<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Kuns en kultuur

Graad 9

Persoonlike en sosiale vaardighede

Module 1

Analise van ‘n verpakkingsontwerp

VISUELE KUNSTE

Aktiwiteit 1 (groepwerk)

 • Benodigdhede : Leerders bring elkeen enige vorm van verpakking of houer klas toe, bv. verpakkings vir graankos, waspoeier, koekies, lekkers, sjokolade, koeldrank, parfuum, ens.
 • In julle groepe moet julle elkeen se verpakking bespreek aan die hand van die volgende tabel:

Analise van ‘n verpakkingsontwerp

Bestudeer die gegewe verpakking en bespreek die volgende:

 • Die beoogde boodskap (wat probeer die verpakking sê?)
 • Die teikengroep (jeug, volwassenes, tuisteskeppers, werkende persone, ens.)
 • Tegnieke en style (humoristies, ernstig, realisties, abstrak, ens.)
 • Die kleurgebruik
 • Die lettertipe/tipografie (pas die tipe letters by die boodskap?)
 • Geskiktheid van die materiaal/materiale (vir die betrokke produk)
 • Algemene effektiwiteit van die verpakking (maklik hanteerbaar?)
 • Simbole, tekens of logos (veral enige verwysing na kulturele groepe)
 • In julle groep moet elkeen nou ‘n analise van sy/haar verpakking inhandig vir assessering.

ASSESSERING

Die leerder is in staat om: 1 2 3 4 5 6 7
die verpakking te analiseer;
‘n eie oordeel te vorm;
begrip te toon vir effektiewe, goeie ontwerp.
LU 3.8

Aktiwiteit 2 (groepwerk)

Elke groep kry nou ‘n nuwe produk, soos bv. ‘n skoonmaakmiddel, ‘n skoonheidsproduk, ‘n soort lekkergoed, ‘n koeldrank, ens. om te bemark. Die groep moet nou eerstens besluit op die volgende:

 • Naam vir die nuwe produk
 • Die teikengroep
 • Advertensiestyl of tegniek
 • Die kleurgebruik
 • Die lettertipe
 • Die groep moet nou saam ‘n plakkaat ontwerp om julle nuwe produk mee te adverteer. Hou bogenoemde elemente in gedagte! Kyk ook wat geassesseer gaan word:

ASSESSERING

PLAKKAAT VIR NUWE PRODUK 1 2 3 4 5 6 7
Verbeelding/ Oorspronklikheid: vernuwende, ‘vars’ aanslag – nie gekopieer nie
Komposisie: vermoë om ‘n verskeidenheid kunselemente te gebruik om ‘n kunswerk te skep
Tegniese vaardighede: kennis en toepassing van verskeie vaardighede
Interpretasie: vermoë om eie begrip van opdrag uit te druk
Samewerking: vermoë om binne ‘n groepverband te werk
LU 3.4

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 3
deelname en samewerkingDie leerder is in staat om persoonlike en sosiale vaardighede te toon deur individueel en in groepe aan kuns- en kultuuraktiwiteite deel te neem
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
ALGEMEENtov 3.1-3.4 hieronder, die volgende toon:
3.1 sensitiwiteit t.o.v. ander se musiekkeuses, kunsvoorkeure, ens;
3.2 bereid is om nuwe kulturele idees te verken en stereotipes te heroorweeg;
3.3 eie, groep en veranderende identiteite erken;
3.4 die vermoë toon om eie bydraes in enige kunsvorm uit te druk.
3.8 VISUELE KUNS
 • die invloed van die massamedia op die gemeenskap begryp.

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Kuns en kultuur graad 9. OpenStax CNX. Sep 15, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11066/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Kuns en kultuur graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask