<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensoriëntering

Graad 4

Regte en verantwoordelikhede

Module 10

Plekke van aanbidding

Plekke van aanbidding of verering vir verskillende godsdiensgroepe

Meeste mense het ‘n behoefte aan ‘n spesiale plek of ruimte waar hulle veilig kan voel en stil op hulle eie kan wees. Soms sê ons vies: “Gee pad om my!” Dit beteken eintlik dat iemand te na aan ons persoonlike ruimte beweeg het.

Gelowiges het ook ‘n behoefte aan ‘n ruimte wat vir hulle spesiaal, veilig, gewyd of heilig voel. Soms kan ‘n mens alleen na so ‘n plek gaan om stil te word of te bid. Soms wil mense hierdie spesiale plekke deel met ander mense wat dieselfde godsiens as hulle beoefen.

Hier kan mense saam toegespreek word deur hulle geestelike leier en saam sekere gebruike of rituele volg wat eie is aan hulle geloof. Hulle kan saam sing of bid. Dikwels word hierdie spesiale plek versier met kunswerke of waardevolle artikels wat aandui dat dit vir die groep mense ‘n besondere plek is. In oorlogstye is kerke, tempels of sinagoges dikwels ‘n plek van skuiling.

Die onderstaande tabel noem kortliks watter gebou, plek of stad vir hierdie vier godsdiensgroepe spesiale betekenis het.

Godsdiens Gebou van aanbidding Spesiale stad of plek
Christene kerk Bethlehem
Katolieke katedraal Vatikaan
Moslems moskee Mekka
Hindoes tempel Varanasi of Benares
Jode sinagoge Klaagmuur in Jerusalem

Aktiwiteit 1

Om ‘n paragraaf oor ‘n spesiale plek te skryf [lu 2.5]

Werkopdrag (individueel)

Leerders moet in ‘n paar sinne of paragrawe skryf wat vir hulle ‘n spesiale plek is. Dit kan ‘n gebou wees, maar ook êrens in die natuur. Hulle moet ook sê waarom dit vir hulle ‘n besondere plek is.

Assessering

LEERUITKOMS 2: SOSIALE ONTWIKKELING

Die leerder is in staat om begrip van en toewyding aan grondwetlike regte en sosiale verantwoordelikhede,asook begrip vir diverse kulture en gelowe te toon.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder

2.5 belangrike plekke en geboue in ’n verskeidenheid gelowe bespreek.

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensorientering graad 4. OpenStax CNX. Sep 18, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11095/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensorientering graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask