<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Để có khái niệm về một mạch điện động lực ta giả sử có hệ thống lạnh kho cấp đông gồm các thiết bị chính sau đây (hình 10-11):

- Máy nén với mô tơ 75kW

- Bơm cấp dịch dàn lạnh 1,5 kW

- Bơm nước giải nhiệt máy nén 2,2 kW

- Bơm nước giải nhiệt dàn ngưng 3,7 kW

- Bơm nước xả băng dàn lạnh 2,2 kW

- Quạt giải nhiệt dàn ngưng : 2 x 1,5 kW

- Quạt giải nhiệt dàn lạnh: 2 x 2,2 kW

Đối với các động cơ và thiết bị điện của hệ thống lạnh, do công suất lớn nên việc đóng mở các động cơ đều thực hiện bằng các khởi động từ. Các thiết bị đều được đóng mở và bảo vệ bằng các aptomat, tất cả các thiết bị đều có rơ le nhiệt bảo vệ quá dòng. Các thiết bị có công suất nhỏ, ampekế nối trực tiếp vào mạch điện, còn các thiết bị có công suất lớn ampekế được qua biến dòng CT.

Các thiết bị chính trên mạch điện động lực bao gồm :

- MCCB - Aptomat

- CT : Biến dòng

- MC : Tiếp điểm khởi động từ cuộn chạy của máy nén

- MD - Tiếp điểm khởi động từ mạch tam giác

- MS - Tiếp điểm khởi động từ mạch sao

- OCR - Rơle nhiệt

- M - Môtơ ; P – Bơm (Pump); F – Quạt (Fan)

- A – Ampekế

- Dây điện các loại

Hình 10-11 : mạch điện động lực trong hệ thống lạnh

Đối với động cơ máy nén quá trình khởi động diễn ra như sau :

Khi nhấn nút START trên mạch điều khiển, nếu không có bất cứ sự cố nào thì cuộn dây khởi động từ (MC) có điện và đóng tiếp điểm thường mở MC trên mạch động lực. Trong khoảng 5 giây đầu tiên (đặt ở rơ le thời gian), cuộn dây khởi động từ (MS) có điện và tiếp điểm thường mở MS của nó trên mạch động lực đóng. Lúc đó máy chạy theo sơ đồ sao, dòng khởi động giảm đáng kể. Sau thời gian đặt, rơ le thời gian tác động ngắt điện cuộn (MS) và đóng điện cho cuộn (MD), tương ứng các tiếp điểm trên mạch động lực, MD đóng và MS mở. Máy chuyển từ sơ đồ nối sao sang sơ đồ tam giác.

Đối với các thiết bị có công suất nhỏ như bơm, quạt dòng khởi động nhỏ nên không cần khởi động theo sơ đồ sao – tam giác như máy nén.

10.3.2 Mạch khởi động sao - tam giác

10.3.2.1 Dòng điện khởi động

Hầu hết các máy nén lạnh cỡ lớn đều sử dụng động cơ không đồng bộ 3 pha. Để khởi động được các động cơ không đồng bộ 3 pha mô men khởi động của động cơ phải đủ lớn để thắng được mô men cản của tải khi khởi động và đồng thời đảm bảo thời gian khởi động nằm trong giới hạn cho phép.

Dòng điện pha khi khởi động được xác định theo công thức sau:

I P KD = U 1 ( R 1 + R 2 ' ) 2 + ( X 1 + X 2 ' ) 2 size 12{I rSub { size 8{P} } rSup { size 8{ ital "KD"} } = { {U rSub { size 8{1} } } over { sqrt { \( R rSub { size 8{1} } +R rSub { size 8{2} } rSup { size 8{'} } \) rSup { size 8{2} } + \( X rSub { size 8{1} } +X rSub { size 8{2} } rSup { size 8{'} } \) rSup { size 8{2} } } } } } {} (10-1)

trong đó:

R1 - Điện trở dây quấn stato;

X1 - Điện kháng stato;

R’2 - Điện trở dây quấn rôto qui đổi về stato;

X’2 - Điện kháng dây quấn rôto qui đổi về stato;

Dòng điện khi mở máy khá lớn, gấp 5  7 lần dòng điện định mức. Do đó đối với lưới điện công suất nhỏ khi khởi động máy có thể làm sụt áp mạng ảnh hưởng đến sự làm việc của các thiết bị khác. Vì vậy cần có các biện pháp khởi động hợp lý để giảm dòng khởi động.

10.3.2.2 Các phương pháp khởi động

1. Đối với động cơ rôto dây quấn

Để giảm dòng khởi động đối với động cơ loại này người ta nối dây quấn rôto với 01 biến trở khởi động.

Muốn mô men khởi động cực đại hệ số trượt tới hạn phải bằng 1 tức là

S TH = R 2 ' + R KD ' X 1 + X 2 ' = 1 size 12{S rSub { size 8{ ital "TH"} } = { {R rSub { size 8{2} } rSup { size 8{'} } +R rSub { size 8{ ital "KD"} } rSup { size 8{'} } } over {X rSub { size 8{1} } +X rSub { size 8{2} } rSup { size 8{'} } } } =1} {} (10-2)

Từ đó xác định được điện trở khởi động tối ưu để đạt mô men cực đại

Questions & Answers

so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
At high concentrations (>0.01 M), the relation between absorptivity coefficient and absorbance is no longer linear. This is due to the electrostatic interactions between the quantum dots in close proximity. If the concentration of the solution is high, another effect that is seen is the scattering of light from the large number of quantum dots. This assumption only works at low concentrations of the analyte. Presence of stray light.
Ali Reply
the Beer law works very well for dilute solutions but fails for very high concentrations. why?
bamidele Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Hệ thống máy và thiết bị lạnh. OpenStax CNX. Jul 31, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col10841/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Hệ thống máy và thiết bị lạnh' conversation and receive update notifications?

Ask