<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 9

Skepping, interpretasie en aanbieding

Module 16

Enkrlvoudige en reëlmatige maatslag

MUSIEK

V oorbeelde van enkelvoudige en reëlmatige maatslag:

V oorbeelde van onreëlmatige maatslag:

V oorbeelde van saamgestelde maatslag:

In saamgestelde tyd word elke polsslag in 3 verdeel, in teenstelling met enkelvoudige maatslag waar elke polsslag in 2 verdeel word.

Soos reeds genoem, word elke polsslag in saamgestelde tyd in 3 verdeel. In hierdie geval is daar 4 maatslae, m.a.w. saamgestelde 4-maatslag.

STAP 2: Uitvoer van verskillende maatsoorte

Sodra jy vertroud is met die onderskeie maatsoorte kan dit as volg uitgevoer word:

- Liggaamsperkussie:

kombinasies van klap, vuiste op mekaar kap, klap op bobene

- Tromme:

kombinasies van verskillende tromtegnieke ( slap, tone, bass )

STAP 3: T oepassing

Die volgende aanhaling kom uit ‘n toespraak tydens die onthulling van ‘n monument op Erfenisdagviering (1996). Lees die aanhaling en beantwoord dan die vrae.

“Today it forms part of our national anthem; and along with Die Stem , it embellishes various strands of our past in a unison of inclusiveness, of the oneness of South Africa’s people.”

1.
Wie vermoed jy het hierdie toespraak gelewer?
2.
Na watter lied (“it”) word hier verwys?
3.
Ter ere van wie is die monument opgerig?
4.
Waarom?
5.
Wie het die Die Stem gekomponeer?
6.
Wie was verantwoordelik vir die woorde van Die Stem ?
7.
Noem nog voorbeelde van musiekerfenis uit jou eie kultuur.

Volg die opvoeder se instruksies in die uitvoering van die lied.

STAP 4: Toepassing

Voorbeelde van musiek uit my eie kultuur:

Om uit te vind wat erfenis vir bekendes beteken, kan jy gaan kyk op die volgende webtuiste: (External Link)

Aktiwiteit 1:

Om ‘n produksie/musiekuitvoering te organiseer en te bemark

[lu 1.10]

Het julle al ooit gewonder wie verantwoordelik is vir alles wat julle sien en hoor in ‘n uitvoering? Waarom word die uitvoering gehou? Wie reël die programme? Waar kry hulle die geld vir al die mooi uitrustings wat gebruik word? Hoe weet die deelnemers wanneer hulle op die verhoog moet gaan? Wie is verantwoordelik vir al die byklanke?

Teen die einde van hierdie aktiwiteit behoort julle antwoorde op al hierdie vrae te hê.

STAP 1: Groep

Konsepbepaling

“Maak ‘n geleentheid van....................!”

Neem almal deel aan ‘n klasbespreking om ‘n besluit te neem t.o.v. ‘n geleentheid in die vorm van ‘n musiekuitvoering wat julle kan beplan, organiseer en bemark.

Gebruik die volgende riglyne in julle besluitneming. Voltooi die tabel sodra julle finaliteit ten opsigte van die tipe uitvoering en tema bereik het om probleemareas uit te lig en die nodige aantekeninge te maak.

Teikengroep
Doel
Tipe uitvoering
Fasiliteite
Toerusting
Talent
Tyd Datum:
Finansies
Ander
FINALE BESLUIT :

STAP 2: Indiwidueel

Soos jy kan aflei uit die bespreking en besluitneming, is dit nie net ‘n orkes en sangers wat nodig is vir ‘n musiekuitvoering nie!

Daar is heelwat ander aspekte wat ook kreatiwiteit, beplanning en organisasie vereis om ‘n suksesvolle produk op die planke te bring:

- administratief (bv. finansiële aspekte, fondsinsameling, kaartjies)

Questions & Answers

what does nano mean?
Anassong Reply
nano basically means 10^(-9). nanometer is a unit to measure length.
Bharti
do you think it's worthwhile in the long term to study the effects and possibilities of nanotechnology on viral treatment?
Damian Reply
absolutely yes
Daniel
how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
characteristics of micro business
Abigail
for teaching engĺish at school how nano technology help us
Anassong
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
fullerene is a bucky ball aka Carbon 60 molecule. It was name by the architect Fuller. He design the geodesic dome. it resembles a soccer ball.
Tarell
what is the actual application of fullerenes nowadays?
Damian
That is a great question Damian. best way to answer that question is to Google it. there are hundreds of applications for buck minister fullerenes, from medical to aerospace. you can also find plenty of research papers that will give you great detail on the potential applications of fullerenes.
Tarell
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11066/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask