<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Bewaring van ons seelewe

Module 5

Besoedeling

Watter soort rommel kry ons op die strande? Skryf die woord neer en teken ‘n prentjie onder elke woord.

Bespreek in julle groepe:

 • Wat gee aanleiding tot die besoedelingsprobleem?
 • Wat kan julle alles doen om ons kus teen besoedeling te bewaar?
 • Skryf vyf gedagtes neer.

Bespreek die prent in julle groepe.

 • Identifiseer al die rommel wat op die strand lê.
 • Trek ‘n sirkel met ‘n rooi kryt om elke stukkie rommel.
 • Kleur die res van die prent netjies in.

Gebruik die volgende woorde in goeie sinne. albei sinne moet ons meer van die see vertel.

gevaarlik skoon

 • Ontwerp ‘n groot bord wat op die strande aangebring kan word.
 • Waarsku die mense om nie op die strande rommel te strooi nie.
 • Bespreek in julle groep hoe die houer vir die rommel op die strand gaan lyk. Teken ‘n eenvoudige prentjie en vergelyk dit met die res van die groep se tekeninge.

Dink jy julle houer sal gebruik kan word?

 • Gee twee redes waarom jy dink die munisipaliteit sal julle houers kan gebruik.

Onthou: Elkeen van ons moet help om ons seelewe te bewaar. Moenie wat mooi is, beskadig nie. Gee om vir ons natuur!

Bespreek watter ander soort besoedeling ons nog kry. Watter ander projek kan julle nog aanpak? Dink aan lugbesoedeling, vuil parke, geraas, ensovoorts.

Kleur die maats wat bymekaar pas dieselfde in:

Assessering

ASSESSERINGSTANDAARDE(LU’s)
LEWENSORIëNTERINGLU 1
GESONDHEIDS-BEVORDERING Die leerder sal in staat wees om ingeligte besluite te neem oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 aan herwinningsprojek deelneem en verduidelik hoe herwinning tot omgewings-gesond bydra.
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELING Die leerder sal in staat wees om aangeleerde lewens-vaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te bereik en te ontwikkel, sodat hy of sy effektief op uitdagings in sy of haar wêreld kan reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder :
3.5 groepwerkvaardighede identifiseer en dit konsekwent toepas.
AARDRYKSKUNDELU 3
VERKENNING Die leerder sal in staat wees om ingeligte besluite oor sosiale en omgewingsake en probleme te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
3.1 ‘n besoedelingsprobleem identifiseer (bv. Die besoedeling van ons seelewe);3.2 beskryf wat tot die besoedeling aanleiding gee;3.4 maniere suggereer waarop die besoedelingsprobleem verminder kan word;3.5 oplossings voorstel om die beste resultate te kry.
NATUURWETENSKAP LU 1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEKE Die leerder sal in staat wees om met selfvertroue op nuuskierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om verwantskappe te ondersoek en probleme in wetenskaplike, tegnologiese en omgewingskontekste op te los.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 Heroorweeg : verduidelik en reflekteer oor watter handeling bedoel was en of die plan uitvoerbaar was (besin oor hoe die groep se handeling tot die doel bygedra het; dink oor ander onderwerpe of probleme wat ondersoek kan word).
TEGNOLOGIELU 1
TEGNOLOGIESE PROSESSE EN VAARDIGHEDE Die leerder sal in staat wees om tegnologiese prosesse en vaardighede eties en met verantwoordelikheid toe te pas, met gebruikmaking van geskikte inligting- en kommunikasietegnologieë.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.1 Ondersoek : Vind uit waarom bestaande produkte met betrekking tot ’n probleem, behoefte of geleentheid gepas vir die doel daarvan is.1.3 Ontwerp : verskillende moontlike oplossings voorstel, een kies en ‘n vryhandskets daarvan maak;1.4 Maak : verduidelik hoe die houer gemaak gaan word en wat gebruik gaan word om dit te maak;1.6 Evalueer : die sterk en swak punte van eie produk sowel as van dié van ander identifiseer.

Memorandum

 • Ontwerp ‘n houer waarin rommel gegooi kan word (Teg 1.2, 1.3, 1.4).
 • Indien u skool naby die kus is, reël ‘n uitstappie waar die leerders die geleentheid kry om die strand skoon te maak. Andersins kan ‘n rivierwal of spruit in die omgewing ook opgeruim word.
 • Herwinningsprojek: organiseer ‘n herwinningsprojek waarby al die grade betrokke kan raak (LO 1.2).
 • Liedjies aanleer: “Daar is vissies in die water” en/of “Kinders moenie in die water mors nie...”

Questions & Answers

Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11106/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask