<< Chapter < Page Chapter >> Page >
salaris - salary uitstappie - outing
bederf - spoil toue (mense) - queues
belowe - promise inwillig - agree
vervelig - boring onaangenaam - unpleasant

Aktiwiteit 3

Om korrek te leer spel [lu 6.1.2]

Om in die tweede taal oor ‘n bekende onderwerp te praat [lu 2.1.3]

(a) Onderstreep al die soorte besighede (winkels en ander geboue) in die leesstuk. Vergelyk nou jul woorde met die res van die groep.

(b) Hou nou die leesstuk toe en skryf soveel besighede as wat julle as 'n groepie kan onthou op ongedrukte koerantpapier neer. Een leerder skryf, terwyl die ander lede die besighede opnoem en kyk of die woorde reg gespel is. Wys julle woorde vir 'n ander groep om te kontroleer.

(c) Bespreek die volgende vrae in julle groepe.

  • Wat was die verveligste van die dag se uitstappie?
  • Vir wie was dit die verveligste?
  • Hoekom dink julle was dit juis vir húlle vervelig?
  • Hoekom dink julle koop Ma nie groente by die supermark nie?
  • Wat dink julle is ‘n inkopielys?

Aktiwiteit 4

Om besighede te klassifiseer volgens persoonlike ervaring [lu 5.2.3]

Watter plekke of besighede is vir jou vervelig of onaangenaam om by aan te doen en watter is aangename plekke? Merk in die kolomme met 'n 

Aangenaam Onaangenaam
Supermark
Bank
Groentemark
Bioskoop
Bakkery
Poskantoor
Skoenwinkel
Haarsalon
Slaghuis
Restaurant
Tandarts
Apteek

Aktiwiteit 5

Om bekende woorde te leer korrek spel [lu 4.5.2]

Lees weer paragraaf twee.

Kyk na die baie lang woorde. Ons kan hierdie woorde in stukkies opbreek. Sê die woorde stadig en daar waar ons 'n ruspouse neem, kan ons die woord afbreek,

byvoorbeeld: kin-ders frok-kies

kle-re-win-kels skool-trui

Doen nou dieselfde met hierdie woorde:

kerkskoene .....................................................................

volgende .....................................................................

speelgoedwinkel .....................................................................

kledingstuk .....................................................................

sokkies .....................................................................

Die woorde sokkies en frokkies het elk 'n dubbele “ k ”. Onthou julle nog dat die “o” 'n kort klinker is? 'n Kort of "baba-klinker" moet altyd 'n hekkie agter hom hê wat toe is, anders loop hy weg en daarom breek ons die woorde tussen die twee “ k's ” (medeklinkers) af.

In die woord klere het die “ e ” ‘n lang klank. Die klinker is dus sterk en kan alleen staan, daarom breek ons af na die lang klank,

bv. kle – re bo-me vu-re

be – ne bla-re

Werk saam met ‘n maat en blaai deur koerante en tydskrifte. Soek lang woorde, knip dit uit en plak dit in die spasie hieronder. Breek die woorde op in lettergrepe (dele) soos hierbo deur ‘n / tussen lettergrepe in te teken.

Wys julle woorde vir ‘n ander groep. Stem hulle saam met julle?

Assessering

Leeruitkoms 2: praat

Die leerder is in staat om vrymoedig en doeltreffend in gesproke taal binne ‘n wye verskeidenheid situasies te kommunikeer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

2.1 interaksie in sy/haar addisionele taal voer:

2.1.3 deelneem aan ‘n kort gesprek oor ‘n bekende onderwerp.

Leeruitkoms 3: lees en kyk

Die leerder is in staat om vir inligting en genot te lees en te kyk en krities op die estetiese, kulturele en emosionele waardes in tekste te reageer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

3.5 vir genot en inligting lees:

3.5.1 heelwat fiksie- en nie-fiksie-boeke op ‘n gepaste lees- en taalvlak lees.

Leeruitkoms 4: skryf

Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

4.5 ontwikkelende kennis gebruik van taalstruktuur en – gebruik:

4.5.2 bekende woorde korrek spel.

Leeruitkoms 5: dink en redeneer

Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

5.2 taal gebruik om te dink:

5.2.3 dinge klassifiseer (soos verskillende soorte voertuie) volgens bepaalde kriteria (soos die funksie en kapasiteit daarvan).

Leeruitkoms 6: taalstruktuur en –gebruik

Die leerder ken en is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard

Dis duidelik wanneer die leerder:

6.1 bekende woorde korrek spel:

6.1.2 alledaagse woorde met enkel- en dubbelvokale en –konsonante (soos: boom/bome, blom/blomme).

Memorandum

Aktiwiteit 2

klerewinkels; speelgoedwinkel; bank; poskantoor; supermark;

slaghuis; groentemark; supermark; bakkery; apteek; winkelsentrum; bloemiste; slaghuis; groentemark

Aktiwiteit 3 (c)

Die verveligste was ‘n besoek aan die bank en die poskantoor.

Vir die kinders.

Die toue was lank en hulle moes dus lank wag.

Die groentewinkel se groente was varser.

‘n Inkopielys bevat al die items wat by die winkels gekoop moet

word.

Aktiwiteit 5

kerk – skoe – ne

vol – gen – de

speel – goed – win – kel

kle – ding – stuk

sok – kies

sok – kies

Questions & Answers

find the 15th term of the geometric sequince whose first is 18 and last term of 387
Jerwin Reply
The given of f(x=x-2. then what is the value of this f(3) 5f(x+1)
virgelyn Reply
hmm well what is the answer
Abhi
how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
hmm
Abhi
is it a question of log
Abhi
🤔.
Abhi
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 4. OpenStax CNX. Oct 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11082/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 4' conversation and receive update notifications?

Ask