<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Quan trọng hơn nữa là các ­u điểm trên đều đ­ợc thể hiện cả với khi điều chỉnh động cơ không đồng bộ lồng sóc là loại động cơ đơn giản, chắc chắn và rẻ tiền.

Nh­ược điểm chủ yếu của các hệ thống truyền động điện này là hiện nay bộ biến tần còn tư­ơng đối phức tạp và đắt tiền. Vì vậy đã hạn chế phạm vi ứng dụng của truyền động điện có điều khiển tần số. Nhưng những ư­u điểm của chúng vẫn là cơ bản. Nếu tạo ra đư­ợc những bộ biến tần với mức độ phức tạp và giá thành vừa phải, thì truyền động điện điều khiển tần số dùng động cơ ĐK lồng sóc sẽ đư­ợc ứng dụng rộng rãi trong sản xuất và sinh hoạt.

Điều chỉnh tốc độ động cơ đk bằng các sơ đồ nối tầng:

Sơ đồ nối tầng điện cơ:

Sơ đồ nguyên lý :

Máy SX~ĐMđl (TBBĐ)ĐKựEbđE2I2CL+-E2d+Ikt-Id, (Iư)Hình 4-12: Sơ đồ nguyên lý hệ điều chỉnh tầng điện cơRđch

Trong sơ đồ hình 4-12, động cơ ĐK được điều chỉnh tốc độ. S.đ.đ. E2 được chỉnh lưu thành s.đ.đ. một chiều E2dcó biểu thức:

E2d = Ku.E2 = Ku.E2nm.s (4-31)

Trong đó:

Ku = 2,34 - hệ số của chỉnh lưu cầu ba pha.

E2nm - s.đ.đ. ngắn mạch rôto (giá trị pha).

S.đ.đ. này được nối vào phần ứng của một động cơ điện một chiều ĐMđl đóng vai trò thiết bị biến đổi (TBBĐ) như hình 4-12. Động cơ này sẽ nhận năng lượng trượt từ bộ chỉnh lưu dưới dạng điện năng một chiều, và biến đổi thành cơ năng trên trục. Trục của nó được nối được nối chung với trục động cơ ĐK, do đó nó truyền phần năng lượng trượt về trục động cơ của máy sản xuất. S.đ.đ. phần ứng của ĐMđl như đã biết, nó phụ thuộc vào tốc độ và từ thông của nó:

Ebđ = Kệự = K.a.Ikt.ự (4-32)

Trong đó, từ thông phụ thuộc dòng kích từ:

ệ = a.Ikt

Dòng điện phần ứng của động cơ Id = Iư tỷ lệ với dòng điện rôto I2 và được xác định theo các s.đ.đ. trong mạch:

I d = K i I 2 = E d2 E R Σ size 12{I rSub { size 8{d} } =K rSub { size 8{i} } I rSub { size 8{2} } = { {E rSub { size 8{d2} } - E rSub { size 8{ ital "bđ"} } } over {R rSub { size 8{Σ} } } } } {} (4-33)

Trong đó: Rể - điện trở tổng trong mạch CL - ĐMđl :

Rể = RCL + Rbđ

Giả sử động cơ đang làm việc tại một điểm xác lập nào đó với tốc độ ự, độ trượt s và dòng điện I2 xác lập, nếu ta thay đổi dòng kích từ của ĐMđl , s.đ.đ. Ebđ của nó sẽ thay đổi (xem biểu thức 4-29), dòng điện I2 thay đổi theo biểu thức (4-33), do đó mômen động cơ thay đổi, và hệ sẽ chuyển sang làm việc ở một điểm xác lập mới với tốc độ làm việc khác. Đó là nguyên tắc điều chỉnh tốc độ trong tầng điện cơ.

Sơ đồ nối tầng điện:

Sơ đồ nguyên lý :

Máy SX~ ulIdĐKựEbđE2I2CL+ +……E2dBANLU2baHình 4-13: Sơ đồ nguyên lý hệ điều chỉnh tầng điện KL

Hình 4-13 giới thiệu một sơ đồ nguyên lý hệ điều chỉnh nối tầng điện. Trong này, năng lượng trượt trong mạch rôto của động cơ ĐK (được biểu thị bởi các thông số s.đ.đ. xoay chiều E2, dòng xoay chiều I2 và tần số mạch rôto f2 = f1.s) cũng được chỉnh lưu thành dạng một chiều (với các thông số E2d , Id) nhờ cầu diot CL rồi được truyền vào bộ nghịch lưu NL (với chức năng là thiết bị biến đổi trong hình 4-12). Với bộ nghịch lưu này, việc chuyển mạch các thyristor được thực hiện nhờ điện áp lưới (ul), do đó năng lượng trượt dạng một chiều sẽ được biến đổi thành xoay chiều có tần số của điện áp lưới, cuối cùng qua máy biến áp BA, năng lượng trượt được trả về lưới điện.

Trong sơ đồ nối tầng điện hình 4-13, dòng điện rôto I2 của động cơ ĐK hoặc dòng điện trong mạch một chiều Id cũng được xác định theo biểu thức (4-33), trong đó Ebđ là s.đ.đ. của bộ nghịch lưu có dạng:

Ebđ = ENL = Ud0cos (4-34)

Trong đó: ỏ là góc mở của các thyristor (ỏ>ð/2)

õ = ð - ỏ là góc mở chậm của thyristor ở trạng thái nghịch lưu.

Ud0 là điện áp lớn nhất của bộ nghịch lưu với trường hợp ỏ = 0; Ud0 = 2,34U2ba . Với U2ba là điện áp pha thứ cấp máy biến áp BA.

Từ các biểu thức (4-33) và (4-34) ta thấy, khi thay đổi góc mở ỏ của các van trong bộ nghịch lưu (từ ð/2 đến ≈ ð) tương ứng với sự thay đổi của s.đ.đ. nghịch lưu Ebđ (từ 0 đến ≈ Ud0), thì dòng điện Id và I2 sẽ thay đổi, nhờ đó mômen và tốc độ của động cơ sẽ được điều chỉnh.

Câu hỏi ôn tập

1. Làm thế nào để thay đổi và đảo chiều được tốc độ động cơ trong phương pháp điều chỉnh dùng hệ thống “Máy phát - Động cơ điện một chiều” ?

2. Làm thế nào để thay đổi được điện áp chỉnh lưu ? Đặc điểm của phương pháp điều chỉnh tốc độ dùng hệ “Chỉnh lưu - Động cơ điện một chiều không đảo chiều” ? Các phương pháp điều khiển các bộ chỉnh lưu trong hệ truyền động T - Đ có đảo chiều ? Cách phối hợp góc điều khiển trong các phương pháp điều khiển các bộ chỉnh lưu ?

3. Làm thế nào để thay đổi tốc độ động cơ trong phương pháp điều chỉnh dùng hệ thống “Băm điện áp - Động cơ điện một chiều” ?

4. Phân tích phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ không đồng bộ bằng cách dùng bộ băm điện trở mạch rôto ? So sánh chỉ tiêu chất lượng với phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK bằng cách dùng các cấp điện trở phụ mạch rôto ?

5. Phân tích phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK bằng cách thay đổi tần số dòng điện stato (hệ :BT - ĐK) ? Tại sao khi thay đổi tần số người ta thường kết hợp điều chỉnh điện áp stato ?

5. Phân tích các phương pháp điều chỉnh tốc độ động cơ ĐK bằng các hệ “nối tầng điện cơ” và “nối tầng điện” ? Ưu, nhược điểm của các phương pháp đó ?

Questions & Answers

Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Giáo trình truyền động điện tự động. OpenStax CNX. Jul 30, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10827/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Giáo trình truyền động điện tự động' conversation and receive update notifications?

Ask