<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Aardrykskunde

Graad 5

Kaartwerk

Module 3

Nuusberigte en 'n kaartindeks

Aktiwiteit 1:

Om aardrykskundige nuusberigte te versamel

[lu 1.1]

Versamel deurentyd aardrykskundige nuusberigte en dui die plek onder bespreking op ‘n wêreldmuurkaart aan.

Kaartindeks van die atlas

 • Soms is dit moeilik om ‘n plek op ‘n kaart vind. Kosbare tyd gaan so verlore. Daar is ‘n baie maklike manier om plekke op kaarte te vind, naamlik met behulp van die kaartindeks.
 • Dit is ‘n alfabetiese lys van plekke wat agterin elke atlas voorkom. Dit bevat al die name in die atlas. Elke inskrywing dui dan die land of streek aan waar die naam voorkom.
 • Daarna verskyn die bladsynommer van die geskikste kaartvel waarop die naam voorkom – gewoonlik die kaart met die grootste skaal.
 • Dan volg die breedte- en lengteligging. (Dit word in Graad 7 volledig behandel.)
 • ‘n Lys van afkortings word ook aangedui aan die einde van die kaartindeks.
 • Bekyk die volgende voorbeelde en probeer dit in jou atlas se indeks naslaan:
Dorp Land Bl Breedteligging Lengteligging
Bloemfontein RSA 10 27,35 S 25,48 O
Dundee RSA 9 28,09 S 31,14 O
Glenwood RSA 14 29,52 S 31,00 O

Let op dat bladsynommers van atlas tot atlas kan verskil.

Aktiwiteit 2:

Om 'n indeks te gebruik om plekke te vind

[lu 1.5]

Slaan die atlas-indeksverwysings van die volgende plekke in jou atlas na.

1. Piketberg

2. Hermanus

3. Klerksdorp

4. Richardsbaai

5. Welkom

Assessering

LU 1

AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK

Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en -prosesse te ondersoek.

Dit is duidelik wanneer die leerder:

 • bronne met nuttige aardrykskundige inligting kan kies en gebruik;
 • inligting kategoriseer;
 • sketskaarte en/of planne na aanleiding van veldwaarnemings en afmetings teken;
 • ‘n indeks gebruik om plekke op wêreldatlaskaarte te vind;
 • deur projekte, bespreking, debat en diagramme, kennis en begrip van die vraagstuk toon [dra die antwoord oor].

Questions & Answers

a perfect square v²+2v+_
Dearan Reply
kkk nice
Abdirahman Reply
algebra 2 Inequalities:If equation 2 = 0 it is an open set?
Kim Reply
or infinite solutions?
Kim
y=10×
Embra Reply
if |A| not equal to 0 and order of A is n prove that adj (adj A = |A|
Nancy Reply
rolling four fair dice and getting an even number an all four dice
ramon Reply
Kristine 2*2*2=8
Bridget Reply
Differences Between Laspeyres and Paasche Indices
Emedobi Reply
No. 7x -4y is simplified from 4x + (3y + 3x) -7y
Mary Reply
is it 3×y ?
Joan Reply
J, combine like terms 7x-4y
Bridget Reply
im not good at math so would this help me
Rachael Reply
how did I we'll learn this
Noor Reply
f(x)= 2|x+5| find f(-6)
Prince Reply
f(n)= 2n + 1
Samantha Reply
Need to simplify the expresin. 3/7 (x+y)-1/7 (x-1)=
Crystal Reply
. After 3 months on a diet, Lisa had lost 12% of her original weight. She lost 21 pounds. What was Lisa's original weight?
Chris Reply
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5. OpenStax CNX. Sep 22, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10985/1.2
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Sosiale wetenskappe: aardrykskunde graad 5' conversation and receive update notifications?

Ask