<< Chapter < Page
  Hệ thống máy và thiết bị lạnh     Page 6 / 7
Chapter >> Page >

Các con lươn thông gió được xây bằng bê tông hoặc gạch thẻ, cao khoảng 100  200mm đảm bảo thông gió tốt. Khoảng cách giữa các con lươn tối đa 400mm

Bề mặt các con lươn dốc về hai phía 2% để tránh đọng nước (hình 2-7)

b) Dùng điện trở để sấy nền. Biện pháp đơn giản, dễ lắp đặt, nhưng chi phí vận hành khá cao, đặc biệt khi kích thước kho lớn. Vì vậy biện pháp này ít sử dụng.

c) Dùng các ống thông gió nền: Đối với kho có nền xây, để tránh đóng băng nền, biện pháp kinh tế nhất là sử dụng các ống thông gió nền. Các ống thông gió là ống PVC đường kính 100mm, bố trí cách quảng 10001500mm, đi dích dắc phía dưới nền, hai đầu thông lên khí trời.

1- Panel tường; 2- Con lươn; 3- Nền móng kho lạnh

Hình 2-7: con lươn thông gió kho lạnh

Trong quá trình làm việc, gió thông vào ống, trao đổi nhiệt với nền đất và sưởi ấm nền, ngăn ngừa đóng băng.

Hiện tượng lọt không khí

Khi xuất nhập hàng hoặc mở cửa thao tác kiểm tra, không khí bên ngoài sẽ thâm nhập vào kho gây ra tổn thất nhiệt đáng kể và làm ảnh hưởng chế độ bảo quản.

Quá trình thâm nhập này thực hiện như sau: Gió nóng bên ngoài chuyển động vào kho lạnh từ phía trên cửa và gió lạnh trong phòng ùa ra ngoài từ phía dưới nền.

Quá trình thâm nhập của không khí bên ngoài vào kho lạnh không những làm mất lạnh của phòng mà còn mang theo một lượng hơi ẩm vào phòng và sau đó tích tụ trên các dàn lạnh ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc của hệ thống.

Để ngăn ngừa hiện tượng đó người ta sử dụng nhiều biện pháp khác nhau:

+ Sử dụng quạt màn tạo màn khí ngăn chặn sự trao đổi không khí bên ngoài và bên trong.

+ Làm cửa đôi: Cửa ra vào kho lạnh có 02 lớp riêng biệt làm cho không khí bên trong không bao giờ thông với bên ngoài. Phương pháp này bất tiện vì chiếm thêm diện tích, xuất nhập hàng khó khăn, giảm mỹ quan công trình nên ít sử dụng. Nhiều hệ thống kho lạnh lớn người ta làm hẳn cả một kho đệm. Kho đệm có nhiệt độ vừa phải, có tác dụng như lớp đệm tránh không khí bên ngoài xâm nhập vào kho lạnh (hình2-8).

+ Sử dụng cửa sổ nhỏ để vào ra hàng. Các cửa này được lắp đặt trên tường ở độ cao thích hợp và có kích thước cỡ 680x680mm (hình 2-7).

+ Sử dụng màn nhựa: Treo ở cửa ra vào 01 tấm màn nhựa được ghép từ nhiều mãnh nhỏ. Phương pháp này hiệu quả tương đối cao, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại.

Nhựa chế tạo màn cửa phải đảm bảo khả năng chịu lạnh tốt và có độ bền cao. Cửa được ghép từ các dãi nhựa rộng 200mm, các mí gấp lên nhau một khoảng ít nhất 50mm, vừa đảm bảo thuận lợi đi lại nhưng khi không có người vào ra thì màn che vẫn rất kín (hình 2-9).

Hình 2-8: Hệ thống kho lạnh SEAPRODEX Vũng Tàu

Hình 2-9: màn nhựa che cửa ra vào và xuất nhập hàng kho lạnh

Tuần hoàn gió trong kho lạnh

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tuần hoàn gió trong phòng khi thiết kế và sử dụng cần phải hết sức chú ý các công việc sau:

* Sắp xếp hàng hợp lý

Việc sắp xếp hàng trong kho phải tuân thủ các điều kiện:

- Thuận lợi cho việc thông gió trong kho để tất các khối hàng đều được làm lạnh tốt.

- Đi lại kiểm tra, xem xét thuận lợi.

- Đảm bảo nguyên tắc hàng nhập trước xuất trước, nhập sau xuất sau.

