<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Afrikaans huistaal

Vervoer

Opvoeders afdeling

Memorandum

INLEIDING

In Graad 2 sal die leerders voortbou op die woordeskat wat in Graad 1 bekend gestel is. Baie geleenthede moet geskep word om hul luister- en praatvaardighede te ontwikkel sodat lees en skrif daarop kan volg.

‘n Uitgebreide woordeskat is noodsaaklik. Terwyl reeds bekende woorde vasgelê word, word nuwe woordeskat in stories, rympies, gediggies en speletjies ingevoer.

Leerders word aangemoedig om vrae te beantwoord en deel te neem aan besprekings en gesprekke in die addisionele taal.

Leerders se aandag word gevestig op die verskil in die indiwiduele klanke van die nuwe taal. Leerders ontdek dat sommige klanke dieselfde bly en sommige verander. Die opvoeder sal toevallig aandag gee aan die korrekte uitspraak.

TYDSKEDULE VIR MODULES 1 - 5

Daar word voorgestel dat al die leerders al vyf modules voltooi.

Die woordeskat in verband met vervoer word deur middel van stories, gediggies en rympies aan die leerders bekendgestel. Hulle kry die geleentheid om die betrokke stukke te lees en te bespreek waarna hulle teken-, pas- en skryfaktiwiteite daaroor afhandel.

INTEGRASIE VAN TEMAS

 • ‘N GESONDE OMGEWING

Bespreek: Besoedeling deur verkeer.

Hoe kan dit bekamp word?

 • MENSEREGTE EN SOSIALE GEREGTIGHEID

Het almal vervoer?

Waarom is vervoer belangrik?

Leerders afdeling

Inhoud

‘n storie:

 • Kom ons lees almal die storie saam.
LU 1.1.3 LU 3.2.2 LU 3.2.3 LU 3.2.4 LU 5.2.1
 • Kom ons lees weer paragraaf een.
 • Kleur in:

- Die eerste motor is groen.

- Die tweede motor is blou.

- Die derde motor is geel.

- Die vierde motor is oranje.

- Die vyfde motor is grys.

- Die sesde motor is bruin.

LU 5.1.6
 • Teken:
‘n ou motor ‘n nuwe motor
‘n groot motor ‘n klein motor
‘n vinnige motor ‘n stadige motor
‘n wit motor ‘n swart motor
LU 5.2.1 LU 6.4
 • Kom ons lees weer paragraaf 2 en 3, 4 en 5.
 • Soek die regte woord en skryf dit in die hokkie.
stuurwiel bagasievoorwielnoodwiel bagasiebakligagterwielenjinkap
LU 1.1.4 LU 4.1

Kom ons lees weer paragraaf 6.

 • Soek ‘n mooi prent van ‘n 4 x 4 motor.
 • Knip die prent uit en plak dit hier.

1. Wat is die kleur van die 4 x 4? ............................................................................

2. Wat is die naam van die 4 x 4? ............................................................................

3. Hoeveel sitplekke is daar in die 4 x 4? ................................................................

Vertel van jou 4 x 4 motor!

LU 4.3 LU 2.6
 • Kom ons lees weer paragraaf 7.
 • Teken ‘n taxi.
 • Daar is 14 mense in die taxi.

- Die taxi is geel.

- Op die deur van die taxi staan die naam “Blommetjie”.

 • Soek ‘n snaakse naam vir jou taxi .......................................................................
LU 1.1.3
 • Die polisie gebruik ook motors.
 • Die polisiemotor het ‘n sirene en ‘n groot blou lig op die dak.
 • Die sirene maak pee pô pee pô.
 • Polisiemotors kan vinnig ry.
 • As hulle iemand agtervolg, gebruik hulle die blou lig en die sirene.
 • As jy in gevaar is, kan jy die blitspatrollie bel. Die nommer is 10111.
 • Die blitspatrollie se motors kan baie vinnig ry.

Assessering

Leeruitkomste 1: LUISTER : Die leerder is in staat om vir inligting en genot te luister en gepas en krities binne ‘n wye verskeidenheid situasies te reageer.

Assesseringstandaard 1.1: Dit is duidelik wanneer die leerder begrip toon van eenvoudige stories:

1.1.3 teken ‘n prent oor die storie en sê of skryf ‘n paar woorde omtrent die prent neer;

1.1.4 orden prente en pas byskrifte daarby;

Leeruitkomste 2: PRAAT : Die leerder is in staat om binne ‘n wye reeks situasies met vertroue in gesproke taal te kommunikeer.

Assesseringstandaard 2.6: Dit is duidelik wanneer die leerder gesels oor ‘n tekening of ‘n prent;

Leeruitkomste 3: LEES EN KYK : Die leerder is in staat om tekste te lees en te ondersoek vir inligting en genot, en krities te reageer op die estetiese, kulturele en emosionele waardes daarvan.

Assesseringstandaard 3.2: Dit is duidelik wanneer die leerder begin om ‘n geskrewe teks te verstaan deur saam met die onderwyser te lees:

3.2.2 volg die onderwyser se oog- en vingerbewegings;

3.2.3 wys na die regte woord wanneer dit gelees word;

3.2.4 beantwoord kort mondelinge vrae oor ‘n storie;

Leeruitkomste 4: SKRYF : Die leerder is in staat om verskillende soorte feitelike en verbeeldingstekste vir ‘n wye verskeidenheid doeleindes te skryf.

Assesseringstandaard 4.1: Dit is duidelik wanneer die leerder ‘n byskrif kies wat ‘n prent duidelik beskryf en skryf dit neer;

Assesseringstandaard 4.3: Dit is duidelik wanneer die leerder sinne voltooi deur ontbrekende woorde in te vul.

Leeruitkomste 5: DINK EN REDENEER : Die leerder is in staat om taal vir dink en redeneer te gebruik en inligting vir leer te verkry, verwerk en gebruik.

Assesseringstandaard 5.1: Dit is duidelik wanneer die leerder begrippe en woordeskat verstaan betreffende:

5.1.6 volgorde (soos: vierde, vyfde);

Assesseringstandaard 5.2: Dit is duidelik wanneer die leerder taal gebruik om te dink:

5.2.1 identifiseer ooreenkomste en verskille (vergelyk byvoorbeeld ‘n vis en ‘n dolfyn);

Leeruitkomste 6: TAALSTRUKTUUR EN -GEBRUIK : Die leerder is in staat om die klanke, woordeskat en grammatika van die taal te gebruik om tekste te skep en te interpreteer.

Assesseringstandaard 6.4: Dit is duidelik wanneer die leerder sommige adjektiewe verstaan en gebruik (soos: jong/jonk; ou/oud; gelukkige/gelukkig).

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Afrikaans eerste addisionele taal graad 2. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11111/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Afrikaans eerste addisionele taal graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask