<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Natuurwetenskappe

Materie, meting en reaksies

Materie en meting

Opvoeder afdeling

Memorandum

Groepwerk:

Waarneming: Die gloeiende houtsplinter slaan aan die brand omdat suurstof afgegee is.

Gevolgtrekking: Kwikoksied is ‘n verbinding wat ontbind het as gevolg van die verhitting. Dit het opgebreek in suurstof wat ‘n gas is en kwik wat ‘n metaal is.

Kwikoksied = kwik + suurstof

Leerder afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om die opbreek van verbindings in eenvoudiger stowwe te ondersoek [lu 1.2, lu 1.3]

Groepwerk:

Om vas te stel of kwikoksied wel ‘n verbinding is wat uit elemente bestaan, doen die volgende eksperiment in groepe. Voer die verskillende stappe noukeurig uit:

  • Gooi ‘n bietjie kwikoksied wat rooi van kleur is in ‘n proefbuis.
  • Verhit dit oor ‘n bunsenbrander of kers in ‘n goed geventileerde vertrek.
  • Wag totdat die kwikoksied swart word en fyn kwikdruppeltjies aan die koeler kant van die proefbuis verskyn.
  • Steek ‘n gloeiende houtsplinter bo in die proefbuis in. ‘n Reaksie ontstaan.

Waarneming: _________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Gevolgtrekking: __________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Assessering

PUNT VLAK SAMEWERKENDELEERVAARDIGHEDE WAARDES EN HOUDINGS INHOUD
1-34% 1 Elkeen leer op sy/haar eie. Deelname in die groep is afbrekend, bv. oorheersend. Geen agting vir ander. Afbrekende, interpersoonlike verhoudings (negatief aktief). Kan nie sinvolle waarnemings en gevolgtrekkings maak nie.
35-39 % 2 Dra nie tot die groep by nie of vorm nie ‘n betekenisvolle deel daarvan nie. Geen agting vir ander, maar dit beïnvloed nie interpersoonlike verhoudings nie (negatief passief). Waarnemings en gevolgtrekkings redelik goed.
40-69% 3 Erken as lid van die groep. Sensitief vir ander se behoeftes. Agting vir ander en begrip vir ander standpunte, maar dit beïnvloed nie interpersoonlike verhoudings nie (positief passief). Waarnemings en gevolgtrekkings goed.
70-100% 4 Skep geleentheid vir ander se bydraes. Maak altyd ‘n positiewe bydrae tot die groeptaak. Agting vir ander en begrip vir ander standpunte. Dit beïnvloed interpersoonlike verhoudings positief (positief aktief). Waarnemings en gevolgtrekkings uitstekend.

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder ondersoeke uitvoer en data versamel: organiseer en gebruik apparaat/toerusting of bronne om inligting in te win en te noteer;

Assesseringstandaard 1.3: Dit is duidelik wanneer die leerder data evalueer en bevindings kommunikeer: veralgemeen in terme van relevante aspekte en beskryf hoe die data die veralgemening onderskryf.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Natuurwetenskappe graad 7. OpenStax CNX. Sep 16, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11078/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Natuurwetenskappe graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask