<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Wiskunde

Wiskunde in die wêreld rondom ons

Opvoeders afdeling

Memorandum

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste

Die leerders moet uiteindelik kan:

1. probleme identifiseer en oplos, en ook besluite neem deur kritiese en kreatiewe denke;

2. doeltreffend saam met ander lede van ‘n span, groep, organisasie en gemeenskap werk;

3. hulself en hul aktiwiteite verantwoordelik en doeltreffend bestuur;

4. inligting versamel, ontleed, organiseer en krities evalueer;

5. doeltreffend kommunikeer deur middel van visuele, simboliese en/of taalvaardighede in verskillende vorme;

6. wetenskap en tegnologie doeltreffend en krities gebruik deur verantwoordelikheid teenoor die omgewing en die gesondheid van ander te toon;

7. begryp dat die wêreld ‘n stel verwante stelsels is waarin probleme nie in isolasie opgelos word nie;

8. na te dink oor en ondersoek te doen na ‘n verskeidenheid strategieë om doeltreffender te leer;

9. as verantwoordelike burgers aan die lewe van die plaaslike, nasionale en wêreldgemeenskap deel te neem;

10. in verskeie sosiale kontekste kultureel en esteties sensitief te wees;

11. opvoedings- en lberoepsmoontlikhede ondersoek; en

12. entrepreneursgeleenthede te ontwikkel.

MODULE 1

Kritieke- en ontwikkelings uitkomste Bladsyverwysings
KU 1 E-4, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 21, 24
KU 2 E-1, E-5, 15, 25
KU 3 3, 4, E-2, 16, 17
KU 4 5
KU 5 1, 7, 8, 9, 12, 13, 22
KU 6 28
KU 7 5, 6, 27, 28, 29
KU 8 26, E-9
 • Integrasie van Temas: Vriende
 • Inklusiwiteit: Alhoewel elkeen van ons uniek is, is daar baie ooreenkomste; karaktereienskappe, sport, opvoeding ens.
 • Sosiale Geregtighede: Bespreek vriende se gedrag teenoor mekaar.
 • n Gesonde Omgewing: Wat is ons plig as aardbewoners om ons omgewing skoon te hou?

Opvoeder se bladsy

 • Elke leerder het bladsy 2 wat hy/sy kan inkleur en in ‘n plastiese omslag kan sit totdat bladsy 5 voltooi is.
 • ‘n Bespreking van die vriende sal volg.
  • Wie is hulle? Name? Hoeveel?
 • Wie is eerste? Tweede? Derde? ens.
 • Wie kom Mo ens? voor Pat ens.? tussen Sisulu en Ann?
 • Is hulle almal eenders? Hoekom nie?
 • Verskil hulle? Hoe weet jy? Gee redes. Hier is ‘n paar leidrade om jou te help:

Kyk na hulle hare – lank / kort;klere;hulle lengte – lank / kort.

 • Party dinge is dieselfde.
 • Leidrade:

Kyk na die oë / elkeen het twee oë.

 • Tel die oë in 2’e.
 • Ore? Tel die ore in 2’e.
 • Hande? Tel in 2’e.
 • Voete? Tel in 2’e.
 • Skoene? Tel in 2’e.
 • Bene? Tel in 2’e.
 • Arms? Tel in 2’e.
 • Neuse? Tel in __?
 • Monde? Tel in __?
 • Vingers aan een hand / tel in 5’e.
 • Vingers aan twee hande / tel in 10’e.
 • Tone aan een voet / tel in 5’e.
 • Tone aan twee voete / tel in 10’e
LU 1.2

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: maats [lu 1.4, lu 1.1]

 • Sê vir jou maats wie jy is.

My naam is ___________________________________________________________

Ek is ________________________________________________________ jaar oud.

Dit is my eerste dag in Graad _____________________________________________

 • Teken ‘n prentjie in elke blokkie.

Gister

Vandag

Môre

LU 4.4

My maats

Dit is my maats

 • Ek het __________________________________________________ maats.
 • Daar is ____________________ seuns en meisies.
 • Daar is _________________________________________ seuns as meisies.

Questions & Answers

What is deflation
Aluko Reply
Enumerate emotional intelligence to a manager
Chinonso Reply
What about Sydney Alexander's Absorption approach in international trade?
Vibhas Reply
I need help in inflation graphs
Brandon Reply
Select inflation type, Demand pull, cost pull or anticipation 1- Select the set of data you intend on graphing i.e inflation rate of 2017, location (particular country) 2 - Select the type of measurement tool that best allows you to input the inflation data, Consumer price index is the most accurate
Jama
this is to make sure you have all the correct information, Also use should know 1- Cost pull is Aggregate Demand and Aggregate Supply AD - AS graphed 2- Demans pull is Aggregate Supply and Aggregate Demand AS - AD graphed
Jama
what is production
Imoro Reply
what is a monopolistic competition?
moniman Reply
Enumerate emotional intelligence to a manager
Chinonso
Enumerate emotional intelligence to a manager
Chinonso
who is barter
Tening Reply
exchange goods each other
Seven
what is economic
Bah
is the use of scares resources to satisfy our unlimited needs and wants
Desiderius
how many kinds of utility functions?
Sadaf
What is partnership?
Jackson
the legal association of two or more people as co-owners of a business for profit.
harmony
Would you expect the kinked demand curve to be more extreme (like a right angle) or less extreme (like a normal demand curve) if each firm in the cartel produces a near-identical product like OPEC and petroleum? What if each firm produces a somewhat different product?
James Reply
no
Sadaf
what is supply
Mizta Reply
what is opportunity cost
Mizta
The opportunity gained interms of opportunity lost is known as opportunity cost Or The second best alternative use of resources
Mir
forgone alternative: like forgoing Something our of two to buy one
Tam-Waribo
what is macro economic s
Addo Reply
macroeconomics is the study of economic as a whole level.
Gafar
meaning of positive science
Sumit Reply
positive science it is focused on facts and cause and effect and behavioural relationship and include developmental testing in economic theoreis.
Gafar
what is inflation
Sama Reply
inflation is the general price increase of goods and services in an economy.
tesfie
Inflation is the persistent rise in the general price level
T-Max
inflation is characterized by increase in the general price of goods and services. when there is too much money in circulation. increase in demand of goods pursuing fewer goods. when purchasing power of money decreases .
Ejikeme
inflation is the persistent rise general price level
Habeeb
inflation is the persistent increase in price
Machall
hi
Rafiu
yes
boston
hi
Ayaan
how are you
Ayaan
increase in the general level of price...
sade
what is deflation
Sele
is the gradual decrease of currency exchange in a country.
Gafar
why ecnomics important ? give answer plz
Saifullah
Because is a field of science study that reflects on our day to day activities with human behavior.
ANSU
why economic is a science
Imoro
Economics is referred to as a social science not a pure science. It's regarded as a social science because it makes use of the scientific method to solve problems. The scientific method refers to observation, asking questions, forming hypothesis, experimentation etc
Nkechi
Economics is a social science because it study human behavior how he relates with his daily activities with the available limited resources to satisfy his wants.
Ojo
what are the factors affecting the demand
Mohammed
yeah it uses the scientific method to study human behaviour.
Nkechi
inflation referes to the persistant increase in the general price of goods and services over a given period of time say a year.
Abdul
factors affacting Demand of good and services are 1.price of a commodity in question 2.price of related commodity 3.Income of a consumer 4.Population 5.tast and prefereance 6.Season or weather condition
Abdul
what is difference between perfect and non perfect market.
Saheed
what the difference between Trade off and Opportunity Cost?
Elzevery
answer
Golda
In trade off, you increase the amount of something by decreasing the amount of something else. For example, you use 2 hours to study and 2 hours for leisure. if you increase study hour by 1 more hour, i.e 3 hours, leisure time will decrease by 1 hour, i.e 1 hour.
harmony
In all, you would have traded off 1 hour of leisure time for 3 hours of study time. But in opportunity cost, you let something go in order to obtain something else entirely.
harmony
thanks for your idea
Elzevery
please i want help on thid question given P=$10 And TC=120+4Q2 1.find the profit maximizing level of price and quantity. 2.what will be the total profit?
Shemels
please how is substitutional effect affecting demand
Acha
if a price of a particular commodity is high people demand less ,they rather go for less one
FIDELIS
what is account
Wasif
account is an arrangement between a customer and a bank that allows the customer to play in and take out money (bank account)
Johnny
pay, not play sorry
Johnny
four effects of inflation in an economy
Acha
oil
TsendeTheRipper
decreases living standards .. decreases purchasing power.. Decreases internation competition . increases the cost of borrowing
MansoorAfghan
Inflation refers to persistent increase in the general prices of commodities.
Aluko
he asked for effects
MansoorAfghan
Low standard of living, prices of commodities will be high, devaluation of currency in the economy
Aluko
Debtors gain while creditors loses
Ojo
Hi every one
Ani
Hello
Ansah
hi
kelvin
hi
Seven
Hii
raushan
how are you all
Seven
Fin and you
raushan
me also
Seven
Whare do you live
raushan
general tendency of rising price and continuous... .
Auqib
any one among you is going to aaper in net exam day after tomorrow
Auqib
reply?
Auqib
pakistan
Seven
Oo Pakistan I am India
raushan
really from Pakistan
Auqib
ok
Seven
You noo hindi
raushan
no
Seven
hi
ken
different between demand and quantity demand
Farhan Reply
No difference
MansoorAfghan
demand is the overall demand for it
MansoorAfghan
actually theres no difference
MansoorAfghan
quantity demanded is used in Equilibrium of d and s
MansoorAfghan
for evrything else u use deman
MansoorAfghan
the difference of it is that when demand simply denotes the willingness and a person's ability to purchase. And as against quantity demand represent the amount of an economic good or services desire by a consumer at a fixed price .☺
Gafar
how to calculate inflation
Richard Reply
Explain the factors that have led to high quantity demanded
Ogwang Reply
price of the product increase of price substitute product as people shift to cheap one
Black
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 2. OpenStax CNX. Oct 12, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11127/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 2' conversation and receive update notifications?

Ask