<< Chapter < Page
  Wiskunde graad 5   Page 1 / 1
Chapter >> Page >

Wiskunde

Getalbegrip, optelling en aftrekking

Optelling

Opvoeders afdeling

Memorandum

1.1 xi

1.2 xv

1.3 horlosies

2.

2.1 XLII

2.2 XCIX

2.3 MMDL

3.

3.1 608

3.2 65

3.3 3 257

4. Gaan verskil van jaar tot jaar

Kopkrapper

1. Skuif “minus” tot voor “x” sodat som lees 1 x 1 = 1

2.vat een by = weg en sit by – sodat som lees 1 = 111 – 11

Leerders afdeling

Inhoud

Aktiwiteit: om die skryfwyses van verskillende kulture te beskryf en te illustreer [lu 1.2]

  • Kan jy hieruit aflei hoe die Romeine 11 sou skryf?

_____________________________________________________________________

1.2 Hoe sou hulle 15 skryf?

_____________________________________________________________________

1.3 Waar word hierdie Romeinse syfers vandag nog gebruik?

_____________________________________________________________________

  • Kyk ook goed na die volgende:
Ons: 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
Romeine: X XX XXX XL L LX LXX LXXX XC C
Ons: 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000
Romeine: C CC CCC CD D DC DCC DCCC CM M

2. Gebruik nou die bostaande inligting en bereken die volgende.Skryf jou antwoord in Romeinse syfers:

  • 40 + 2 ________________________________________________________

2.2 90 + 9 ________________________________________________________

2.3 2 000 + 500 + 50 _______________________________________________

3. Jy het nou so pas geoefen om soos die Romeine te skryf. Hieronder is nog ‘n paar voorbeelde van hoe hulle ‘n sekere getal sou skryf. Kan jy dit in gewone (ons) syfers skryf?

3.1 DCVIII ________________________________________________________

3.2 LXV ________________________________________________________

3.3 MMMCCLVII __________________________________________________

4. Kan jy ons huidige jaartal in Romeinse syfers skryf?

Kopkrapper!

Die volgende vuurhoutjies is in Romeinse syfers gepak, maar die antwoorde is verkeerd. Kan jy deur net EEN vuurhoutjie te skuif, die som “regmaak” sodat die antwoord korrek sal wees?

TYD VIR SELFASSESSERING

Beoordeel jouself op ‘n skaal 1 – 4 deur net ‘n sirkel te trek wat waar is van jou:

Ek kan Glad nie Soms Meeste van die tyd Altyd
my sakrekenaar se konstante funksie gebruik vir herhaalde optelling. 1 2 3 4
Romeinse syfers neerskryf vir ons syfers. 1 2 3 4
Optel en die antwoord in Romeinse syfers gee. 1 2 3 4
Romeinse syfers in gewone syfers skryf. 1 2 3 4

Die Romeinse telstelsel raak egter baie ingewikkeld. Die desimale stelsel wat ons gebruik, is meer prakties. Kom ons kyk nou na die verskillende maniere waarop ons kan optel.

ONTHOU JY NOG?

  • Die antwoord van ’n optelsom word die SOM VAN die twee getalle genoem.
  • Die INVERSE (omgekeerde) bewerking van optelling is AFTREKKING.

HET JY GEWEET?

Die volgorde waarin getalle opgetel word, maak geen verskil aan die antwoord nie!

Byvoorbeeld: 5 + 4 = 4 + 5
9 = 9
So ook: (16 + 14) + 12 = 16 + (14 + 12)
30 + 12 = 16 + 26
42 = 42

Assessering

Leeruitkomste 1: Die leerder is in staat om getalle en die verwantskappe daarvan te herken, te beskryf en voor te stel, en om tydens probleemoplossing bevoeg en met selfvertroue te tel, te skat, te bereken en te kontroleer.

Assesseringstandaard 1.2: Dit is duidelik wanneer die leerder verskeie maniere beskryf en illustreer om getalle neer te skryf deur die geskiedenis heen in verskillende kulture (insluitend plaaslik).

Questions & Answers

how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
why surface tension is zero at critical temperature
Shanjida
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Wiskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 07, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10993/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Wiskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask