<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Die situasie het egter verander. Daar is vandag talle geleenthede vir die individu wat wil, om sy eie baas te word.

Ondervinding het egter dwarsoor die

wêreld bewys dat sewe uit tien (70 %) van

alle nuwe besighede binne die

eerste jaar misluk!

‘n paar ekonomiese beginsels

  • Primitiewe gemeenskappe

Die mens woon al baie lank op die aarde. Gedurende die grootste deel van sy bestaan het mense in groepies van 20 – 30 saamgewoon. Die rede hiervoor was dat min van hulle die koue weer en gevaarlike omstandighede van daardie tye oorleef het. Die groepe was byna soos uitgebreide families en hulle het byna alles gedeel. Die leier van elke groep het dan aan elke individu gesê wat om te doen. So is eie inisiatief hoofsaaklik gesmoor.

  • Eiendomsreg

Oor die laaste paar duisend jaar het sekere gemeenskappe begin groei en welvarend geword.

Waarom het net sommiges dan na

so ‘n lang periode van primitiewe

bestaan skielik begin ontwikkel?

Daar is historici wat dit toeskryf aan die beginsel van eiendomsreg. Sekere gemeenskappe het individue aangemoedig tot privaat besit van eiendom en het sodoende begin welvarend word. Sodra die individu sy eie eiendom besit, word hy die meester daarvan en kan hy besluit wat hy daarmee wil doen, sonder om toestemming van die res van die groep te kry.

Dit het gou duidelik geword dat die besit van eiendom die individu se gesindheid beïnvloed het.

Aktiwiteit 2:

Om die korrekte stelling te kies en te motiveer

[lu 1.1]

Kies die korrekte stelling:

Sodra mense toegelaat word om dit wat hulle verdien of produseer, vir hulself te hou, is hulle oor die algemeen bereid om harder te werk.

Sodra mense toegelaat word om dit wat hulle verdien of produseer, vir hulself te hou, is hulle oor die algemeen lui of nie bereid om harder te werk nie.

Waarom?

Hoe dink jy sal privaat eiendomsreg die meeste mense se ingesteldheid teenoor ‘n nuwe geleentheid / besigheid beïnvloed?

Aktiwiteit 3:

Om ‘n oplossing vir probleme rakende ruilhandel te vind

[lu 1.3]

  • Die pryssisteem

Verskillende gemeenskappe het gou ontdek dat hulle nie oor alle kennis en produkte binne hul eie gemeenskappe beskik nie en dat die verskillende gemeenskappe afhanklik is van mekaar. So is daar begin met ruilhandel . Dit was egter nie altyd maklik om een artikel vir ‘n ander te ruil nie. Hoe ruil jy nou ‘n koei vir ‘n koekie seep, of ‘n brood of selfs vrugte? Jy kan tog nie ‘n koei verdeel nie!

Het jy dalk ‘n oplossing?

Daar is eers gekyk na kommoditeite soos sout, wat in kleiner stukke opgebreek kon word en dan makliker verruil kon word vir kleiner hoeveelhede van ander produkte. Gou is die waarde van silwer ook besef – veral omdat dit by almal in aanvraag was.

Hierdie vorms van ruil is later geld genoem. Die pryssisteem is so ontwikkel. Die prys van ‘n artikel het die vervaardigers ‘n aanduiding gegee van die behoeftes van die verbruikers. So, byvoorbeeld, het diegene in die tekstielbedryf afgelei dat mense meer materiaal wou hê wanneer die prys wat vir materiaal betaal is, begin styg het.

Aktiwiteit 4:

Om die korrekte stelling te kies en ‘n rede vir jou keuse te verskaf

[lu 1.3]

Gestel jy is die leier van ‘n sekere gemeenskap en het besluit dat die prys van skoene heeltemal te hoog is. Jy kondig ‘n wet af wat alle skoenfabrieke verplig om die prys van skoene drasties te verlaag.

Questions & Answers

what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 09, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11024/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Ekonomiese en bestuurswetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask