouer wees as in die dele wat langs laer kusgebiede geleë is. Ryp kom dus algemeen op die binnelandse plato voor en sneeu op die hoë berge.

Seestrome

Die warm Mosambiekseestroom vloei suidweswaarts langs die RSA se ooskus en die koue Benguelastroom noordwaarts lang die weskus. Lug bokant ‘n koue seestroom is ook koud en die kanse op reënval is min. Bokant ‘n warm seestroom is die lug warm; dit styg, kondenseer en wolke en reën kom dan voor.

Afstand vanaf die see

Die see het ‘n matigende invloed op die klimaat van ‘n plek. Dit beteken dat streke wat naby die see geleë is, nie te warm in die somer en nie te koud gedurende die winter is nie. Daar is dus ‘n klein temperatuurspeling (verskil tussen die hoogste en laagste temperatuur). Die rede hiervoor is dat watermassas nie so vinnig deur insolasie verhit word soos die grondoppervlakte nie. As water egter eers hitte opgeneem het, behou dit sy hitte langer as die grondoppervlaktes. In die dag is uitstraling (radiasie) van hitte vanaf die grond dus hoog, maar laag gedurende die nag. Hoë dagtemperature en lae nagtemperature ontstaan sodoende. Gebruik nou hierdie inligting om die volgende aktiwiteite uit te voer.

Aktiwiteit 1:

Om die lyngrafieke en statistieke te bestudeer

[lu 1.1; 1.7]

Bestudeer die lyngrafieke en statistiek en beantwoord die vrae.

Verduidelik waarom Kimberley se maksimum en minimum temperature baie meer verskil as dié van Port Nolloth en Durban.

Waarom is Durban se temperatuur hoër as dié van Port Nolloth? Gebruik jou atlas om die plekke te vind, indien jy twyfel.

Aktiwiteit 2:

Om 'n lyngrafiek van temperatuursyfers te teken

[lu 1.7]

Bestudeer die volgende temperatuursyfers van Bloemfontein en Kaapstad. Soek die ligging van die dorpe in ‘n atlas op as jy nie weet waar hulle geleë is nie. Onthou om byskrifte en opskrifte te gee.

Maande Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Des
Bloemfontein24°S; 1 400 mbo seespieël 23 22 20 16 11 9 8 11 15 18 20 22
Kaapstad34°S; seevlak 22 22 20 18 15 14 13 14 15 17 19 20

Dui vir elke plek in die boonste tabel op die volgende aan:

 • die hoogste maandelikse temperatuur;
 • die laagste maandelikse temperatuur;
 • die temperatuurspeling (verskil tussen hoogste en laagste temperatuur);
 • die gemiddelde temperatuur.

Verduidelik die verskil in temperatuur van die volgende plekke deur na die faktore te verwys wat die klimaat van Suid-Afrika beïnvloed.

 • Port Nolloth en Bloemfontein;
 • Bloemfontein en Kaapstad.

Assessering

LU 1

AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

 • bronne met nuttige aardrykskundige inligting kan kies en gebruik;

1.2 tussen feite en menings onderskei [werk met bronne];

 • inligting kategoriseer;
 • sketskaarte en/of planne na aanleiding van veldwaarnemings en afmetings teken [werk met bronne];
 • deur projekte, bespreking, debat en diagramme, kennis en begrip van die vraagstuk toon [dra die antwoord oor].

Memorandum

AKTIWITEIT 1

 • Binneland – ver van gematigde invloed van see
 • Op plato – lae wintertemperatuur
 • Warm seestroom

Questions & Answers

what is inflation
Sama Reply
inflation is the general price increase of goods and services in an economy.
tesfie
Inflation is the persistent rise in the general price level
T-Max
inflation is characterized by increase in the general price of goods and services. when there is too much money in circulation. increase in demand of goods pursuing fewer goods. when purchasing power of money decreases .
Ejikeme
inflation is the persistent rise general price level
Habeeb
inflation is the persistent increase in price
Machall
hi
Rafiu
yes
boston
hi
Ayaan
how are you
Ayaan
increase in the general level of price...
sade
different between demand and quantity demand
Farhan Reply
No difference
MansoorAfghan
demand is the overall demand for it
MansoorAfghan
actually theres no difference
MansoorAfghan
quantity demanded is used in Equilibrium of d and s
MansoorAfghan
for evrything else u use deman
MansoorAfghan
how to calculate inflation
Richard Reply
Explain the factors that have led to high quantity demanded
Ogwang Reply
price of the product increase of price substitute product as people shift to cheap one
Black
what are the methods used by trade union to increase wages of their members?
Black Reply
strike
Pearl
the size of the commodity
Mensah
increase demand of labour decrease supply of labour
Black
I do support your answer Jackel.
keshav
but how do they do it?
Black
by increasing more labour and reduced the suppliers
Mensah
they can not increase labour, they increase demand of labour.
Black
how do they increase demand for labor?
Black
by analyzing the market equilibrium , cost reduction and cost control , savings in time .
yash
decreasing supply of labour are achieved through training and certification that require for you to employed, you must have certificate, also trade union encouraged government to restrict migration into the country causing shortage of labour supply. Note that the aim of union is to enhance life
Black
objective of union: better working conditions, liveable wage, protect member from unfair treatment which are done through negotiations betweens representative and management. known as collective bargaining.
Black
what is the nature of economics?
Tyscar Reply
economics is a social science since it seeks to solve social problem of scarcity
Jamal
main concerns is the decision individuals make on the allocation of scarce resources among the competing wants
Black
in the short run firm produce a positive as long as the price is larger than what?
yoel Reply
what is economic
Bah Reply
economics is the study of managing the resources in order to maximize the needs and satisfy the wants to a great extent in a regulated set-up..
Muhammad
One explanation for deviation when there is no impact on balance of trade
Shaneel
economic s is a social science that deals with human behavior as a relationship between ends and scarce means which has alternative uses
Derokiz
economic is a study of mankind in ordinary business of life
FIDELIS
economics it is the study of social science that deals with human behaviour as relationship between ends and scarce means which have alternative uses
salam
what is diminishing returns
Blessed Reply
what is the difference between calculus linear equation and derivative?
Bti
whats inferior goods?
jaamac Reply
Good having low quality , also known as giffin goods. When income increases people shift to better quality goods . Hence having a negative effect on inferior goods rather than positive relation ( ie when income increases demand increases but not in case of inferior goods ) example wheat and bajra .
yash
What do u understand by the word ENDS in professor Lord L C Robinson definition of Economics?
Kaba Reply
I understand that ENDS is the unlimited needs of human. But we have limited resources to achieve our unlimited needs/wants. Thank you.
Midhun
variable is a factor that can change
nyodb Reply
did you understand definition of variablE
nyodb
what is monopoly
Shahid Reply
A market situation where there is a single seller of a product for the buyers.
harmony
monopoly is when you have a product in the market and only one supplier got this product so he starts rising price and dominate the market, cause this product doesn't have a competitor
Anas
A market structure characterized by a single seller, selling a unique product in the market. In a monopoly market, the seller faces no competition, as he is the sole seller of goods with no close substitute.
Jale
This is a kind of market that only one seller dominate the market without no competition of a y product or seller.
Ojo
what is production possibility curve?
Lisa
a production possibility curve is a diagram that shows two goods produced in an economy in such a way that increase in the production of one good cannot be done without the decrease on the production of the other. there are efficient points, inefficient points and unattainable points on the PPC
The
production possibility curve or frontier is useful analytical tool for illustrating the concepts of scarcity, choice and opportunity costs.
wilflay
The International Year of Soils, 2015 (IYS 2015) was declared by the Sixty-eighth session of the United Nations General Assembly on December 20th, 2013 after recognizing December 5th as World Soil Day.The purpose of the IYS is to raise awarenessworldwide of the importance of soils for food security,
what
what is indifference curve
Evet
Monopoly is the explicit right given to business or entrepreneurship by the government to operate as the only entity in the economy
wilflay
what is economic system ?
wilflay
economical matter solve this system is know as economic system
what
indifference curve is a diagram that shows the combination of only 2 commodities in such a way that each point on the indifference curve gives the same level of satisfaction
The
all consumer is equal consumtion as definite all ..that type curve is indifference curve
what
what is variable?
Rajeev
economic structure of any area is ,city or country is called economic system
Jairam
what is the difference between rational and irrational choice
Amina
help
Amina
Rational choice theory is an economic principle that assumes that individuals always make prudent and logical decisions that provide them with the highest amount of personal utility. ... Most mainstream academic assumptions and theories are based on rational choice theory.
Anas
Irrationality is cognition, thinking, talking, or acting without inclusion of rationality. It is more specifically described as an action or opinion given through inadequate use of reason, or through emotional distress or cognitive deficiency.
Anas
help
Mensah
The meaning of inverse
Mensah
?
Anas
inverse what ? inverse means opposite .. like if ones going down other goes up so inverse relationship
MansoorAfghan
Definition of Inversely Related: Two variables are inversely related when an increase in one variable causes a reduction in the other variable. For example, when the price of a good increases, its quantity demanded decreases.
Anas
what is opotunity cost
salam
is an alternative forgone after the best choice have been selected.for example when you have cocacola and pepsi and you choose cocacola oportunity cost will be pepsi
Amin
explain the meaning of price cealing and price floor..?
Amin
Opportunity cost is the cost express in terms of forgone, alternatives after a choice have been made.
cyril
A price ceiling is the maximum price a seller can legally charge a buyer for a good or service. Consumers must not pay a price above the pries ceiling
Ntui
A price floor is that is imposed to protect consumers it can not be above the equilibrium price. It's the lowest price that producers must accept from a sales
Ntui
A price ceiling is a price control mechanism issued by the government to protect the consumers from high-priced commodities. It goes to set the highest amount a seller can charge per unit quantity of his product. N.B: This price mechanism isn't binding if equilibrium exists.
harmony
A price floor is a price control mechanism that seeks to protect the sellers by setting the lowest amount a seller can receive for his products. In this case, a seller will not sell his products for any amount less than the price floor amount.
harmony
It is argued that under optimization, since there is the second-order sufficient condition, the first-order condition is not necessary. Discuss.
John Reply
It is argued that in optimization the first part of second order condition appears opposite to their interpretation. Explain why you think otherwise.
John
Would you expect the kinked demand curve to be more extreme (like a right angle) or less extreme (like a normal demand curve) if each firm in the cartel produces a near-identical product like OPEC and petroleum? What if each firm produces a somewhat different product? Explain your reasoning.
Shauna Reply
we need to understand the things that manufacturer industies need to overcome the change of price, including all the all factors
Franck
hi
Jale
I expect the demand curve of such a case to be less extreme almost a horizobtal line.
tesfie
hi
Hashim
Hi
Prajwal
hi to
Sarparah
hello
Kaba
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10985/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask