<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Lewensvaardighede

Graad 3

Wie is ek ?

Module 1

Leef gesond!

Kleur al die prente wat jou liggaam gesond hou, in: (Kyk mooi, want daar kruip ‘n paar “skelms” weg!)

Waarom word ons siek?

Siektes word deur virusse en bakterieë versprei. Dikwels versprei dit deur ‘n bepaalde gebied of soms deur die hele land. Die siektes word op verskillende maniere oorgedra.

Kom ons kyk wat maak ons so siek.

Virusse

Virusse leef in lewende selle in jou liggaam en vermeerder vinnig. Daar tree hulle soos parasiete op en breek die weefsel af. Virusse is baie kleiner as bakterieë.

Wat is bakterieë?

Bakterieë is lewende, eensellige organismes wat deur seldeling vermeerder. Bakterieë is vir die mens ook belangrik, veral vir jou spysvertering. Sommige bakterieë veroorsaak siektes omdat hulle weefsels afbreek of giftige stowwe veroorsaak. Gelukkig is daar baie middels teen bakterieë.

Kies die regte woord tussen hakies en voltooi die sinne:

(hardloop; bene en tande; ingeënt; soetigheid; rus)

 1. Toe ek ‘n baba was, is ek i om te voorkom dat ek sekere siektes kry.
 2. My liggaam het baie r nodig.
 3. Ek h elke dag om fiks te bly.
 4. Melk maak my b en t sterk.
 5. Te veel s is nie goed vir my liggaam nie.

Vul die volgende woorde in die regte kolom in:

Kleiner; giftige stowwe; spysvertering; parasiete; eensellige; vinnig

Virusse Bakterieë

Wat het jou liggaam alles nodig om gesond te bly?

Groepwerk:

 • Maak ‘n plakkaat met prente oor gesonde kosse.
 • Maak ‘n plakkaat met ongesonde kosse.
 • Bespreek in die klas die voor- en nadele van sekere kossoorte.

Bespreek die volgende prente in groepe.

 • Verduidelik hoekom jy jou liggaam moet versorg.
 • Kleur die prente in.

Wat is vigs (verworwe immuniteitsgebreksindroom)?

Virus wat die witbloedselle vernietig.

Jou liggaam word beskerm deur ‘n immuniteitstelsel wat uit witbloedselle bestaan. Die virus vernietig die witbloedselle. Dan is daar niks wat jou teen siektes beskerm nie.

Die virus kan op verskillende maniere in mense se bloed kom. Hier is drie voorbeelde:

 • ‘n Ma wat die virus het, kan dit aan haar ongebore baba oordra.
 • Deur bloedoortapping (as die bloed reeds besmet is).
 • Deur besmette naalde.

Assessering

ASSESSERINGSTANDAARDE(LU’s)
LEWENSORIËNTERING LU 1
GESONDHEIDS-BEVORDERING Die leerder is in staat om ingeligte besluite oor persoonlike, gemeenskaps- en omgewingsgesondheid te neem.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • gesonde en swak eetgewoontes vergelyk en die uitwerking van sodanige gewoontes op persoonlike gesondheid beskryf;
1.3 onwaarhede oor aansteeklike siektes bespreek, asook die oorsake en voorkoming van aansteeklike siektes, o.a. MIV/VIGS.
LU 3
PERSOONLIKE ONTWIKKELING :Die leerder is in staat om verworwe lewensvaardighede te gebruik om persoonlike potensiaal te verwesenlik en uit te brei ten einde doeltreffend op uitdagings in sy of haar wêreld te reageer.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
 • eie vermoëns, belangstellings en sterk punte beskryf;
 • verduidelik waarom eie liggaam gerespekteer moet word;
 • groepwerkvaardighede identifiseer en dit konsekwent toepas.
LU 4
LIGGAAMLIKE ONTWIKKELING EN BEWEGING Die leerder is in staat om begrip te toon vir en deel te neem aan aktiwiteite wat beweging en liggaamlike ontwikkeling bevorder.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
4.2 basiese bewegings in volgorde en met herhaling uitvoer, met en sonder apparaat;4.4 deelneem aan spel en die uitwerking daarvan op die liggaam beskryf.
KUNS EN KULTUURLU 1
SKEPPING, INTERPRETASIE EN AANBIEDING Die leerder is in staat om werk in elk van die kunsvorme te skep, te interpreteer en aan te bied.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.8 gepaste en bekombare materiaal gebruik om kunswerke te skep waarin eie idees, gevoelens en persepsies in twee- en drie-dimensionele werk oorgedra word en waarin die fokus val op die vermenging van primêre en sekondêre kleure.
LU 4
UITDRUKKING EN KOMMUNIKASIE Die leerder is in staat om veelvuldige vorme van kommunikasie en uitdrukking in kuns en kultuur te ontleed en te gebruik.
4.3 ( drama ) – die stem, gebare en liggaamsvorms gebruik om gevoelens en gedagtes uit te druk.
NATUURWETENSKAPLU 1
WETENSKAPLIKE ONDERSOEK Die leerder is in staat om met selfvertroue op weetgierigheid oor natuurlike verskynsels te reageer, en om binne die konteks van wetenskap, tegnologie en die omgewing verbande te ondersoek en probleme op te los.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.2 ( doen ) – konstruktief aan die aktiwiteite deelneem en die doel daarvan verstaan:
1.2.2 die volgende vrae beantwoord: “Hoekom doen jy dit?” en “Hoe gaan jy dit uitvind?” en “ Werk jou plan?”

Memorandum

 • Klasbespreking oor wat my liggaam alles nodig het om gesond te bly.
 • Waarom word ek siek? – Verduidelik die 2 begrippe “virusse” en “bakterieë” vooraf.
 • Bespreek kindersiektes in die algemeen met die klas.
 • Wat is VIGS?
 • Spyskaart.
 • Ontwerp ‘n word-gou-gesond kaartjie op karton.
 • Buitespelkompetisie: resies.
 • Ontwerp van ‘n leuse vir die Gr. 3’s. Loof pryse uit vir die plakkaat, bv. vir oorspronklikheid.

Questions & Answers

how do they get the third part x = (32)5/4
kinnecy Reply
can someone help me with some logarithmic and exponential equations.
Jeffrey Reply
sure. what is your question?
ninjadapaul
20/(×-6^2)
Salomon
okay, so you have 6 raised to the power of 2. what is that part of your answer
ninjadapaul
I don't understand what the A with approx sign and the boxed x mean
ninjadapaul
it think it's written 20/(X-6)^2 so it's 20 divided by X-6 squared
Salomon
I'm not sure why it wrote it the other way
Salomon
I got X =-6
Salomon
ok. so take the square root of both sides, now you have plus or minus the square root of 20= x-6
ninjadapaul
oops. ignore that.
ninjadapaul
so you not have an equal sign anywhere in the original equation?
ninjadapaul
Commplementary angles
Idrissa Reply
hello
Sherica
im all ears I need to learn
Sherica
right! what he said ⤴⤴⤴
Tamia
hii
Uday
what is a good calculator for all algebra; would a Casio fx 260 work with all algebra equations? please name the cheapest, thanks.
Kevin Reply
a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
The answer is neither. The function, 2 = 0 cannot exist. Hence, the function is undefined.
Al
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
how do you translate this in Algebraic Expressions
linda Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Lewensvaardighede graad 3. OpenStax CNX. Sep 21, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11106/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Lewensvaardighede graad 3' conversation and receive update notifications?

Ask