Questions & Answers

1.it allows producers to learn and invent 2.it allows agent to take advantage of economic scale 3.it allow agents to focus in areas of
oyebola Reply
can someone explain the motive of money to me?
Alemogho Reply
ask the question you don't know
ojo
opportunity cost
Sylvo
the motive of money is to pay for goods or services. it's also for transaction purposes bet it ordinary or unforseen
Silke
Money helps to reduce our scarcity problems. It can satisfy your wants to an extent
Okwori
How dose economics use science methods to explains it problems
Edmond Reply
according to Jhon Robinson the main problem of economics is what to produce? how to produce? whom to produce? economics tries to solve these problem scientifically by using its theories which are scientific in nature,basically micro and macro theories which just explain what the problem is...
Lavkesh
and now the solving techinique is also changed. only theories or its matematical +statistical version is not sufficient so the economist had developed Econometrics which includes economic theory+mathematical economics+statistics, for solving economic problem. This method treats economics as a pure
Lavkesh
..pure science so this technique is based on pure scientific methods.
Lavkesh
Economics is the scientific study of human behavior so there for science is used to solve economics problems using economics theories
Florence
economic is not higly subject of taminadu ...
Mutha
measurement of elasticity of demand
John Reply
Price elasticity of demand= Percentage change in quantity demanded/ Percentage change in price
Jale
For example, suppose that a 10 percent increase in the price of an ice-cream cone causes the amount of ice cream you buy to fall by 20 percent. We calculate your elasticity of demand as
Jale
Price elasticity of demand =20 percent /10 percent = 2
Jale
In this example, the elasticity is 2, reflecting that the change in the quantity demanded is proportionately twice as large as the change in the price.
Jale
what is economic
Samuel Reply
economics is a social science that studies the relationship of human behavior between ends and scare...
Lawrence
Why is economics as a subject is so important to human being?
austine
it's significant in study of managing available resources to satisfy human needs and wants
mohamed
economics is the science of wealth
Aamir
it is also said that it is the science of scarcity
Aamir
why study economic
Neo
Economic helps to meet our needs and wants nd to make choices.
Abraham
careers or jobs associated with economics
Neo
Economics is more than choices, scarcity, resources etc. It has a lot to do with psychology, social psychology. Understand motivation for consumer decisons.
TOM
okey
Neo
How does commercial banks create credit
Penda Reply
what is equilibrium price?
Stella Reply
happen when demand curve and supply curve meet
Enockz
intersection point of demand and supply curve
Sarjeel
the equilibrium price is that price at which the quantity demanded is equal to the quantity supplied... i.e the price at which what people want to buy is equal to what the sellers want to sell.
Che
what is difference between demand and quantity demand
Sarjeel
the price which is prevailing in the market ,it is the price at which the consumer is getting maximum satisfaction and the producer is getting maximum profit.
Rather
at equilibrium price demand for commodity is equal to supply of commodity..
Rather
dear sareel, quantity demand means the quantity of commodity which is demanded at a particular price e,g , your demand is for 4 oranges when price of orange is 5,, on the other hand demand means the whole quantity price relationship, quantity demand is shown on a particular point on demand curve,
Rather
sarjeel sbb, reply please...
Rather
what is elasticity of demand
Evans
what is Economics?
Ahmed
Economics can be defined as a social sciences that study human behavior as a relationship between end and scarce mean which have alternative use
Azeez
What is taxation
Azeez
economics is the study of scarcity
Suleiman
dear Suleiman how?
Enockz
economics is a subject matter that studies different economic activities as directed towards maximization of income at level of individual and maximization of social welfare at the level of society as a whole
Rather
economics studies us how to allocate scarce resources to full fill the maximum human wants as the resources have alternative uses..and r very scare to fullfill the human wants as the wants of humans are unlimited
Rather
demand is what a buyer is able and willing to buy at a specific price where by quantity demanded is amount of demand the buyer is able and willing to buy at a specific price.
daudi
thanks che..
Stella
how does commercial banks create credit
Penda
write models of Aggregate Supply?
abdi Reply
models of aggregate supply?
abdi
Then what's the law of elasticity?
austine
wat happen if money circulation failed to be controlled in any county?
Enockz Reply
the amount of money in circulation increases and cause aggregate demand to rise. Thus, hyperinflation.
Che
what's heteroscandacity
Crowther
price mechanism refers to the manner which price of goods and services affect the demand and supply of goods and services
Abaide
heteroscandacity: Is the circumstance where there is unequal variances across the observations.
Enockz
what is price mechanisms?
Che Reply
price mechanism refers to the manner which price of goods and services affect the demand and supply of goods and services
Abaide
what is demand
kabeer Reply
desire and ability to pay for a commodity is called demand.
Rather
i desire to become Prime Minister of India , is it demand ?please answer---
Rather
demand refers to the quantity demanded of a commodity that consumers are willing and able to buy at a particular price over a given period of time
Abigail
or the willingness power of a commoditythat is backed up by the ability to pay
Abigail
u r 100% right..
Rather
is ability to purchase a perticular goods at any price at a given time.
Neema
tanz Rather
Abigail
ur desire to become a prime minister of lndia is nt demand because u have nt made any efforts or willingness, it is called mere wish or lets say mere desire
Abigail
Thank you so much dear Abigail Mante for giving answer to my question..
Rather
U are welcome
Abigail
it's ok,dear..
Rather
The term ceteris paribus implies that
Oyelekan
Demand is the quantity demanded of a commodity at which a consumer is willing and able to purchase at various prices over a given period of time.
Suleman
ceteris parbus explains the law of demand,which states that at a higher price quantity demanded of a commodity is low and at a lower price quantity demanded of a commodity is high all other things being equal.
Abigail
U know right girl
Suleman
kk
Abigail
ceteris paribus is an economics terms used in situations where we considered other factors to remain unchanged
Ndeh
Thanks for the answer
Oyelekan
please how does disposable income affect demand?
Che
hell. somebody must tell me what is the meaning if cetrasparibus
Darling
plz. guys
Darling
the quantity of a commodity that a consumer ready willing and able to purchase at a particular price and in a particular period of time is known as demand
The
ceterusparibus means constant i,e,(other things do not change or other things remains constant)
Rather
wht
Bilal
right answer yawer saab
Sarjeel
things like what@Rather
Oyelekan
bilal sheikh why u has been written what
Sarjeel
e,g demand is determined by various factors like price of commodity, uses of good, expected changes in near future, nature of commodity , but when we learn price elasticity of demand , we keep other determinants of demand constant(i,e , we do not expect any change in price of good in near future,etc
Rather
i think u understand the term ceterus paribus..
Rather
bcz I can not understand
Bilal
what
Sarjeel
ok bro
Bilal
wht is other factors
Bilal
income of consumer, taste,
Sarjeel
Gold. Medlist in economics and. Lecturer of economics
HAZRAT
hello..what's are the factors affecting cross elasticity of demand.? at least five factors
Elzevery
The time it takes to get a product to market. That time limit has a name call "Just in Time."
William
thanks guys
kabeer
hey guys what is inelastic demand
Abaide
when there is no change in quantity demanded due to change in price then elasticity of demand is inelastic
Rather
Hi sucker how are you...
HAZRAT
thanks for the answer
Abaide
Any question about economics
HAZRAT
yes. what is the main cause of Heteroscedasticity
Abaide
hi
Habib
waht is elasticity of demand
Sarparah
elasticity of demand means change in quantity demanded divided by change in any of its determinent ,e,g , price ed= % change in quantity demanded/ % change in price.
Rather
elasticity of demand is the degree of responsiveness of quantity demanded of a commodity to a change in price of the commodity in question ,price of other related commodity n the consumers income
Abigail
yes
Kumako
ok
Abigail
guys what is monopoly
kabeer
A single seller in the market.
Tahir
what are the importance of economics
Eric Reply
what causes the demand curve to shift.
Stephen
other factors except price.it include test of a consumer fashen presence of substitute advatisment
Neema
factors other than price
Rather
Its helps to determine the price
Mavis
state three factors that affect demand and supply
VICENT Reply
1,price of the product 2,expectations in near future 3,uses of product
Rather
1.advertisement 2. expectation of future change in price 3.consumers income
Abigail
1.alternative products on market. 2.changes on price 3.consumer's expectations
Anusia
what is cheque
adedayo Reply
resources of exchanging of money to any where
Dinesh
it is a writen order to a bank to pay a specific sum of money to a person
Richard
what is the meaning of money
Micheal Reply
a device agreed upon by a group of people to be used interchangeably for goods and/or services.
drquackery
Money is anything that is generally accepted by people in certain country as a medium of exchange and in a settlement of debt
Amos
is anything which is legally asepted in any society to be used as a medium of exchange
Enockz
is it legal to cut money or burn money
Rather
Money is a durable commodity, that is acceptable as means payment, settlement of debt and medium of exchange.
olayiwola
No it is not legal,that is an abuse to its path
Oyelekan
Money is anything that is generally considered and accepted in exchange of goods and services.
Hanes
money is anything generally acceptable by people in a particular society fr the buying of goods and services and for the settlement of debts. Money acts as legal tender.
Penda
money is anything generally accepted by the public for the settlement. of debt n for the payment of goods and services
Bertilla
Difference between extinct and extici spicies
Amanpreet Reply
in a comparison of the stages of meiosis to the stage of mitosis, which stages are unique to meiosis and which stages have the same event in botg meiosis and mitosis
Leah Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ thống máy và thiết bị lạnh. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10841/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ thống máy và thiết bị lạnh' conversation and receive update notifications?

Ask