<< Chapter < Page Chapter >> Page >

Sosiale wetenskappe: aardrykskunde

Graad 9

Kaartwerk

Module 14

Kaartlees en -analise

1. Kaartlees en -analise

Topografiese kaarte is van die bruikbaarste en noukeurigste kaarte beskikbaar a.g.v. die baie detail wat dit bevat en die noukeurigheid waarmee die kleinste besonderhede aangetoon word.

Topografiese kaarte en ortofotokaarte is die geograaf se gereedskap (BRON) en die leser moet die kaarttaal verstaan. Verduidelikings van eienskappe word dan wetenskaplik gedoen.

Deur die volgende aktiwiteite sal die leerder alle kaartleestegnieke en -vaardighede bemeester, maar ook ‘n beter kennis van Bloemfontein ontwikkel.

AKTIWITEIT 1

Gebruik jou atlas en beantwoord die volgende vrae:

 • Vind die ligging van Bloemfontein deur van die indeks agter in die atlas gebruik te maak.
 • In watter provinsie van die RSA is Bloemfontein geleë?
 • Dui die rigting vanaf Bloemfontein na Durban aan.
 • Meet, deur gebruik te maak van die lynskaal op jou atlaskaart, die afstand in km tussen Edenburg (suid van Bloemfontein) en Bloemfontein.
 • As ‘n bus Edenburg om 10:00 verlaat en sonder om te stop reis teen ‘n gemiddelde spoed van 120 km/h, hoe laat sal die bus in Bloemfontein arriveer?
 • Lees die meegaande teks deur en beantwoord dan die vrae oor Bloemfontein se verlede.

Gee redes vir die:

 • Ontstaan
 • Ontwikkeling van Bloemfontein as stad
Die ontwikkeling van Bloemfontein
Meer as ‘n honderd jaar gelede, het trekkers vanuit die Kaap hulle gevestig in die Bloemfontein- omgewing, wat vinnig tot ‘n handelsentrum ontwikkel het. In 1846 is die ligging van die huidige stad deur Majoor Warden gekies as die geskikste plek om ‘n fort en woongebied te laat bou. Vanaf hierdie begin, ten spyte van teenslae weens onrus en oorloë wat sy ontwikkeling gestrem het, het die klein dorpie ontwikkel tot ‘n aantreklike stad.Bloemfontein is die geografiese middelpunt van Suid-Afrika se spoor-, pad- en lugdienste. Die ontwikkeling van die Vrystaatse goudvelde, minder as 160 km daarvandaan, bring ekstra welvaart na die stad, wat vinnig besig is om ‘n belangrike industriële sentrum te word.Die stad is in ‘n skilderagtige omgewing geleë in die hart van die Vrystaatse plato, omring deur koppies en heuwels wat hoog bo die vlaktes verrys. Aan die noordekant is Naval Hill vanwaar ‘n pragtige uitsig oor Bloemfontein verkry kan word.
LU 1.7

AKTIWITEIT 2

1. ‘n Sellulêre diensverskaffer wil ‘n kommunikasietoring vir sy sellulêre diens oprig. Hierdie ligging moet op die hoogste punt in die gebied wees. Gee die hoogte in meter van die hoogste punt aangedui op die kaart. Gee ook die spesifieke punt se koördinate.

2. Gee ‘n rede waarom die sterrewag (Observatory Theatre) op Naval Hill (29°05'45" S, . 26°14'20" O) gebou is en nie in ‘n meer sentrale deel van die stad nie.

3. Bereken die magnetiese peiling vanaf driehoeksbaken ρ50 (29°03'45" S, 26°10'50" O) na ρ174 (29°05'25" S, . 26°11'30" O). Toon alle berekeninge.

4. Hoe lank sal dit ‘n reisiger neem om vanaf die N1-padkruising (29°07'45" S, 26°10' O) na die ander N1-padkruising (29°05'30" S, 26°10' 20" O) te beweeg as hy teen ‘n gemiddelde spoed van 120 km/h reis?

5. Bereken die oppervlakte in vierkante meter van die spoorwegeindpuntgebou (vierkantige swart gebou) by 29°06'50" S, 26°14' 50" O. Toon alle berekeninge.

