<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 7

Uitdrukking en kommunikasie

Module 7

Om die danse van verskillende kultuurgroepe in suid-afrika te kan waardeer

Dans

  • Dans is opwindend. Dans beeld aspekte van die lewe en van menslike emosie uit. Soos met enige kunsvorm, moet die ware doel van dans die uitdrukking van menslike gevoelens wees. Dans is die uitdrukking van aksie. Dit moet spesiaal, ritmies en duidelik gedoen word. ‘n Dans moet betekenis en krag weergee.
  • In hierdie module ondersoek en ontdek ons die doel en funksie van verskillende vorms van tradisionele, klassieke en inheemse danse in Suid-Afrika wat ons nasionale erfenis weerspieël.

Aktiwiteit 1:

Om die danse van verskillende kultuurgroepe in suid-afrika te kan waardeer

[lu 4.1]

Omdat Suid-Afrika ‘n multi-kulturele land is, het ons ‘n wye verskeidenheid van danssoorte om te waardeer en te ervaar.

 Tradisioneel Afrika: Zulu-oorlogsdanse, “Gumboot”-danse, ens.

 Klassiek-Westers: Ballet

 Modern-Westers: Modernedanse, klopdanse (“Tap”), disko, Hip Hop, jazz

 Oosters: Indies, Japannees ens.

 Europees: Spaanse danse, Hongaarse danse, Griekse danse, ens.

Oefening

Kies ‘n danssoort uit ons multi-kulturele gemeenskap en ondersoek die volgende elemente tiperend van jou keuse:

 bewegingsbeginsels

 stilistiese gedefinieerde danstegnieke

 algemene struktuur

 styl

 visuele hulpmiddels: prente, foto’s, video’s, ens.

 musikale hulpmiddels: instrumente, CD’s, kassette, ens.

 toneelmatige hulpmiddels: kostuums, rekwisiete, ens.

Aanbieding

Bied jou dans aan die klas nadat jy navorsing gedoen het oor al die aspekte beskikbaar van die dans en stel jou klasmaats bloot aan ‘n opwindende nuwe ondervinding.

  • Hoe meer visuele hulpmiddels en inligting jy in jou aanbieding kan gebruik, hoe meer sal jou klasmaats die dimensies van jou dans kan ervaar.

Aktiwiteit 2:

Om vir dansaktiwiteite op te warm

[lu 4.1]

  • Voordat jy kan begin om jou dans te skep, moet jou liggaam deeglik opgewarm word om beserings te voorkom en ook om jou voor te berei op die aktiwiteit wat gaan volg.
  • Hierdie opwarmingsoefening kan op maat van musiek gedoen word. Kies musiek wat nie te vinnig is nie en waarop jy gemaklik kan beweeg.

 Asemhalingsoefening

 Staan met jou voete heupwydte van mekaar af, arms langs jou sye.

 Asem in deur jou neus – lig jou arms op.

 Asem uit deur jou mond – laat sak jou arms en buig jou knieë terselfdertyd.

 Herhaal vier keer.

 Nekopwarming

 Staan met jou voete heupwydte van mekaar af – arms langs jou sye.

 Laat sak jou kop vorentoe en af en lig (herhaal agt keer).

 Draai jou kop van kant tot kant (regs na links) (herhaal agt keer).

 Draai jou kop van regs na links in ‘n semi-sirkel (herhaal agt keer).

Skoueropwarming

 Lig jou regterskouer op en af.

 Lig jou linkerskouer op en af.

 Lig en sak jou skouers alternatiewelik (herhaal agt keer).

 Draai jou regterskouer na agter.

 Draai jou linkerskouer na agter.

 Draai albei skouers na agter (herhaal agt keer).

 Draai jou regterskouer vorentoe.

 Draai jou linkerskouer vorentoe.

 Draai albei skouers vorentoe (herhaal agt keer).

Questions & Answers

what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 7. OpenStax CNX. Sep 10, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11026/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 7' conversation and receive update notifications?

Ask