6. Wat is die ware peiling vanaf ρ174 (29°05'25" S, 26°11'30" O) na Spitskop se hoogtepunt (29°05'40" S, 26°09'20" O)?

AKTIWITEIT 3

Gebruik slegs die ortofoto en beantwoord die volgende vrae:

 1. Is die ortofoto ‘n vertikale- of ‘n skuinslugfoto?
 1. Watter deel van Bloemfontein word op die ortofoto gewys? Dui die presiese ligging met ligte potloodlyne op die 1 : 50 000 topografiese kaartvel aan.
 2. Wat is die werklike afstand in km vanaf die N1-padkruising naby Tempe (by Dam van Trane) na die ander N1-padkruising naby Rayton in die noordooste?
 1. In watter rigting het jy beweeg vanaf die Tempe padkruising na die padkruising naby Rayton?
 1. Watter tipe aktiwiteit sal daar by Tempe aangetref word? Kyk veral na die verskeie lang geboue wat in rye daar voorkom.
 1. In watter rigting val dié geboue se skaduwees?
 1. Watter tyd van die dag is die foto dus geneem?

Assessering

Leeruitkomstes(LUs)
LU 1
AARDRYKSKUNDIGE ONDERSOEK Die leerder is in staat om ondersoekvaardighede te gebruik om aardrykskundige en omgewingsbegrippe en –prosesse te ondersoek.
Assesseringstandaarde(ASe)
Dit is duidelik wanneer die leerder:
1.3 gevolgtrekkings oor inligting uit bronne soos foto’s, kaarte, atlasse, grafieke en statistiek ontleed en maak [werk met bronne];
1.5 inligting in die veld waarneem en dit opteken [werk met bronne];
1.7 verslag doen oor kennis wat tydens die ondersoek verkry is deur ‘n redenasie en interpretasie gegrond op inligtingsbronne te formuleer; gebruik kaarte, diagramme en grafika; gebruik, waar moontlik, rekenaars in die aanbieding [dra die antwoord oor].

Memorandum

AKTIWITEIT 1:

 1. 29 0 08’ S, 26 0 15’O
 2. Vrystaat
 3. OSO
 4. ± 70 km
 5. Tyd = Af stan d Spoed size 12{ { { ital "Af" bold "stan"d} over { ital "Spoed"} } } {}

= 70 km 120 km / h size 12{ { {"70" ital "km"} over {"120" ital "km"/h} } } {}

= 0,583 × 60

= 34,98 minute

 • 10:00 + 34,88 = 10:34,98
 • Ontstaan van Bloemfontein
 1. Trekkers uit die Kaap het hulle daar gevestig.
 2. In 1846 het Majoor Warden dit gekies as ‘n geskikte plek om ‘n fort en woongebied te laat bou.

Ontwikkeling van Bloemfontein

 • In die begin ontwikkel dit gou tot ‘n handelsentrum.
 • Oorloë en opstand het nie sy groei gekeer nie.
 • Geografiese middelpunt van spoor-, pad- en lugvervoer.
 • Goudvelde 160 km daarvandaan help die groei aan.
 • Vandag ‘n belangrike industriële sentrum.
 • Skilderagtige omgewing maak dat toerisme floreer.

AKTIWITEIT 2:

1. Hoogtepunt 1499

Koördinate: 29 0 05’ 50” S 26 0 13’ 20’ O

 1. Hoër, plat area waarvandaan ‘n goeie uitsig is.

Stad se ligte en besoedeling het hier ‘n kleiner invloed.

3. Ware Noord / Peiling : 164 0

Magnetiese Deklinasie : 2001 – 2003 = 2 jaar

2 × 6’ weswaarts (+)

20 0 35’ + 12’

= 20 0 35’ wes van Ware Noord

Magnetiese peiling = 640 + 20 0 35’

= 184 0 35’

4. Kaartafstand = 8,5 cm × 0,5 = 4,25 km

Tyd = Af stan d Spoed size 12{ { { ital "Af" bold "stan"d} over { ital "Spoed"} } } {}

= 4, 25 km 120 km / h size 12{ { {4,"25" ital "km"} over {"120" ital "km"/h} } } {}

= 0,35 × 60

= 2,1 minute

 1. L × B

(0,9 × 500) × (0,5 × 500)

450 × 250

= 112 500m 2

6. Ware peiling = 266 0

AKTIWITEIT 3

 1. al
 2. Leerders doen op kaart
 3. Werklike afstand = 26,6 cm op ‘n 1:10 000 kaart

26,6 × 0,1

= 2,66 km

 1. Noordoos
 2. Weermagopleidingsentrum

Baie soldate wat in barakke woon.

6.a) Suidoos

b) Smiddae

Questions & Answers

how to know photocatalytic properties of tio2 nanoparticles...what to do now
Akash Reply
it is a goid question and i want to know the answer as well
Maciej
Do somebody tell me a best nano engineering book for beginners?
s. Reply
what is fullerene does it is used to make bukky balls
Devang Reply
are you nano engineer ?
s.
what is the Synthesis, properties,and applications of carbon nano chemistry
Abhijith Reply
Mostly, they use nano carbon for electronics and for materials to be strengthened.
Virgil
is Bucky paper clear?
CYNTHIA
so some one know about replacing silicon atom with phosphorous in semiconductors device?
s. Reply
Yeah, it is a pain to say the least. You basically have to heat the substarte up to around 1000 degrees celcius then pass phosphene gas over top of it, which is explosive and toxic by the way, under very low pressure.
Harper
Do you know which machine is used to that process?
s.
how to fabricate graphene ink ?
SUYASH Reply
for screen printed electrodes ?
SUYASH
What is lattice structure?
s. Reply
of graphene you mean?
Ebrahim
or in general
Ebrahim
in general
s.
Graphene has a hexagonal structure
tahir
On having this app for quite a bit time, Haven't realised there's a chat room in it.
Cied
what is biological synthesis of nanoparticles
Sanket Reply
what's the easiest and fastest way to the synthesize AgNP?
Damian Reply
China
Cied
types of nano material
abeetha Reply
I start with an easy one. carbon nanotubes woven into a long filament like a string
Porter
many many of nanotubes
Porter
what is the k.e before it land
Yasmin
what is the function of carbon nanotubes?
Cesar
I'm interested in nanotube
Uday
what is nanomaterials​ and their applications of sensors.
Ramkumar Reply
what is nano technology
Sravani Reply
what is system testing?
AMJAD
preparation of nanomaterial
Victor Reply
Yes, Nanotechnology has a very fast field of applications and their is always something new to do with it...
Himanshu Reply
good afternoon madam
AMJAD
what is system testing
AMJAD
what is the application of nanotechnology?
Stotaw
In this morden time nanotechnology used in many field . 1-Electronics-manufacturad IC ,RAM,MRAM,solar panel etc 2-Helth and Medical-Nanomedicine,Drug Dilivery for cancer treatment etc 3- Atomobile -MEMS, Coating on car etc. and may other field for details you can check at Google
Azam
anybody can imagine what will be happen after 100 years from now in nano tech world
Prasenjit
after 100 year this will be not nanotechnology maybe this technology name will be change . maybe aftet 100 year . we work on electron lable practically about its properties and behaviour by the different instruments
Azam
name doesn't matter , whatever it will be change... I'm taking about effect on circumstances of the microscopic world
Prasenjit
how hard could it be to apply nanotechnology against viral infections such HIV or Ebola?
Damian
silver nanoparticles could handle the job?
Damian
not now but maybe in future only AgNP maybe any other nanomaterials
Azam
Hello
Uday
I'm interested in Nanotube
Uday
this technology will not going on for the long time , so I'm thinking about femtotechnology 10^-15
Prasenjit
can nanotechnology change the direction of the face of the world
Prasenjit Reply
how did you get the value of 2000N.What calculations are needed to arrive at it
Smarajit Reply
Privacy Information Security Software Version 1.1a
Good
Berger describes sociologists as concerned with
Mueller Reply
Got questions? Join the online conversation and get instant answers!
QuizOver.com Reply

Get the best Algebra and trigonometry course in your pocket!

Source:  OpenStax, Aardrykskunde graad 9. OpenStax CNX. Sep 14, 2009 Download for free at http://cnx.org/content/col11054/1.1
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc.

Notification Switch

Would you like to follow the 'Aardrykskunde graad 9' conversation and receive update notifications?

Ask